Trnitá zpáteční cesta k řádnému životu

Publikováno: 24. 11. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Trnitá zpáteční cesta k řádnému životu
© Lukáš Svoboda

Sedmatřicetiletá letá Růžena se na naší službu  terénních programů  obrátila s prosbou o pomoc při hledání práce. Toto přání poodkrylo spletitou životní situaci. V roce 2011 skončil klientce nepodmíněný trest odnětí svobody a od té doby střídavě pendluje mezi krátkodobými pracovními příležitostmi a úřadem práce.  I přesto, že klientka za své trestné činy nesla následky v podobě odnětí svobody, vnímá, že se jí břemeno z minulosti stále drží pevně jako okovy.  Ať už v podobě zhoršených osobních vztahů, partnerovo pokračování ve výkonu trestu odnětí svobody či záznamu v rejstříku trestů.  

S paní Růženou jsme zvážily a nakonec podaly žádost k soudu o zahlazení záznamu v rejstříku trestů. Klientka splňovala dle § 105 trestního zákona podmínky a soud tak vydal Usnesení o zahlazení. Ještě předtím, než došlo na vydání Usnesení, klientka absolvovala pohovor v továrně. I přes stávající záznam v rejstříku byla přijata. Paní Růžena přiznává, že je pro ni práce fyzicky náročná, ale zároveň ji uspokojuje. Demotivační komplikace v podobě exekučních srážek ze mzdy na sebe nenechaly dlouho čekat. Paní Růžena je bezdětná a jsou jí strhávány ze mzdy přednostní pohledávky. To znamená, že s přibližné čisté mzdy Kč 10 000,- po exekučních srážkách zbyde k výplatě přibližně Kč 7 400,-. Náklady na bydlení hradí v přibližné výši Kč 5 500,-. Za necelé Kč 2 000,- se snaží pořídit jídlo a hygienické potřeby na celý měsíc. Paní Růžena je ráda za splácející se exekuce, ale zároveň je pro ni velmi těžké hospodařit s tak malou částkou, která ji po zaplacení nájemného zbývá.

Klientka po spletité minulosti ztratila přehled o dluzích. Takže první co ji teď čeká, je rozklíčování a zmapování dluhů. Poté bude možné zhodnotit, zda by řešením její předluženosti mohlo být oddlužení dle insolvenčního zákona. Pokud by soud oddlužení schválil, a klientka by si po dobu pěti let udržela zaměstnání a dodržovala další podmínky, za pět let by neměla žádný dluh a exekuční srážky ze mzdy by již přestaly být rizikem. Opakem tohoto šťastného konce je situace, kdy by paní Růžena pravděpodobně zbytek svého života splácela exekuce a jejich narůstající náklady a úroky. Do doby, než by ztratila trpělivost a vrátila se zpět do systému sociálních dávek a ještě v horším případě zpět na trestnou činnost.

Paní Růžena již byla potrestána za své trestné činy odnětím svobody, ale nadále bojuje s jejich důsledky. Naštěstí má momentálně vůli, psychickou podporu a příležitosti se s minulostí vyrovnávat a začít tak spořádaný, stabilní a spokojený život.

Jméno klientky bylo pozměněno.

Služba terénní programy je hrazena z prostředků Karlovarského kraje. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Veronika Kunstová, Terénní pracovnice

Související články