Milostivé léto 3 stále běží: paní Štiková zaplatila dluh a zbavila se penále ve výši 1,5 milionu korun

Publikováno: 9. 11. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Milostivé léto 3 stále běží: paní Štiková zaplatila dluh a zbavila se penále ve výši 1,5 milionu korun
© Foto: mapy.cz

V období od 1.7. do 30. 11. letošního roku probíhá takzvané Milostivé léto 3. Již v předchozích letech probíhaly obdobné akce – Milostivé léto 1 a 2. V rámci těchto oddlužovacích akcí byly a jsou dlužníkům odpouštěny různé součásti dluhů – např. penále, úroky apod. Zatímco v minulých letech byly tyto akce zaměřeny na odpuštění příslušenství pohledávek dlužníků u měst, krajů nebo státu (klasicky např. u dluhů za MHD, nebo odvoz odpadu), letos je Milostivé léto zaměřeno na sociální pojištění, daně a justiční pohledávky. Tedy ho využijí zejména podnikatelé a OSVČ.

Milostivého léta se rozhodla využít také paní Štiková. Paní Štiková od roku 1995 podnikala. V podnikání se jí ale koncem 90. let přestalo dařit a vznikal jí u finančního úřadu dluh na dani. Ten paní Štiková nebyla schopna zaplatit, a tak rostl dluh i penále. Samotný dluh na dani se nakonec vyšplhal na 159 tis. Kč. Horší to ale bylo s penále, které dosahovalo výše téměř 1,5 milionu Kč.

Když se paní Štiková dostavila k nám do kanceláře, tak ani nechtěla věřit tomu, že by jí tak vysoký dluh někdo odpustil. S myšlenkou, že jí tento dluh pronásleduje žila už dlouho a nedokázala si představit, že se ho zbaví. Už v minulosti se snažila s finančním úřadem dohodnout na zaplacení daně a alespoň částečném odpuštění penále, to ale nebylo možné. Rozhodla se nás proto oslovit s žádostí o pomoc při využití letošního Milostivého léta. S paní Štikovou jsme situaci probraly a domluvily postup. Zažádaly jsme finanční úřad o výpis z osobního daňového účtu a následně jsme zažádaly o uplatnění Milostivého léta 3 a odpuštění penále. Paní Štiková nedoufala ve šťastný konec, a tak jsme jen čekaly na rozhodnutí finančního úřadu…

Dva měsíce poté se paní Štiková dostavila na domluvenou schůzku. Už ve dveřích působila veselým dojmem a ani jsem se nedivila, když mi následně sdělila, že jí bylo více než milionové penále odpuštěno po zaplacení dluhu na dani. Nyní se cítí opět svobodná, bez tíhy celkem téměř dvoumilionového dluhu.

Akce Milostivé léto 3 je možné ještě využít do 30. 11. 2023!

Projekt CZ.03.02.01/00/22_033/0000868 „ExOd“ je spolunancován Evropskou unií.

*identita v článku byla na přání změněna


Autor: Anna Seidlová, dluhová poradkyně

Související články