Globální rozvojové vzdělávání

Publikováno: 13. 6. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Globální rozvojové vzdělávání
© Foto: Shutterstock

Globální rozvojové vzdělávání nám pomáhá lépe porozumět propojenosti světa a globalizované společnosti, jejíž jsme součástí. Jedná se o celoživotní proces vzdělávání, který nás vede k neustálému zkoumání světa a snaze pochopit vztah mezi námi a ostatními lidmi a místy na světě. Svým hodnotovým směřováním vede lidi ke globální odpovědnosti a k respektu vůči sobě samým, ostatním lidem i k Zemi a jejím limitům.

Ve Variantách pomáháme učitelům a učitelkám pracovat s tématy globálního rozvojového vzdělávání a zavádět tento přístup do života celé školy. Chceme přispět ke společnosti, kde všichni lidé žijí důstojný život podle svých představ, v souladu s druhými a s ohledem na Zemi. Chceme proto, aby vzdělávání pomáhalo každému člověku být sebevědomý, otevřený, zakotvený a angažovaný.

Hlásíme se ke konceptu Globálního občanství v pojetí organizace UNESCO a naplňování cílů udržitelného rozvoje (SDG´s). Usilujeme o naplňování Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu. Spolupracujeme se zahraničními organizacemi a přispíváme do sítě českých organizací www.globalnirozvojovevzdelavani.cz.


Zabýváme se hodnotami, jako je respekt a otevřenost k druhým, solidarita, spravedlnost, svoboda a dodržování lidských práv. Přinášíme způsob, jakým v hodinách pracovat se znalostmi, postoji i dovednostmi žáků.

Vytváříme programy a vzdělávací materiály, které:

1. pomáhají žákům vidět náš každodenní život v souvislostech, učí je zajímat se o svět a orientovat se v něm

2. upevňují vztah žáků k místu, kde žijeme, i k celému světu

3. rozvíjejí pocit sounáležitosti s ostatními a zvyšují motivaci žáků řešit blízké i vzdálené výzvy současného světa

4. vedou žáky ke kritickému vyhodnocování informací, učí je tvořit si vlastní názory podložené argumenty.


Pro hlubší pochopení témat globálního rozvojového vzdělávání pracujeme také s inovativní metodou Filozofie pro děti, která pomáhá hledat odpovědi na nejednoznačné otázky dnešního světa, a s konceptem aktivního občanství, který žákům na základě prožité zkušenosti umožňuje nahlédnout provázanost světa.

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání pracujeme na těchto projektech:

Učitelům nabízíme dlouhodobou podporu pro systematické začleňování globálního rozvojového vzdělávání do výuky:


Vytváříme tematické a metodické materiály a pořádáme kurzy pro učitele:


Autor: Varianty

Související články