Jak z dluhů? Lze zastavit exekuci? Člověk v tísni pomůže zdarma

Publikováno: 13. 10. 2016 Doba čtení: 4 minuty
Jak z dluhů? Lze zastavit exekuci? Člověk v tísni pomůže zdarma
© Foto: ČvT archiv

Olomoucký kraj – Snad každý alespoň jednou slyšel termín exekuce, předlužení, dluhová past nebo dluhová spirála. Ale co to znamená? Na tuto a další otázky jsme se zeptali Michaely Vrbové, terénní pracovnice organizace Člověk v tísni, o. p. s.,
 z  kanceláře Jeseník, která se již pátým rokem zabývá dluhovým poradenstvím.

S jakými problémy se setkáváte nejčastěji?

Pracujeme s klienty, kteří jsou sociálně vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Tito lidé se často potýkají s problémy 
v několika oblastech svého života. Zejména jde o bydlení, práci a dávkový systém. Spousta lidí také přichází 
i s tím, že mají dluhy, nezvládají je splácet a mají exekuci.

Co je důležité si na začátku uvědomit?

Důležité je uvědomit si, že své splátky nebudu zvládat. Je dobré začít řešit situaci ještě před prvním průšvihem. Možností je více – odložení splátek, pak i takzvané refinancování půjčky, závazku nebo konsolidace závazků do jednoho. Hlavní je jednat dřív, než se dostane člověk do kolotoče upomínek, žalob a exekucí.

Setkáváte se v praxi s jinou situací?

Ano, samozřejmě. Mnoho lidí se do naší kanceláře dostane až ve chvíli, kdy situaci nezvládají. Jsou tedy pod tlakem vymáhacích společností, mají exekuci nebo i několik exekucí. To vše na lidi vytváří tlak, 
a proto nakonec vyhledají naši pomoc.

Jak se dá vyřešit několik exekucí?

S kolegy takovým lidem pomáháme vyjednávat například splátkové kalendáře, společně komunikujeme 
s bankami a exekutory. Pomáháme také při sepisování návrhů na zastavení exekucí. Také sepisujeme návrhy na insolvenční řízení, pokud klienti splňují podmínky.

Jaké exekuce můžete zastavit?

Dříve některé nebankovní společnosti používaly takzvané rozhodčí doložky. Některé takto nařízené exekuce jsou ale na základě usnesení Nejvyššího soudu neplatné. Rozhodčí doložka znamená, že o sporech mezi dlužníkem a společností nebude rozhodovat soud, ale rozhodce. Ten je rychlejší, ale stojí na straně nebankovní společnosti. Dále náklady na takového rozhodce jsou vyšší a musí je hradit dlužník. Tím se celá dlužná částka neúměrně navyšuje.

Pokud tedy zjistíme, že je exekuce nařízena na základě rozhodčího nálezu, který je neplatný, pomůžeme 
klientovi se sepsáním návrhu na zastavení exekuce.

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel

Zastavením exekuce dluh nezmizí

Jaká je úspěšnost zastavení exekuce?

K dnešnímu dni máme 
v jesenické kanceláři podáno 35 návrhů na zastavení exekuce. Už u třinácti víme, že jsou exekuce zastaveny. 
U zbylých čekáme na rozhodnutí buď oprávněného, tedy nebankovní společnosti, nebo čekáme na vyjádření soudu.

Můžete uvést nějaký příklad úspěchů?

Napadá mě například náš první případ zastavené exekuce. Společně s paní, která měla veškeré podklady – smlouvu s rozhodčí doložkou, rozhodčí nález a další dokumenty od exekutora – jsme sepsaly návrh na zastavení exekuce. Exekutor na jeho základě exekuci zastavil. Dokonce vyplatil vymožené prostředky, které byly deponovány u jeho úřadu. Dále jsme na nebankovní společnosti požadovaly vymožené peníze, které již exekutor vyplatil věřiteli. Společnost část peněz vyplatila klientce. O zbytek peněz se klientka stále soudí. Nyní tedy čekáme na rozhodnutí příslušného soudu.

Co se stane s dluhem po zastavení exekuce?

Dluh rozhodně nezmizí, jde ale o velmi individuální situaci. Hlavní je, jaká částka byla zaplacena před zahájením exekučního řízení. Dojde ale ke snížení dlužné částky o náklady rozhodčího řízení. Pak se nám mnohem lépe vyjednává o splátkách. Může dojít i k tomu, že člověk „dosáhne" na osobní bankrot, protože se mu díky zastaveným exekučním řízením snížila celková dlužná částka. Další možností je promlčení zbylé pohledávky.

Poradna je zdarma

S čím dalším se na vás klienti obracejí?

Velmi často se dotazují na to, co exekutor může a nemůže udělat. Proto klienty provázíme celým exekučním procesem. Na začátek je dobré si uvědomit a říct, že exekuce je jedním z několika způsobů, jak se zbavit dluhů. Další možností je samozřejmě dluh zaplatit, a to buď v běžném splátkovém režimu, nebo například 
v individuálně sjednaných splátkách s věřitelem.

Naší prací je také to, že 
s klienty často mluvíme 
o tom, že exekuce není konec světa a že s exekucí se dá alespoň chvíli splácet své závazky. Situace klienta se může změnit a to, že se snažil splácet alespoň po malých částkách, mu může velmi usnadnit řešení jeho situace. Při spolupráci také zjišťujeme a motivujeme klienta k tomu, aby případně navýšil své příjmy 
a mohl například požádat soud o povolení oddlužení.

Jak je to s oddlužením, tedy osobním bankrotem?

Oddlužení je další možnost, jak se zbavit dluhů. Ale určitě není pro každého. Dlužník, který zvažuje podání návrhu na povolení oddlužení, musí splnit několik podmínek, které stanovuje zákon.

Hlavní podmínkou je, aby byl člověk schopen za pět let zaplatit minimálně třicet procent svých dluhů. První, co tedy s klientem děláme, je kvalitní mapování jeho závazků a možností. Při tom můžeme zjistit, že je tato cesta pro něj nevhodná, nesplnil by podmínky 
a soud by jeho návrhu nevyhověl.

Zde bych ráda upozornila na to, že je dobré si dát pozor na různé komerční společnosti, které insolvenci sepisují jak na běžícím páse. Mnohdy totiž špatně a pak je jejich klient vystaven 
riziku zamítnutí u soudu. 
A to se mnohdy špatně napravuje.

Kolik zaplatí člověk, který vás navštíví?

Ten, kdo k nám přijde pro radu nebo pomoc, nezaplatí vůbec nic. Jsme sociální službou a naše služby jsou poskytovány zcela zdarma pro každého, kdo je potřebuje.

LEOŠ FILIPI

Článek vyšel dne 3. 10. 2016 v Šumperském a Jesenickém deníkuZdroj: http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/jak-z-dluhu-lze-zastavit-exekuci-clovek-v-tisni-pomuze-zdarma-20161003.html

 Zdroj: http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/jak-z-dluhu-lze-zastavit-exekuci-clovek-v-tisni-pomuze-zdarma-20161003.html

Autor: ČvT

Související články