"Život se mi díky bydlení nastartoval správným směrem," říká klientka zabydlovacího projektu

Publikováno: 10. 5. 2023 Doba čtení: 3 minuty
© Foto: Jitka Kavková

Pražská pobočka Člověka v tísni dlouhodobě poskytuje sociální službu Terénní programy, v rámci které pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci. Od podzimu roku 2019 naši terénní pracovníci spolupracují s Magistrátem hl. m. Prahy na projektu Podpora bydlení rodin s dětmi. Podporu poskytují rodinám, kterým z důvodů sociální tísně Magistrát hl. m. nebo některá z městských částí pronajaly sociální byt. Stabilní a bezpečné bydlení je totiž pro rodiny nutností na cestě za zlepšením jejich mnohdy komplikované životní situace. Cílem spolupráce je především podpořit rodiny tak, aby si nové bydlení udržely. 

Rodiny, se kterými spolupracujeme, se potýkaly s nevhodnými bytovými podmínkami. Nejčastěji bydlely na ubytovnách, kde pro děti není bezpečné ani zdravé prostředí, kde nemají dostatek prostoru a soukromí. Musí zde sdílet kuchyni, koupelnu a pračku s celým patrem. Tyto rodiny měly často problém najít komerční bydlení; nedosáhly na nájem, neměly prostředky na kauce a zaplacení několika nájmů dopředu, potýkaly se při hledání bydlení s diskriminací a předsudky. Z těchto důvodů neměly stabilní bydlení a musely se často stěhovat.


Sociální pracovníci a pracovnice Člověka v tísni intenzivně a flexibilně podporují tyto rodiny, aby si bydlení udržely. V souladu s principy přístupu Housing first totiž věříme, že stabilní bydlení je pro další zlepšení životní situace nezbytný základ. Po vyřešení hlavní starosti – jestli budou mít kde s dětmi složit hlavu – se u rodin většinou objevují další problémy, které do té doby stály v pozadí. Jde o řešení dluhů, hledání nového zaměstnání, větší aktivitu v otázce vzdělání dětí a podobně. S tím vším rodinám také umíme pomáhat.

V souladu s principy přístupu Housing first totiž věříme, že stabilní bydlení je pro další zlepšení životní situace nezbytný základ.

Nové bydlení znamená pro rodiče a jejich děti pozitivní změnu ve všech oblastech života. Děti získají vlastní soukromí a klid na učení. Rodiče mají prostor řešit školu dětí; zlepšují se školní známky, rodiče přihlašují děti na kroužky a tábory. Díky vhodnému bydlení se navrací děti z ústavní péče zpět do svých rodin nebo jim přestane hrozit jejich odebrání.

Rodiny si vybudují nový domov, kde se cítí bezpečněji, kde se nebojí nechat starší děti doma samotné a mohou si tak například najít zaměstnání, což v podmínkách ubytoven často nešlo. Ubytovny nejsou bezpečným prostředím a rodiče neradi nechávají svoje děti bez dozoru. To ale limituje jejich možnost začlenit se do pracovního procesu. To nejlíp ilustruje případ jedné naší klientky, které se díky bydlení stabilizovala situace natolik, že si našla práci terénní pracovnice a pomáhá nyní ukrajinským uprchlíkům.

Mnoho klientů a klientek má díky bydlení a následnému zklidnění celkové situace prostor zaměřit se na téma dluhů – zmapovat je, začít je řešit, někdy se jich dokonce i úplně zbavit například díky využití Milostivého léta nebo vstupu do oddlužení.

Více než tříleté zkušenosti s podporou rodin v bydlení přinesly mnohá zlepšení. Jedna z našich klientek ho shrnuje slovy: „Život se mi díky bydlení nastartoval správným směrem, snažím se toho držet a doufám, že to bude na dobré cestě.“

Od podzimu 2019 dosud jsme v bydlení podpořili 62 rodin. 


Služba je od roku 2021 financována v rámci projektu Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039 spolufinancována Evropskou unií.

Autor: Hedvika Schormová, Jana Němcová, Kateřina Fuksová

Související články