Individuální poradenství

Plzeňský kraj: Individuální poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Posláním individuálního poradenství v Plzeňském kraji je vyhledávání, motivace a podpora jednotlivců dlouhodobě žijících v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Jeho základem je terénní sociální práce. Tato služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si sami. Směřuje k tomu, aby dokázali problémy sami identifikovat, zvládli je řešit vlastními silami a lépe se orientovali v oblasti svých práv a povinností.

Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přímo v domácnosti klienta. Cílem služby je návrat ohroženého člověka do běžného života. Naši pracovníci nejčastěji řeší problémy související s bydlením, zaměstnáním, pomáhají při komunikaci s úřady, soukromými firmami, školami, zaměstnavateli apod.

Terénní sociální práce

Terénní forma (konzultace v domácnosti klienta) je poskytovaná v dojezdové vzdálenosti do cca 20 km od nejbližší kanceláře. Službu poskytujeme denně od 7:30 do 16:00 hodin, případně po předchozí domluvě mimo tyto hodiny. Služba může být poskytnuta v domácnosti klienta nebo v kanceláři organizace. V kanceláři organizace je však nutné sjednat si konzultaci předem, pracovník nemusí být přítomen (může konzultovat v terénu).

Službu poskytujeme v těchto kancelářích organizace:

Vídeňská 9/4, 339 01 Klatovy

Benešova třída 77, 330 23 Nýřany

Mikulášská 422/7, 326 00 Plzeň

Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň 

Náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice

Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

Mánesova 1522, 349 01 Stříbro

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 15 a více let 


Tento program je spolufinancován Plzeňským krajem v rámci dotačního titulu Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj.


  

odborné sociální poradenství

Posláním služby je vyhledávat a formou poskytování informací, praktické pomoci a dalšími preventivními aktivitami podporovat osoby, které se dostaly nebo mohou dostat do nepříznivé životní situace v souvislosti se zadlužeností a protiprávním jednáním, kdy nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků nezbytných pro její řešení vlastními silami.

Službu poskytujeme denně od 8 do 16 hodin, příp. po předchozí domluvě mimo tyto hodiny. Služba může být poskytnuta v domácnosti klienta nebo v kanceláři organizace. V kanceláři organizace je však nutné sjednat si konzultaci předem, pracovník nemusí být přítomen (může konzultovat v terénu).

Terénní forma (konzultace v domácnosti klienta) je poskytovaná v dojezdové vzdálenosti do cca 20 km od nejbližší kanceláře.

Službu poskytujeme v těchto kancelářích:

Náměstí míru 40, 344 01 Domažlice

Vídeňská 9/4, 339 01 Klatovy

Benešova třída 77, 330 23 Nýřany

Mikulášská 422/7, 326 00 Plzeň

Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň

Svaz bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

Mánesova 1522, 349 01, Stříbro

T. G. Masaryka, 347 01 Tachov

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 15 a více let  


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme