V Nikaragui pokračuje brutální umlčování občanské společnosti

Publikováno: 20. 11. 2018 Doba čtení: 3 minuty
V Nikaragui pokračuje brutální umlčování občanské společnosti
© Foto: Reuters

Člověk v tísni vyjadřuje mimořádné znepokojení nad trvajícím brutálním potlačováním základních lidských práv v Nikaragui. Místní lidé, mezi nimiž jsou studenti, akademici, umělci, novináři i občanští aktivisté, jsou zavíráni a zabíjeni za protesty proti autoritářskému režimu prezidenta Daniela Ortegy a jeho ženy Rosario Murillo. Od dubna tohoto roku bylo zabito téměř 350 lidí a více než 550 osob skončilo ve vězení.  

Od počátku protestů, které byly režimem prohlášeny za zločin, uprchlo více než 30 tisíc lidí z Nikaraguy na jih, do sousední Kostariky. Podle našich informací je mezi nimi také řada příslušníků bezpečnostních složek, kteří se odmítli podílet na posledních násilnostech režimu, jemuž se zavázali sloužit. V Nikaragui došlo od dubna k desítkám případů porušení lidských práv a nadměrného, nepřiměřeného použití násilí ze strany provládních polovojenských jednotek i policie.

Dubnové protesty, postavené na dlouhotrvajícím znepokojení z rostoucích autoritativních praktik režimu jedenáct let vládnoucího prezidenta Daniela Ortegy a jeho manželky Rosario Murillo, spustilo rozhodnutí o plošném snížení sociálních dávek. Zatímco v prvních měsících režim trestal plošně všechny protestující i lidi, kteří je podporovali, později přešla Ortegova vláda ke strategii cílených represí, mířících na konkrétní skupiny v rámci protestního hnutí, zejména na mladé lidi.

Mezi protestujícími jsou lidé napříč různými sociálními skupinami a sektory. Společně volají po spravedlnosti, svobodě a demokracii a konkrétně požadují propuštění politických vězňů, vyšetření násilí a mučení a potrestání těch, kteří za ně nesou zodpovědnost, ale také rozdělení moci, předčasné volby a vytvoření ústavodárného shromáždění, které by zahrnovalo všechny politické hlasy, a pomohlo najít nenásilnou cestu ven z nastálé krize.

“Čím dál více lidí se staví kriticky k Ortegově vládě a požaduje změnu, dokonce mnozí Sandinisté opustili Ortegovy řady,” komentuje situaci vedoucí Latinskoamerického programu Člověka v tísni Lucia Argüellová. “To je neobvyklá situace, protože většina již není ochotna tolerovat stávající režim - na rozdíl od Kuby, kde například více než 70% obyvatel přinejmenším toleruje vládnoucí Komunistickou stranu. Dá se předpokládat, že tato prodemokratická základna v Nikaragui dále poroste.”

Člověk v tísni nadále sleduje situaci a je v kontaktu se zástupci občanské společnosti na místě. Je nezbytné především pokračovat v monitorování případů porušování lidských práv a následně zajistit jejich obětem právní a psychosociální pomoc. V tomto ohledu uznáváme Interdisciplinární skupinu nezávislých expertů pro Nikaraguu, vytvořenou Organizací ameriských států (OAS) a žádáme vládu Nikaraguy, aby s touto skupinou spolupracovala v jejím úsilí nezávisle analyzovat a monitorovat situaci na místě. Dialog mezi různými stranami - Ortegovou vládou, opozicí, zástupci občanské společnosti a dalšími regionálními a mezinárodními organizacemi - je nezbytný pro nenásilné řešení krize.

“Zůstáváme v denním kontaktu z lidmi na místě a pokoušíme se vyjít maximálně vstříc jejich měnícím se potřebám v době krize,” říká Lucia Argüellová. “Kromě toho je ale nezbytné také posílit mezinárodní tlak a jednoznačně požadovat vyšetření zdokumentovaných případů porušování lidských práv - nespravedlivých obvinění z terorismu, mimosoudní vraždy, mučení a dalších. Je správné, že Evropská unie již učinila několik prohlášení a požaduje propuštění politických vězňů v Nikaragui. Jako důležitý mezinárodní aktér jsou ale její možnosti mnohem širší. Měla by přijmout jasná opatření a přispět k pozitivnímu vývoji v Nikaragui.” 

Pro více informací kontaktujte:

Zuzana Gruberová, mediální koordinátorka Centra pro lidská práva a demokracii, zuzana.gruberova@clovekvtisni.cz, + 420 770 101 144 

Autor: ČvT

Související články