Člověk v tísni ve své nové kampani vyzývá: Zastavte dětské exekuce!

Publikováno: 8. 4. 2019 Doba čtení: 4 minuty
Člověk v tísni ve své nové kampani vyzývá: Zastavte dětské exekuce!
© Foto: Dušan Martinček

 V České republice čelí exekucím tisíce dětí a mladistvých a další desetitisíce dnes již dospělých lidí si dluhy přinesly z dětství. Nápravu tohoto neutěšeného stavu mohou zajistit dvě právní normy, kterými se v následujících týdnech bude zabývat Poslanecká sněmovna. Jedná se o novelu občanského zákoníku a pozměňovací návrh insolvenčního zákona. Organizace Člověk v tísni ve spolupráci s agenturou VMLY&R proto dnešním dnem spouští informační kampaň s názvem ZADLUŽENÉ DĚTI, jejíž cílem je na oba zákony veřejnost upozornit.

Kampaň se soustředí na webovou stránku www.zadluzenedeti.cz, kde se mimo jiné nachází kontaktní formulář, po jehož vyplnění budou zájemci pravidelně informováni o veškerém dění, které s oběma zákony souvisí. „Chceme veřejnosti nabídnout ucelený informační servis, díky kterému budou moci celý schvalovací proces sledovat. Dětské dluhy pokládáme za zvrácenost, která nemá v Evropě obdoby a právě teď máme příležitost se s tímto ošklivým dědictvím vypořádat,“ vysvětluje Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni, důvody vzniku kampaně.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel
Kampaň se soustředí na webovou stránku www.zadluzenedeti.cz. Zde se mimo jiné nachází kontaktní formulář, po jehož vyplnění budou zájemci pravidelně informováni o veškerém dění, které s oběma zákony souvisí.

„Kromě zmíněného webu se budou lidé moci s kampaní ZADLUŽENÉ DĚTI setkat na sociálních sítích či ji mohou v následujících dnech potkat v pražských ulicích. Půjde o instalace ikonických hraček omotaných exekuční páskou, které symbolizují absurditu celé situace,“ říká Vladimír Zikmund z reklamní agentury VMLY&R, která vytvořila ideu a vizuál kampaně. „Chtěli jsme svým dílem přispět k řešení tohoto nesmyslného problému,“ dodává.

Jak dětem vznikají dluhy?

Nejčastějším důvodem dětských exekucí je fakt, že jejich rodiče za děti neplatili různé poplatky či pokuty a nereagovali ani na následné výzvy k zaplacení (pokud o nich věděli). Postupem času dlužná částka rostla o sankce a nejrůznější poplatky, až se často z banálních částek staly dluhy v řádu desetitisíců. Jedná se o dluhy:

  • pokuta za jízdu na černo
  • za nezaplacené poplatky za komunální odpad (již změněno zákonem o poplatcích 2015, ale stále je tu řada dětí, po kterých se tento dluh exekučně vymáhá),
  • dluh v knihovně (sankce za nevrácenou knihu nebo poškozenou apod.),
  • faktura za telekomunikační služby (smlouva byla uzavřena nezletilým zastoupeným zákonným zástupcem) apod. 

Dětští dlužníci v 168 hodin

Tématem dětských dlužníků se zabýval také pořad 168 hodin České televize. Podívat se na část věnující se dětským exekucím můžete ZDE

Kdo nese odpovědnost?

„Problémem je, že podle současného znění § 31 občanského zákoníku se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Toto pravidlo se uplatňuje i na způsobilost nezletilého např. k uzavření přepravní smlouvy. Ve chvíli kdy vznikne nesplacený dluh, žalobu většinou, díky formalismu české justice, neprojednává soudce. A pokud ano, jdou zájmy dítěte většinou stranou,“ vysvětluje Daniel Hůle.

Minulý týden představila skupina čtyř poslanců (Kateřina Valachová, ČSSD; Patrik Nacher, ANO; Jan Bartošek, KDU-ČSL; Lukáš Kolařík, Piráti) návrh novely občanského zákoníku, který tento problém jednoduše řeší. „Novela se snaží spravedlivěji definovat samotnou finanční odpovědnost zákonných zástupců za nezletilé. Vznikne-li tak peněžitý dluh dítěti, které nedovršilo patnáct let, přechází tento dluh okamžikem vzniku na jeho zákonného zástupce. Nemá-li ho, přejde dluh na osobu, do jejíž osobní péče je nezletilý svěřen. Není-li této osoby, přejde tento dluh nezletilého na stát,“ vysvětluje změnu Hůle.

Organizace Člověk v tísni si při této příležitosti nechala zpracovat společností Median výzkum, který měl za úkol zodpovědět, jak se na otázku zodpovědnosti za dětské dluhy dívá veřejnost. Z výsledků jasně vyplývá, že drtivá většina (zhruba 80%) lidí v ČR si myslí, že za dluhy dětí do 15 let by měli být odpovědni jejich rodiče, nikoliv ony. A je jedno, jakou politickou stranu volí.

Kdo má nést odpovědnost za dluhy dětí do 15 let?

Co s běžícími exekucemi?

Pokud by se podařilo toto znění novely občanského zákoníku schválit, zabránilo by to vzniku nových dětských dlužníků. Kromě toho je však potřeba řešit velké množství již běžících exekucí, které nelze zastavit. V té chvíli je jedinou možností oddlužení dítěte. V tuto chvíli leží v Poslanecké sněmovně pozměňovací návrh novely insolvenčního zákona, který by zařadil děti do tzv. privilegované skupiny dlužníků.

„Považujeme za nezbytné, aby se oddlužení dětí řídilo stejnými pravidly jako u starobních a invalidních důchodců – tedy aby bylo možné do tří let a bez nutnosti splatit stanovenou část dluhů,“ říká Daniel Hůle a uzavírá: „Je tak máme šanci se v dohledné době zbavit obrovské zátěže, kterou si jako společnost neseme z doby, kdy zde velmi čile probíhal obchod s chudobou. Stát tenkrát zásadně zaspal a je potřeba zjednat nápravu. Pevně věříme, že se o ni postará současná Sněmovna. Dětské dluhy pokládáme za zvrácenost, která nemá v Evropě obdoby. Myslíme si, stejně tak jako drtivá většina veřejnosti, že za nedostatky svých rodičů by neměly doplácet děti. A pevně věříme, že stejný názor budou mít i čeští poslanci.“

Kontakty:

Daniel Hůle, daniel.hule@clovekvtisni.cz, 774 510 398

Martin Kovalčík, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

Martina Skřivanová, martina.skrivanova@vmlyr.com, 728 914 623


Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor

Související články