Spolupráce nevládního a soukromého sektoru pomáhá moldavským zemědělcům dobývat evropské trhy

Publikováno: 26. 2. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Spolupráce nevládního a soukromého sektoru pomáhá moldavským zemědělcům dobývat evropské trhy
© Archiv Člověka v tísni

Vesnice Furceni na východě Moldavska nabízí nádherné výhledy do krajiny. Ty ovšem nejsou tím jediným důvodem, proč je toto místo známé. Konají se zde speciální aktivity pod širým nebem, kterým se říká „polní den“. Pro moldavské zemědělce to znamená možnost naučit se něco nového a také sdílet své zkušenosti s ostatními. Navštěvují nejrůznější prezentace odborníků na zemědělství, které se v této oblasti konají pravidelně (jedna z nich je přímo ve Furceni) a mají tak možnost se s nimi přímo radit. Pomáhá jim to porozumět novým technikám, které se využívají v ekologickém zemědělství, a sledovat, jak fungují v praxi.

Nápad uspořádat tzv. "polní den" vznikl díky spolupráci mezi Člověkem v tísni (ČvT) a českou firmou PROBIO. Neziskové organizace a soukromé společnosti pouze výjimečně navazují partnerství, tato zkušenost ovšem ukazuje, jak může být spolupráce efektivní a jaké benefity oběma partnerům přináší. 

Firmu PROBIO založili dva čeští inženýři, Martin Hutař a Karel Matěj, v roce 1992. Stala se vůbec prvním českým producentem biopotravin, který je dnes významným dodavatelem širokého sortimentu kvalitních ekologických produktů. Martin Hutař hledal partnery, kteří by se o ekologické zemědělství zajímali. Po několika návštěvách v Moldavské republice a diskusích s místními zemědělci viděl jako výhodnější variantu ekologického pěstování plodin ve východní Evropě, místo toho, aby je dovážel z Turecka nebo z Číny.

Kontakt s místními zemědělci

Spolupráce mezi ČvT a společností PROBIO poté přirozeně vyplynula. Pro soukromou firmu, která přichází do nové země, je důležité hned od začátku pochopit potenciál místního zemědělského sektoru, aby mohla navázat kontakt s lokálními zemědělci. Zaměstnanci ČvT dobře znali kontext Moldavské republiky a měli kontakty mezi zemědělci ochotnými pěstovat ekologicky. Všechny tyto znalosti a zkušenosti byly pro PROBIO velmi užitečné. 

Oba partneři usilují o rozvoj ekologického sektoru, každý ze své vlastní perspektivy. To znamená, že podnikání naplňuje sociální a environmentální hodnoty. Jak? "Naším zájmem je mít spolehlivé dodavatele, kteří pěstují kvalitní plodiny. Abychom toho dosáhli, musíme přinést naše know-how přímo zemědělcům do Moldavska. To je prospěšné i pro místní, protože vzděláváme zemědělce a nakonec to posiluje celý sektor," popisuje Veronika Semelková, projektová manažerka PROBIO pro Moldavsko.

Šance dostat se na zahraniční trhy

Ekologičtí zemědělci, tým ČvT a společnost PROBIO usilují o dosažení společného cíle - udržitelnosti. Tréninkové programy a aktivity organizované s podporou ČvT, nabízejí zemědělcům teoretický a praktický základ pro pěstování ekologických produktů, zatímco spolupráce s PROBIO jim zajišťuje možnost exportu. Rok 2018 je pro všechny velmi důležitý, protože letošní sklizeň obilovin, olejnin a luštěnin jako první poputuje do zahraničí. Pro šest zemědělců, s nimiž v posledních dvou letech partneři intenzivně spolupracovali, to znamená odměnou za vynaložené úsilí, čas a peníze nejen přístup na zahraniční trh, ale také posílení důvěry pro další spolupráci.

Kromě očekávaných výsledků v letošním roce budou mít všechny projekty týkající se rozvoje ekologického zemědělství v Moldavsku - realizované společnostmi Člověk v tísni, PROBIO, ÚKZÚZ nebo jiných - jeden logický rámec. Pro hlavní dárce podporující ekologické zemědělství - Českou rozvojovou agenturu a USAID Moldavsko - to znamená lepší koordinaci činností, větší odpovědnost a efektivitu. A kdo ví, možná zkušenost Člověka v tísni a firmy PROBIO bude inspirovat další nevládní organizace a soukromé společnosti k budování partnerství i v jiných odvětvích.

Autor: Natalia Rotaru, Člověk v tísni Moldavsko

Související články