MILOSTIVÉ LÉTO 2023: Využijte příležitost vyřešit dluhy na daních či sociálním pojištění!

Publikováno: 28. 6. 2023 Doba čtení: 3 minuty
MILOSTIVÉ LÉTO 2023: Využijte příležitost vyřešit dluhy na daních či sociálním pojištění!
© Foto: Amy Reed, Unsplash

Základní princip Daňového a Pojistného milostivého léta 2023 je, že pokud člověk uhradí jistinu dluhu (původní dlužnou částku), stát mu odpustí penále, sankce, úroky, případně exekuční náklady. Jedinečná příležitost začíná 1. července 2023 a končí 30. listopadu 2023. Je možné ji uplatnit na všechny dlužné pohledávky (dluhy zatím pouze evidované nebo již v exekuci, nikoliv však v soudní exekuci). Vztahuje se na nedoplatky vzniklé do 30. září 2022.

Milostivé léto 2023: Jaké jsou podmínky

Na co všechno se Daňové a Pojistné milostivé léto 2023 vztahuje: 

  • dluhy na sociálním pojištění
  • daňové nedoplatky
  • poplatky vymáhané Celním úřadem
  • dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR
  • místní poplatky (umožní-li obec/kraj/hl. m. Praha jejich odpuštění usnesením zastupitelstva).

Pokud chcete využít této příležitosti, zjistěte si, kolik a kde přesně dlužíte. Více informací, jak postupovat, se dozvíte na našem webu milostiveleto.cz nebo na help lince 770 600 800.

Pokud mám dluh na dani

Podejte úřadu žádost o odpuštění nedoplatku na příslušenství daně v rámci Daňového milostivého léta (vzory žádostí tady) a zaplaťte nedoplatek na dani (jistinu). U částky nad 5 tisíc Kč lze žádat o rozložení do dvanácti měsíčních splátek, ale POZOR! - zpožděním splátky nebo uhrazením jiné výše splátky možnost využití Daňového milostivého léta zaniká. Stejně tak pokud nepožádáte o využití Milostivého léta, ale pouze provedete platbu, úřad nemusí postup uznat a k odpuštění příslušenství nedojde! Více informací najdete zde.

Nedoplatky v jednotlivé výši do 200 Kč, v součtu maximálně 1000 Kč, zaniknou automaticky, i bez podání žádosti a platby, a to i u právnických osob.

Dlužím obci? Zjistěte si, zda se vaše obec k Milostivému létu 2023 přihlásila. Informaci najdete na jejím webu v přehledu přijatých usnesení zastupitelstvem (přihlášené obce budeme postupně přidávat do přehledu na portálu milostiveleto.cz).  

Mám-li dluh na sociálním pojištění

Podejte žádost o odpuštění nedoplatku na příslušenství pojistného přes elektronickou aplikaci České správy sociálního zabezpečení a zaplaťte nedoplatek na pojistném (jistinu). U částky od 5 tisíc do 50 tisíc Kč lze podobně jako u daňového dluhu žádat o rozložení do dvanácti měsíčních splátek (u dluhu nad 50 tisíc je rozložení možné do 60 měsíčních splátek), ale i tady POZOR! - zpožděním splátky nebo uhrazením jiné výše splátky zanikne možnost využití Pojistného milostivého léta. Obdobně, pokud nepožádáte o využití Milostivého léta, ale pouze provedete platbu, správa sociálního zabezpečení nemusí postup uznat a příslušenství neodpustí! Více informací najdete tady.

Pokud příslušná sociální správa neeviduje k 30. 9. 2022 žádné dlužné pojistné, pouze penále a exekuční náklady, budou odpuštěny automaticky.

Příslušenství dluhu bude odpuštěno automaticky také v případě, že dlužné pojistné bylo zaplaceno před 1. 7. 2023.

Dlužím obci

Zjistěte si, zda se vaše obec k Milostivému létu 2023 přihlásila. Informaci najdete na jejím webu v přehledu přijatých usnesení zastupitelstvem (přihlášené obce budeme také postupně přidávat do přehledu na portálu milostiveleto.cz).  

Dlužím soudu či věznici

Doporučeným dopisem pošlete příslušnému soudu (v místě, kde se zdržujete i kde jste se zdržovali v minulosti) či Vězeňské službě ČR (kde jste vykonávali trest) žádost o sdělení výše dluhu a následně žádost o uplatnění Milostivého léta. Více informací a vzory žádostí najdete zde.

Dotazy je možné směřovat kdykoliv na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz, help linku 770 600 800 (po–pá: 9–17 h.) nebo osobně na naše poradce v regionech

Zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, najdete zde.
Leták se základními informacemi si můžete stáhnout tady


Autor: ČVT

Související články