Předškolní klub v Karlových Varech

Karlovarský kraj: Předškolní kluby

Kvalitní předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí to platí dvojnásob. Provozujeme na Karlovarsku tři předškolní kluby, které se právě těmto dětem věnují. Naším záměrem je připravit děti na bezproblémový přechod do běžné mateřské školy. 

Pokud to z nějakého důvodu není možné, snažíme se s nimi pracovat tak, aby co nejlépe zvládly vstup na školu základní. Při práci s dětmi vždy uplatňujeme individuální přístup, který je umožněn především díky menšímu počtu dětí, které do klubu dochází. Aktivně pracujeme i s rodiči, kterým se věnujeme nejen v rámci poradenství, ale zveme je i na společná setkání, účastní se také některých vzdělávacích aktivit a návštěv školek.

Na Karlovarsku fungují tři kluby předškolního vzdělávání:

Předškolní klub Jeden svět

Adresa: Budovatelů 677, Chodov, 357 35

Otevírací doba: po - čt : 8 – 12 h, kapacita: 12 dětí, věk: 3 až 5 let

Předškolní klub Nejdík

Adresa: Husova 525, Nejdek, 362 21

Otevírací doba: po - čt : 8 – 12 h, kapacita: 12 dětí, věk: 3 až 5 let

Předškolní klub Kereka

Adresa: Gagarinova 1934, Sokolov, 356 01

Otevírací doba: po - čt : 8 – 12 h, kapacita: 12 dětí, věk: 3 až 5 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme