Doučování v Karlových Varech

Karlovarský kraj: Doučování

© Archiv ČvT

Na karlovarské pobočce provozujeme dva typy doučování: individuální a skupinové. Individuální doučování probíhalo nejdříve na Sokolovsku, v roce 2016 jsme poskytování této služby rozšířili do všech ostatních lokalit naší působnosti (Karlovy Vary, Sokolov, Jáchymov, Nejdek, Chodov). V rámci tohoto typu doučování docházejí naši dobrovolníci jednou týdně přímo za dětmi domů, kde jim pomáhají se vším, co je třeba. Skupinové doučování uskutečňujeme zatím pouze v Chodově, kde spolupracujeme se ZŠ Husova.

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Příčinou je především nízké vzdělání rodičů, často jen to základní. Smyslem této služby je nejen zastavení školního propadu prospěchu či jeho zlepšení. Ještě podstatnější jsou další efekty, které sebou doučování přináší. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv starší 15 let. Není nutné mít žádné zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a volné 2 hodiny týdně. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Individuální doučování

Kapacita: mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 7 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, to je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem toho, že bude v domácnosti klid, zároveň by se měl do doučování sám částečně zapojovat.

Skupinové doučování

Kapacita: 1 skupina po 8 dětí, věk: 7 a více let

Adresa: ZŠ Husova, Chodov

Skupinové doučování probíhá pouze v Chodově, a to díky spolupráci s místní základní školou. Má podobu doučovacího kroužku, kde se děti opakují a procvičují školní látku, ale je v něm prostor i na učení hrou a prohlubování různých kompetencí.

Kontakt:


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme