doučování

Plzeňský kraj: Doučování

© Foto: archiv ČvT

V Plzeňském krajinprovozuje Člověk v tísni dva typy doučování: individuální a skupinové. Individuální doučování probíhá na Rokycansku, Nýřansku, Stříbrsku, Klatovsku, Poběžovicku a Domažlicku. V rámci tohoto typu doučování dochází naši dobrovolníci jednou týdně přímo za dětmi domů, kde jim pomáhají se vším, co je třeba. Skupinové doučování probíhá v Chotěšově a v Rokycanech. 

Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole, a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Důvodem je především to, že jejich rodiče mají sami nízké vzdělání, často jen to základní. Smyslem této služby je nejen zastavení školního propadu prospěchu či jeho zlepšení. Ještě podstatnější jsou další efekty, které sebou doučování přináší. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv starší 15 let. Nejsou nutné žádné zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a volné dvě hodiny týdně. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Zájemci o dobrovolnictví nás mohou kontaktovat: 

- emailem na doucovani.plzen@clovekvtisni.cz  

- telefonicky na 777 787 373.

Individuální doučování

Kapacita: mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 6 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, to je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem toho, že bude v domácnosti klid, zároveň by se měl do doučování sám částečně zapojovat.

Skupinové doučování

Kapacita: není stanovena, věk: 6 a více let

Skupinová doučování probíhají na ZŠ, ubytovně, v azylovém domě i v prostorách organizace. Má podobu doučovacího kroužku, kde si děti opakují a procvičují školní látku, ale je v něm prostor i na učení hrou a prohlubování různých kompetencí.

 

Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme