Chomutov: Individuální poradenství

Chomutov: Individuální poradenství

Poskytujeme v Chomutově individuální poradenství, jehož cílem je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům dlouhodobě žijícím v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Základem jsou terénní sociální práce. Tato služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si samy. Směřuje k tomu, aby dokázaly problémy samy identifikovat, zvládly je řešit vlastními silami a lépe se orientovaly v oblasti svých práv a povinností. 

Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přímo v domácnosti.

Cílem služby je návrat ohroženého jedince do běžného života. Naši pracovníci nejčastěji řeší problémy související s bydlením, zaměstnáním, pomáhají při komunikaci s úřady, soukromými firmami, školami, zaměstnavateli apod. Kromě toho nabízíme profesní poradenství, které je určeno mladým lidem, kteří jsou hlášeni na úřadu práce. Pomáháme jim k prohlubování kompetencí, které jsou při hledání práce potřebné.

Terénní sociální práce

Službu nabízíme v Chomutově, terénní pracovníci dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti. Tu najdete na adrese Školní 1294, 430 01 Chomutov. Bez předchozího objednání je možné přijít každé úterý od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00 hodin. Jinak je setkání nutné si domluvit telefonicky či emailem. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 16 a více let

profesní poradenství

Profesní poradce pomáhá v rozvoji znalostí a dovedností potřebných k uplatnění se na trhu práce (psaní životopisu, školení jak zvládnout pohovor atd.), nabízíme různé rekvalifikace (včetně podpůrných opatření, jako je hrazení dopravy či úhrada poplatku za MŠ pro rodiče). Dále pomáhá a nabízí dotovaná pracovní místa. Celá spolupráce probíhá na adrese naší pobočky. Tu najdete na adrese Školní 1294, 43001 Chomutov.

Kapacita: 25 osob, věk: 15 – 29 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme