Společné vzdělávání

Publikováno: 14. 6. 2019 Doba čtení: 1 minuta
Společné vzdělávání
© Foto: Shutterstock

Varianty se ve spolupráci s Programy sociální integrace zaměřují zejména na podporu dětí, jejichž vzdělávací neúspěchy jsou významně způsobené socioekonomickou situací rodiny (nízké vzdělání rodičů, bydliště v deprivovaných oblastech se souvisejícími fenomény jako je nezaměstnanost, zadluženost apod.). Efektivní podporu vzdělávání těchto dětí spatřujeme jak v metodické podpoře školy, tak v podpoře rodiny vzdělávacími i sociálními službami.

 Za nezbytnou považujeme i spolupráci se sociálním a zdravotním sektorem, které v součinnosti mají hledat naplnění nejlepšího zájmu dítěte a tím i zvyšovat jeho šance na úspěch ve škole. Jsme přesvědčeni, že tyto děti, stejně jako děti s jinými vzdělávacími potřebami, mají být v maximální míře vzdělávány společně s ostatními dětmi v běžných školách. Tím nezpochybňujeme existenci škol určených pro žáky s potřebou výrazné podpory ze zdravotních důvodů, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte. 

Považujeme však za zcela nepřijatelnou segregační praxi komunistických zvláštních škol, která přetrvávala ještě hluboko do svobodných let České republiky. Přetrvávání segregačních mechanismů považujeme za klíčový problém českého školství, který má negativní dopad na děti a v důsledku i na celou společnost.

Vytváříme metodické materiály a poskytujeme podporu pedagogům a asistentům pedagogů v tom, aby oni dokázali podpořit děti v jejich individuálním rozvoji. Rozvíjíme specifické metody, jako jsou Persona Dolls, které zvyšují citlivost pro práci s odlišností a vnímání jedinečnosti každého člověka. Stavíme mosty mezi rodinami a školami. 

Autor: Varianty

Související články