Individuální poradenství v Chomutově

Chomutov: Individuální poradenství

© Foto: Archiv ČvT

V Chomutově poskytujeme individuální poradenství, jehož cílem je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům dlouhodobě žijícím v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Základem jsou terénní sociální práce. Tato služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si samy. Směřuje k tomu, aby dokázaly problémy samy identifikovat, zvládly je řešit vlastními silami a lépe se orientovaly v oblasti svých práv a povinností. 

Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přímo v domácnosti.

Cílem služby je návrat ohroženého jedince do běžného života. Naši pracovníci nejčastěji řeší problémy související s bydlením, zaměstnáním, pomáhají při komunikaci s úřady, soukromými firmami, školami, zaměstnavateli apod. Kromě toho nabízíme profesní poradenství, které je určeno mladým lidem, kteří jsou hlášeni na úřadu práce. Pomáháme jim k prohlubování kompetencí, které jsou při hledání práce potřebné.

Terénní sociální práce

Službu nabízíme v Chomutově, terénní pracovníci dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti. Tu najdete na adrese Školní 1294, 430 01 Chomutov. Bez předchozího objednání je možné přijít každé úterý od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00 hodin. Jinak je setkání nutné si domluvit telefonicky či emailem. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 16 a více let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme