Komiks ve výuce

Komiks ve výuce

© Foto: Tomáš Princ

11. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět na téma: Poznej tváře klimatické změny!

Srdečně zveme všechny milovníky komiksových příběhů, začátečníky i pokročilé kreslíře, aby se zapojili do dalšího ročníku oblíbené komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět! Soutěž probíhá v období červen - říjen 2021.

Letošním tématem jsou "Tváře klimatické změny".

Prostřednictvím konkrétních příběhů lidí, kteří se rozhodli čelit probíhající klimatické změně aktivně a pokusili se změnit alespoň to, co je v jejich silách, se děti a mladí lidé mohou inspirovat pro vlastní tvorbu. Mohou příběh převyprávět, vymyslet jeho pokračování nebo vytvořit vlastní komiks o tom, jak lidé v různých částech světa bojují s projevy klimatické změny.

PODÍVEJTE SE NA ZADÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE:KOMIKS VE VÝUCE:

Přinášíme nové a inovativní metody a způsoby výuky, které mohou učitelé využívat při své práci. Komiks se dlouhodobě osvědčuje jako vhodný nástroj pro otevírání komplikovaných témat globálního rozvojového vzdělávání (dále GRV). Jakožto atraktivní umělecké médium má velký potenciál posilovat motivaci žáků a jejich zájem o probíraná témata. Díky vizualizaci, zkratce a vtipu dokáže zprostředkovat i náročná a komplexní témata. 

Vzdělávací program Varianty nabízí školám a učitelům metodické materiály, které s komiksem ve výuce pracují. Učitelé mají možnost účastnit se podpůrných seminářů a workshopů zaměřených na využití komiksu v různých předmětech a každoročně také organizuje komiksovou soutěž pro žáky základních a středních škol.

Metodické příručky pro učitele s využitím komiksu

V roce 2006 jsme vydali první metodickou příručku pro učitele z řady Bohouš a Dáša mění svět: Bohouš a Dáša proti chudobě. Příručka nabízí vhled do tématu chudoby a žáky s ním seznamuje pomocí komiksových příběhů a výukových lekcí. Následovaly další metodické příručky na téma lidských práv, ekonomické globalizace, klimatických změn, rozvojové spolupráce, potravinové bezpečnosti (včetně druhého dílu na stejné téma) a migrace.

V roce 2017 vyšla příručka Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?!, která pedagogům poskytuje tipy, jak se se žáky pustit do tvorby komiksu a podporovat tak rozvoj jejich čtenářské i vizuální gramotnosti. Součástí příručky jsou mimo jiné pracovní listy pro žáky, které se přímo zaměřují na zdokonalení řemeslné složky (jak na komiksové bubliny, pořadí panelů, výrazové prvky komiksu atd.). Pracovní listy jsou doplněny metodickými pokyny pro učitele. Příručka nabízí také několik zpracovaných lekcí, které využívají komiks k otevření dílčích témat GRV.


Poslední příručka z této řady vyšla v roce 2020 Bohouš a Dáša: Demokracie pod LupouTato publikace přináší různorodá východiska a různé profesní perspektivy, jak přemýšlet o demokracii, se zvláštním ohledem na českou společnost a naši historickou zkušenost.

Komiksová soutěž

Komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět pro žáky základních a středních škol vyhlásil vzdělávací program Varianty poprvé v roce 2011. Jejím cílem je motivovat žáky, aby se zamysleli nad palčivými společenskými tématy a pomocí komiksu navrhli, jak je řešit.

Bohoušovi a Dáše se podařilo přilákat k aktuálním tématům i k tvorbě komiksu již stovky žáků. Od roku 2011 se během osmi ročníků do soutěže zapojilo přes 2200 žáků ze základních a středních škol napříč ČR, kteří vytvořili téměř 1500 komiksových děl.

GALERIE OCENĚNÝCH KOMIKSŮ 10. ROČNÍKU KOMIKSOVÉ SOUTĚŽE BOHOUŠ A DÁŠA MĚNÍ SVĚT NA STRÁNKÁCH FRAME ART FESTIVALU

Jak se můžete přihlásit?

Komiksovou soutěž vyhlašujeme každoročně 1. června na Den dětí. Každý rok je určeno téma, kterému se tvůrci ze základních a středních škol ve svých komiksech věnují.

Hodnotí se nejen výtvarné zpracování, ale především obsahová souvislost komiksu s vyhlášeným tématem, originalita a pointa, zda komiks přináší řešení či nás nutí k zamyšlení se. Komiksy mohou být smyšlené nebo inspirované vlastní zkušeností. Mohou v nich vystupovat postavy Bohouše a Dáši, ale vítáme především vlastní invenci žáků a jejich komiksové hrdiny (lidské, zvířecí i nadpřirozené). 

Podívejte se na výuková videa o komiksové tvorbě s komiksovými tvůrci: 
VŠECHNA KOMIKSOVÁ VIDEA NAJDETE POHROMADĚ ZDE.

Uzávěrka zasílání přihlášek a hotových komiksů bývá kolem poloviny října. Přesné datum uzávěrky je zveřejněno vždy při vyhlášení soutěže. Slavnostní vernisáž nejzajímavějších komiksů a vyhlášení vítězů soutěže se tradičně koná v polovině listopadu v Praze.

Sledujte náš web, Facebook nebo se přihlaste k odběru novinek vzdělávacího programu Varianty.


Celý text Méně textu

Články