Chomutov: Kariérní poradenství

Chomutov: Kariérní poradenství

Kariérní poradenství je poskytováno mladým lidem ve věku od 15 do 26 let, kteří hledají podporu během vzdělávání. Cílem je přispět k úspěšnému ukončení studií na střední škole, což dává mladým lidem šanci uplatnit se na pracovním trhu. Kariérní poradce se mládeži věnuje jak individuálně (během konzultací), tak skupinově (pořádá pro ně exkurze, výlety i víkendové pobyty a další volnočasové aktivity).

Pro některé rodiny, se kterými pracujeme, je vzdělávání mnohdy finančně náročné. Při splnění podmínek (prospěch + docházka) může student získat retrostipendium. Jde o finanční odměnu, která je vyplacena vždy po vysvědčení a má uhradit náklady na pomůcky, cestovné, obědy atd. Pro žáky osmé a deváté třídy základních škol také pořádáme workshopy. Mezi nejžádanější patří workshop Shitcredit, zaměřený na dluhové poradenství, nebo Čím jsem a čím budu.

Kariérní poradenství

Kariérní poradce se zaměřuje na motivaci mladých lidí k tomu, aby pokračovali ve svém vzdělávání, a nakonec se uplatnili na trhu práce. Náplní jeho práce je individuální komunikace s klienty, pořádá tematické workshopy na středních a základních školách, snaží se o propojení kariérního poradenství s volnočasovými aktivitami, koordinuje retrostipendia a poskytuje základní poradenství při volbě školy a možnostech dalšího vzdělávání.

Kapacita: 10 – 15 osob, věk: 15 – 26 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme