Kariérní poradenství v Chomutově

Chomutov: Kariérní poradenství

© Archiv ČvT

Poradenství mladistvím je poskytováno žákům druhého stupně základních škol, cílem kariérového poradenství je podpořit žáky s výběrem vhodné střední školy a současně zohlednit potenciální uplatnění na trhu práce. Kariérový poradce se pravidelně setkává s dětmi a formou vhodných volnočasových aktivit je motivuje k dalšímu studiu. Kariérní poradce se mládeži věnuje jak individuálně (během konzultací), tak skupinově (pořádá pro ně exkurze, výlety i víkendové pobyty a další volnočasové aktivity).

Pro některé rodiny, se kterými pracujeme, je vzdělávání mnohdy finančně náročné. Při splnění podmínek (prospěch + docházka) může student získat retrostipendium. Jde o finanční odměnu, která je vyplacena vždy po vysvědčení a má uhradit náklady na pomůcky, cestovné, obědy atd. Pro žáky osmé a deváté třídy základních škol také pořádáme workshopy. Mezi nejžádanější patří workshop Shitcredit, zaměřený na dluhové poradenství, nebo Čím jsem a čím budu.

PORadenství mladistvím

Kariérní poradce se zaměřuje na motivaci mladých lidí k tomu, aby pokračovali ve svém vzdělávání, a nakonec se uplatnili na trhu práce. Náplní jeho práce je individuální komunikace s klienty, pořádá tematické workshopy na školách, snaží se o propojení kariérního poradenství s volnočasovými aktivitami, koordinuje retrostipendia a poskytuje základní poradenství při volbě školy a možnostech dalšího vzdělávání.

Kapacita: 10 – 15 osob, věk: 15 – 26 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme