Individuální poradenství

Plzeňský kraj: Individuální poradenství

Posláním individuálního poradenství v Plzeňském kraji je vyhledávání, motivace a podpora jednotlivců dlouhodobě žijících v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Jeho základem je terénní sociální práce. Tato služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si sami. Směřuje k tomu, aby dokázali problémy sami identifikovat, zvládli je řešit vlastními silami a lépe se orientovali v oblasti svých práv a povinností.

Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přímo v domácnosti klienta. Cílem služby je návrat ohroženého člověka do běžného života. Naši pracovníci nejčastěji řeší problémy související s bydlením, zaměstnáním, pomáhají při komunikaci s úřady, soukromými firmami, školami, zaměstnavateli apod.

Terénní sociální práce

Terénní forma (konzultace v domácnosti klienta) je poskytovaná v dojezdové vzdálenosti do cca 20 km od nejbližší kanceláře. Službu poskytujeme denně od 7:30 do 16:00 hodin, případně po předchozí domluvě mimo tyto hodiny. Služba může být poskytnuta v domácnosti klienta nebo v kanceláři organizace. V kanceláři organizace je však nutné sjednat si konzultaci předem, pracovník nemusí být přítomen (může konzultovat v terénu).

Službu poskytujeme v těchto kancelářích organizace:

Vídeňská 9/4, 339 01 Klatovy

Benešova třída 77, 330 23 Nýřany

Mikulášská 422/7, 326 00 Plzeň

Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň 

Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn

Náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice

Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

Mánesova 1522, 349 01 Stříbro

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 15 a více let

 

Projekty Služby sociální prevence na území MAS Český Západ (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014090) a Terénní program a poradenství na území MAS Pošumaví (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009669) jsou spolufinancovány Evropskou unií. 

  

odborné sociální poradenství

Posláním služby je vyhledávat a formou poskytování informací, praktické pomoci a dalšími preventivními aktivitami podporovat osoby, které se dostaly nebo mohou dostat do nepříznivé životní situace v souvislosti se zadlužeností a protiprávním jednáním, kdy nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků nezbytných pro její řešení vlastními silami.

Službu poskytujeme denně od 8 do 16 hodin, příp. po předchozí domluvě mimo tyto hodiny. Služba může být poskytnuta v domácnosti klienta nebo v kanceláři organizace. V kanceláři organizace je však nutné sjednat si konzultaci předem, pracovník nemusí být přítomen (může konzultovat v terénu).

Terénní forma (konzultace v domácnosti klienta) je poskytovaná v dojezdové vzdálenosti do cca 20 km od nejbližší kanceláře.

Službu poskytujeme v těchto kancelářích:

Náměstí míru 40, 344 01 Domažlice

Nádražní 73, 346 01 Horšovský Týn

Vídeňská 9/4, 339 01 Klatovy

Benešova třída 77, 330 23 Nýřany

Mikulášská 422/7, 326 00 Plzeň

Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň

Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

Mánesova 1522, 349 01, Stříbro

Rokycanova 4, 347 01 Tachov

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 15 a více let


Projekt Terénní program a poradenství na území MAS Pošumaví (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009669) je spolufinancován Evropskou unií.

  


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme