Předškolní klub v Karlových Varech

Karlovarský kraj: Předškolní kluby

© Archiv ČvT

Kvalitní předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí to platí dvojnásob. Provozujeme na Karlovarsku tři předškolní kluby, které se právě těmto dětem věnují. 

V letošním roce došlo ke změně v Chodově a Sokolově, kde se denní docházka do předškolního klubu změnila na podporu přímo v rodinách, jsou tedy provozovány terénní formou.

Naším záměrem je připravit děti na bezproblémový přechod do běžné mateřské školy. 

Pokud to z nějakého důvodu není možné, snažíme se s nimi pracovat tak, aby co nejlépe zvládly vstup na školu základní. Při práci s dětmi vždy uplatňujeme individuální přístup, který je umožněn především díky menšímu počtu dětí, které do klubu dochází. Aktivně pracujeme i s rodiči, kterým se věnujeme nejen v rámci poradenství, ale zveme je i na společná setkání, účastní se také některých vzdělávacích aktivit a návštěv školek.


Předškolní klub Nejdík

Adresa: Husova 525, Nejdek, 362 21

Otevírací doba: po - čt : 8 – 12 h, kapacita: 12 dětí, věk: 3 až 5 let
Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme