Resocializační programy

Plzeňský kraj: Resocializační programy

© Foto: Dave Nakayama

Posláním této služby je sociální začlenění osob, které se dopustily protiprávního jednání nebo závažného porušení společenských norem. Jeho konkrétním cílem je minimalizovat rizika recidivy, opakovaného konfliktu se společenskými normami. Klient program splní, pokud absolvuje minimální rozsah hodin a vytvoří si individuální plán. Dále může dobrovolně spolupracovat na řešení případných problematických situací, které byly otevřeny v rámci kooperace.

Samotné programy si přitom nekladou za cíl řešit všechny potíže klienta, ale orientují se především na identifikaci klíčových problémů a potřeb. V jejich řešení je pak program klientovi oporou. Snažíme se preventivně působit zejména praktickou pomocí v životně důležitých oblastech existence (dluhy, finance, práce, bydlení, trestně právní situace, psychický stav). Bez této základní podpory by další intervence (formou sociálního výcviku a motivace) či snaha rozvíjet klienta nebyla příliš účinná a trvalá.

Resocializační programy

V rámci tohoto programu poskytujeme doprovod k soudu, pomoc při sestavení žádosti o podmínečné propuštění, pomoc s administrativními úkony souvisejícími se nástupem do VTOS, nebo výpovědí na policii. Pomáháme s vysvětlením právních termínů, pomáháme při jednání s dalšími úřady a zainteresovanými osobami, provádíme program resocializačního (sociálního) výcviku.

Kapacita: 10 osob, věk: bez omezení


Projekt Podpora ohrožených rodin, dětí a mládeže na území MAS Světovina (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015404) je spolufinancován Evropskou unií.Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme