Senior
© Foto: archiv ČvT

CHLEBA S MÁSLEM

Dříve jídlo chudých, dnes luxus, na který mnohé rodiny téměř nedosáhnou. Neexistuje už asi oblast, kde by nedošlo ke zdražení.

Opakovaně se v médiích objevují zprávy o tom, že nejohroženější skupinou jsou matky samoživitelky a senioři, obzvláště ti senioři, kteří žijí sami a obzvláště ty matky samoživitelky, kde otec na své děti z nejrůznějších důvodů neplatí.

Inflace je nejvyšší od 90 let minulého století. Naše programy dlouhodobě podporují ty nejslabší a nejohroženější. Naše poznatky z terénu a práce s klienty ukazují, že senioři zůstávají stále na okraji zájmu. Chystaná lednová valorizace důchodů opět výrazněji pomůže vysokopříjmovým seniorům, než těm chudším.

Mnoho seniorů nemá přístup k informacím. Mnoho z nich nezná moderní technologie a neumí je využívat a mnoho z nich není finančně gramotných dle nových požadavků doby.

Znám seniorskou rodinu, která ze strachu ze zdražování energií přestala vařit. Stravují se skromně a využívají akční slevy, které nachází ve své schránce. Senioři často neví, jak se dostat k pomoci a bojí se o pomoc si říct. Často ani neví, že by mohli mít na nějakou sociální dávku nárok. Neporadí si s vyplňováním formulářů, dokládáním potřebných podkladů pro přiznání dávek a tak často raději živoří, aby nebyli na obtíž. Sociální oblast, která směřuje k seniorům, je hlavně zřizování pobytových zařízení. Náklady za pobyt však převyšují jejich možnosti a to i v případě, kdy se jedná o nemocného seniora, který má přiznaný příspěvek na péči v plné výši. Pokud tak není v rodině nikdo, kdo by finančně pomohl, ocitá se senior v neřešitelné situaci a hrozí mu samota bez pomoci pod hranicí bídy.

Chybí terénní služby speciálně pro seniory. Propojené s poradenstvím tak, aby se například prostřednictvím obcí dostala ke každému, kdo pomoc potřebuje.

Každý máme ve svém okolí seniora, kterého potkáváme, může to být náš soused, ale ruku na srdce, kdo z nás se ho někdy zeptá, jestli má dostatek finančních prostředků na život nebo jestli mu nechybí peníze na jídlo?

Gabriela Štěrbová, DiS., aktivizační pracovnice Karlovy Vary a okolí, programy sociální integrace


Autor: Gabriela Štěrbová, DiS., sociálně aktivizační pracovnice

Související články