Nesouhlas se změnou antihazardní vyhlášky v Chomutově

Publikováno: 23. 11. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Nesouhlas se změnou antihazardní vyhlášky v Chomutově
© www.pxhere.com

Publikujeme dopis zastupitelům města Chomutov o změně antihazardní vyhlášky.

Vážení zastupitelé Statutárního města Chomutov,

rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k důkladnému promyšlení návrhu vyhlášky, která by umožnila návrat hazardu do Chomutova. Víme, že nezbývá mnoho času před tím, než bude návrh tzv. antihazardní vyhlášky projednán, přesto pokládáme za svou povinnost, a to především vzhledem k činnosti, kterou vykonáváme, Vás tímto způsobem vyzvat k přehodnocení záměru znovu vrátit hazard do našeho města. Formu otevřeného dopisu den před projednáním volíme neradi, nicméně nemáme jinou možnost, neboť nám (jako poskytovateli sociálních služeb) nebylo umožněno k tomuto návrhu podat jakékoliv vyjádření, což nás velmi mrzí. Doufáme proto, že tento dopis přispěje k Vašemu rozhodnutí ovlivnit budoucnost Statutárního města Chomutova tak, abychom krizi, ve které se nyní nacházíme, společně překonali a více neohrožovali občany města.

Naše organizace působí v ČR přes 20 let. Mimo jiné poskytujeme sociální služby v sedmi krajích České republiky, velkou část naší práce tvoří pomoc zadluženým lidem. Zavedli jsme dluhovou help linku pro lidi v tíživé situaci, na kterou jen loni volalo přes 2000 lidí. A veškeré naše zkušenosti z poskytování zmíněné pomoci hovoří zcela jasně: hazard z dlouhodobého hlediska nikdy nepřinesl nic dobrého. Je zcela pochopitelné, že pokladna města potřebuje v současné situaci zrevidovat příjmy. Považujeme však zároveň za vysoce nemorální a neetické, aby se díry v rozpočtu záplatovaly prostřednictvím peněz, které pod vidinou rychlého příjmu vytáhnou z kapes obyvatel Chomutova nejrůznější rádoby výherní automaty. Nenechme se, prosím, zaslepit vidinou snadného zisku, který bude vykoupen prohloubením finanční pasti občanů, navýšením sociálně patologických jevů ve městě, přibývajícím počtem osob závislých na hazardních hrách a v neposlední řadě také zvýšením kriminality ve městě. Přesně tyto aspekty s sebou hazard přináší a následné hledání řešení je zdlouhavé a finančně náročné. Případný návrat hazardu do Chomutova představuje nikoliv kroky, ale spíš skoky, zpět do minulosti.

Návrh vyhlášky, který bude předložen ke schválení, obsahuje několik legislativních omezení pro otevření kasina, jakými jsou například zákazy míst, ve kterých může být situováno, či potřeba licence k provozu. Tato omezení považujeme za naprosto neadekvátní a nic neřešící. Omezení nejsou opřena o reálné důkazy, které by potvrdily, že mají pozitivní dopad na následky hazardu. Dle našeho názoru ani nemohou, protože pokud bychom vyjmenovávali konkrétní negativní jevy, které hazard obyvatelům města přináší, nepřináší navrhovaná omezení řešení ani jednoho. Považujeme je za naprosto neefektivní.

Rádi bychom také připomněli, že jedno kasino již v blízkosti Statutárního města Chomutov funguje a občané jej hojně využívají. Budeme je v tomto trendu podporovat a ohrožovat tak další a další generace? Nebo začneme působit preventivně? Mimochodem, častým tématem v oblasti vzdělávání, kterému se v rámci naší práce hojně věnujeme, je finanční gramotnost. Buďte vzorem občanům a nenechte se zaslepit snadnou vidinou zisku a řekněte „ne“ vyhlášce umožňující jakoukoliv formu hazardního hraní ve městě. Věříme, že Statutární město Chomutov má potenciál získat potřebné peníze do rozpočtu jinými formami, které na rozdíl od hazardu dopomůžou ke zvýšení prestiže města a zkvalitnění života jeho obyvatel.

Autor: Barbora Musilová, koordinátorka sociálních služeb

Související články