Předškolní klub v Karlových Varech

Karlovarský kraj: Předškolní kluby

© Foto: Archiv ČvT

Kvalitní předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí to platí dvojnásob. Na Karlovarsku provozujeme jeden předškolní klub, a to v Nejdku.

Dřívější provoz klubu v Chodově byl zrušen a nyní je služba transformována na terénní předškolní podporu, kde je naším záměrem taktéž připravit děti na bezproblémový přechod a vstup do běžné mateřské školy.

Při práci s dětmi vždy uplatňujeme vždy individuální přístup, který je umožněn především díky menšímu počtu dětí, které do klubu dochází. Aktivně pracujeme i s rodiči, kterým se věnujeme nejen v rámci poradenství, ale zveme je i na společná setkání, účastní se také některých vzdělávacích aktivit a návštěv školek. V rámci terénní předškolní podpory se věnujeme dětem individuálně přímo v domácnostech rodin a snažíme se podporovat dítě i mimo běžnou MŠ. Rodičům pomáháme především se zápisy do povinného předškolního ročníku v MŠ, úhradou stravného v MŠ, zařízením potřeb pro vhodné vzdělávání dítěte a jinými individuálními potřeby rodiny.

PŘEDŠKOLNÍ KLUB NEJDÍK

Adresa: Bří Čapků 441, Nejdek, 362 21

Otevírací doba: PO - ST : 8 – 11 h, kapacita: 8 - 10 dětí, věk: 2,5 až 5 let 


Terénní předškolní podpora

Adresa kanceláře: Nám. ČSM 1170, Chodov 357 35

Konzultace po předchozí telefonické domluvě Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme