Výuková centra připravila 9479 dívek, aby mohly čelit dalším výzvám!

Publikováno: 23. 11. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Studentky z projektu Aarambha.
© Foto: Sajana Shrestha

Člověk v tísni (ČvT) pracuje s dívkami ve věku 10 až 19 let v nejodlehlejších vesnicích Bara a Rautahat v okresu Madhesh Pradesh v Nepálu, aby jim usnadnil přístup ke vzdělání a dalším životním příležitostem. Kvůli místním společenským a genderovým normám a tradičním praktikám tyto dívky neměli vůbec příležitost chodit do školy a nebo ji předčasně opustili. Častou příčinou je sňatek a následné mateřství ve velmi úzkém věku.

Dívky jsou připraveny o životní příležitosti a jsou vystaveny zvýšenému riziku genderově podmíněnému násilí. Nedostává se jim dostatečné podpory a spravedlivého jednání.

Prostřednictvím projektu Aarambha, který je financován organizací UK AID v rámci Dívčí vzdělávací výzva (Girls' Education Challenge), ČvT od Roku 2018 zřídil 462 komunitních vzdělávacích center, kde se dívky po dobu 9 měsíců učí číst a psát. Součástí je i výuka zaměřující se na sexuální výchovu, reprodukční zdraví, právo a osobní bezpečnost, základní finanční gramotnost a základy obchodování.

Kanti Devi nastoupila do výukového centra v Bara, když jí bylo 18 let. V této době byla již rok vdaná a živila šestičlennou rodinu jako námezdní dělnice. Po absolvování školení ve středisku se přihlásila i k odbornému technickému vzdělávání (TVET), aby si více osvojila dané dovednosti. Dnes, po dokončení programu zaměřeného na vlastní podnikání, provozuje vlastní obchod s potravinami a je ráda, že je finančně nezávislá a její příjem je stabilní.

Po ukončení studia ve výukových centrech mají dívky možnost pokračovat ve formální školní docházce nebo se zapsat ke studiu zaměřené na odborné a technické vzdělávání (TVET), aby získaly technické nebo odborné dovednosti. Tento projekt zatím podpořil 1463 dívek, jako je Kanti Devi, aby provozovaly vlastní podnikání.

Manishe byla nucena před svatbou opustit školu. K výuce v komunitním centru se připojila ve svých 13 letech, během čekání na gaunu, obřad, který se koná několik měsíců po svatbě. Manishe v té době bydlela u svých rodičů a získala dostatek prostoru se do výuky opět zapojit. Po absolvování kurzu se opět vrátila do školy, kde nastoupila do páté třídy. Nyní je odhodlána dokončit školní docházku desátou třídou a nakonec začít podnikat.

Tato výuková centra připravila 9479 dívek, aby mohly čelit dalším výzvám!

Prostřednictvím sítě Girls and Inclusive Education Network (GIEN) pořádá Člověk v tísni také workshopy o genderové transformaci zaměřené na dívky a chlapce navštěvující školy. Ve 24 školách se tak zaměstnancům ČvT podařilo oslovit 2185 dívek a 2019 chlapců. Během lekcí se chlapci a dívky učí o zdravém dospívání, sexuální výchově a reprodukčním zdraví a bezpečnosti. Studenti diskutují o genderově podmíněném násilí a o špatných společenských a genderových normách, jako jsou dětské sňatky a nebo tradiční systém věna.

Rodiče se podařilo přesvědčit, ať se svatbou počkají

Tyto workshopy navštívila také 16letá Sara (jméno je z bezpečnostních důvodů pozměněno), která získala informace o sňatcích nezletilých dívek. Nedlouho poté se Sara dozvěděla, že ji rodiče chtějí provdat a tak neváhala a vše nahlásila ve škole a za pomoci vyučujících a školitelů, kteří workshop připravovali, se jim podařilo její rodiče přesvědčit, že se svatbou počkají do doby než Sare bude 20 let. Díky tomu Sara zůstala ve škole.

Ve škole v Rautahat GIEN vytvořil pro dívky prostředí, které je podporuje ve vzdělávání a vytváří genderově přátelské prostředí. Pinki Kumari Patel je školní pracovnice, která se zabývá genderovým rovnostem a podpoře dívek, které se na ní mohou obrátit v případě potřeby menstruačních pomůcek, ale i kvůli dalším problémům, kterým musí čelit. Dříve dívky nemohly navštěvovat během menstruace navštěvovat školu, ale díky projektu Aarambha a vyškoleným pracovníkům se nemusí obávat, že by zameškaly výuku. 

Autor: Aditi Aryal, Veronika Gabrielová, ČvT Nepál

Související články