Doučování v Karlových Varech

Karlovarský kraj: Doučování

© Foto: Archiv ČvT

Na karlovarské pobočce provozujeme dva typy doučování: individuální a skupinové. Individuální doučování probíhá v lokalitách naší působnosti (Karlovy Vary, Sokolov, Nejdek, Chodov, Cheb). V rámci tohoto typu doučování docházejí naši pracovníci a dobrovolníci jednou týdně přímo za dětmi domů, kde jim pomáhají se vším, co je aktuálně potřeba. Skupinové doučování uskutečňujeme taktéžve výše zmíněných lokalitách, vždy dle domluvy s příslušným pracovníkem. Skupinové doučování probíhá v prostorách našich kanceláří nebo v prostorách spolupracujících základních škol (např. 2. ZŠ Rokycanova v Sokolově). 

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Příčinou je především nízké vzdělání rodičů, často jen to základní. Smyslem této služby je nejen zastavení školního propadu prospěchu či jeho zlepšení. Ještě podstatnější jsou další efekty, které sebou doučování přináší. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv starší 15 let. Není nutné mít žádné zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a volné 2 hodiny týdně. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Individuální doučování

Kapacita: Max. 20 dětí (mění se dle počtu aktiviních dobrovolníků), věk: 6 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, to je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem toho, že bude v domácnosti klid, zároveň by se měl do doučování sám částečně zapojovat.

Skupinové doučování 

Kapacita: 1 skupina po 3 - 5 dětech, věk: 6 a více let

Skupinové doučování probíhá vždy dle domluvy s pracovníkem v dané lokalitě - nejčastěji probíhá v prostorech kanceláře pracovníka nebo v prostorách spolupracující základní školy. Skupinové doučování v Sokolově probíhá i na místní katolické faře.


Kontakt:


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme