Nic nedlužíte, přesto vám zdravotní pojišťovna sráží ze mzdy na exekuci. Realita seniorky, které jsme pomohli k navrácení 200 tisíc

Publikováno: 30. 10. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Nic nedlužíte, přesto vám zdravotní pojišťovna sráží ze mzdy na exekuci. Realita seniorky, které jsme pomohli k navrácení 200 tisíc
© Foto: ilustrační foto: Andreea Popa, Unsplash

Těžko uvěřit, že po vás Všeobecná zdravotní pojišťovna vymáhá dluh, když jí nic nedlužíte. A pokračuje v tom řadu let. Odůvodnění? Mylně považovala dluh vašeho manžela za součást společného jmění, mylně si vykládala i novelu exekučního řádu. A s jednáním v rozporu se zákonem neskončila ani poté, co skutečný dlužník zemřel. Bez pomoci advokátky by nepochopitelné a nespravedlivé jednání pojišťovny na úkor její i naší klientky možná pokračovalo dál.  

Za pádem do exekuce byla pohledávka na pojistném a penále přes 65 tisíc korun. To byl rok 2013 a dluh u Všeobecné zdravotní pojišťovny měl pan Karel. V průběhu let se k němu přidávaly další, v součtu více než 400 tisíc. Od července roku 2015 exekutor prováděl srážky ze mzdy jeho manželce, paní Marcele, a to i přesto, že to bylo v rozporu s novelou exekučního řádu. A srážky pokračovaly i poté, co pan Karel loni zemřel.

Zjištění, že vymáhání dluhu manžela bylo roky neoprávněné

„To byl moment, kdy se klientka začala ptát, jestli je to v pořádku, a ukázalo se, že v jejím případě pojišťovna a exekutorský úřad postupovaly v rozporu se zákonem i v době, kdy manžel žil,“ upozorňuje advokátka Kristýna Dolejšová Kabelová, která spolupracuje s Člověkem v tísni.

Exekutor tak neoprávněně vymohl více než 350 tisíc korun na závazek manžela, za který, přestože vznikl v době trvání manželství, měl nést odpovědnost pouze pan Karel (po nabytí účinnosti ustanovení občanského zákoníku lednem 2014).

Boj o zastavení exekuce

Paní Marcela se po těchto zjištěních na podzim roku 2022 domáhala částečného zastavení exekuce. Pojišťovna, ani exekutorský úřad s tím ale nesouhlasily. Pojišťovna argumentovala mylně tím, že exekuční příkaz byl vydán ještě před nabytím účinnosti zákona, který chrání manželky/manžely dlužníků. Navíc trvala na tom, že dluh na pojistném a penále je součástí společného jmění manželů.

Soud však dospěl k závěru, že návrh na zastavení exekuce byl oprávněný, a exekuci zastavil. Peníze z nepřípustně vymoženého plnění i poměrnou část nákladů uložil pojišťovně a exekutorskému úřadu vrátit. Tím však příběh seniorky, vdovy po panu Karlovi, nekončí.

V únoru 2023 bylo v dnes již zastavené exekuci vymáháno bezmála 427 tisíc korun, k tomu je třeba přičíst nárok exekutora 78 tisíc. Zaplaceno bylo přes 350 tisíc. Přitom dle soudu měla být mzda paní Marcely postihnuta maximálně pro vymáhání dluhu 65 tisíc, který vznikl v letech 2010 až 2012 a tehdy ještě náležel do společného jmění manželů.

Pokračující jednání pojišťovny v rozporu s dobrými mravy

Reakcí na výzvu k navrácení neoprávněně vymoženého plnění sledovala Všeobecná zdravotní pojišťovna opět především vlastní prospěch. Z požadované částky odečetla peníze zaplacené například srážkami z důchodu či přeplatku jiné exekuce pana Karla. Zbylo 201 tisíc, ze kterých srazila s odvoláním na tříletou promlčecí lhůtu dle občanského zákoníku vše, co bylo vymoženo před červencem 2020. Na účet paní Marcele poslala necelých 79 tisíc a připojila zprávu: „…je nám líto, že pro Vás nemáme příznivější informace.“

„Námitka promlčení vznesená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou byla nejenže v rozporu s dosavadní rozhodovací praxí soudů, ale navíc i v rozporu s dobrými mravy, protože jak pojišťovna, tak exekutorský úřad roky postupovaly v rozporu se zákonem. Na místě by bylo uznání pochybení a vrácení neoprávněně vymožených peněz klientce bez dalších obstrukcí. Je na pováženou, že bez právního zastoupení by klientka byla bez šance uspět,“ podotýká advokátka Kristýna Dolejšová Kabelová.

201 tisíc zpátky na účtu neprávem ochuzené klientky

Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, obdržela pojišťovna předžalobní výzvu, aby klientce vrátila do koruny celých 201 tisíc. A ta je nakonec opravdu vrátila

Poznámka: Člověk v tísni má k dispozici všechny dokumenty i rozhodnutí soudu, které se tohoto případu týkají.

Autor: Eva Kroupová

Související články