Schola Cultura

Publikováno: 20. 6. 2019 Doba čtení: 1 minuta
Schola Cultura
© Foto: Klára Horáčková

V projektu Schola Cultura vytvoříme a zrealizujeme 40hodinový kurz, který pedagogy podpoří při uskutečnění koncepčních změn ve školách v souladu s modelem kompetencí pro demokratickou kulturu. Kurz bude rozvíjet především didaktické dovednosti a znalosti, díky nimž budou žáci efektivněji vedeni k aktivnímu a odpovědnému životu v demokratické společnosti.  

Název projektu CZ: Schola Cultura

Zkrácený název projektu: Schola Cultura

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000808

Skutečné datum zahájení: 1. 8. 2018

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

Projekt Schola Cultura je spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu probíhá v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR .

Cíle projektu:
  • metodicky podpořit učitele ve společenskovědní oblasti a při výchově žáků k demokratickým hodnotám
  • rozvíjet kritické myšlení, schopnost orientovat se v informačních zdrojích, pracovat s předsudky
  • zaměřit se na potřeby různých typů žáků při společném vzdělávání
  • rozvíjet aktivní a odpovědný přístup ve vztahu ke škole, společnosti a celkově k životu
  • zpestřit si (pedagogický) život, sdílet zkušenosti s ostatními, načerpat inspiraci


Výstup projektu: příručka Schola Cultura - rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu je ke stažení ZDE

Autor: Varianty

Související články