Pomáháme v Mali v boji proti COVID-19

Publikováno: 17. 11. 2020 Doba čtení: 6 minut
Pomáháme v Mali v boji proti COVID-19
© Foto: PIN

Pandemie COVID-19 zasáhla Mali v březnu 2020 a zhoršila již tak nestabilní situaci způsobenou vnitřními ozbrojenými konflikty a také dopady změny klimatu. 6,8 milionu lidí, což je třetina země, potřebuje v současnosti humanitární pomoc a více než 287 000 lidí muselo nedávno opustit svůj domov a žije ve vysídlení. Pandemie navíc představuje pro malijský nestabilní zdravotnický systém obrovský problém.

Od začátku epidemie bylo provedeno 39 175 testů, v zemi je ale nedostatek testovacích sad a vzorky se musejí odvážet i ze vzdálených míst do laboratoří. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí zaznamenalo Mali 2 773 případů nákazy COVID-19 a 126 lidí této nemoci podlehlo, je však pravděpodobné, že počet pozitivních případů je mnohem vyšší, než bylo dosud zjištěno.

V Mali pandemie ovlivnila nejen přístup ke zdravotní péči, ale má také negativní dopad na množství jídla ve venkovských oblastech, protože přístup na trh se výrazně omezil. Člověk v tísni a jeho partnerská organizace Welthungerhilfe (WHH) v rámci Alliance2015 spolu s dalšími dvěma partnery, jimiž jsou nevládní organizace ADR a Stop Sahel, na krizi reagovaly. Finanční prostředky z probíhajícího českého a německého vládního programu (poskytnuté Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Federálním ministerstvem pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) na zvýšení odolnosti poskytly nevládní organizace na pomoc komunitám, které pandemie zasáhla.

Prevence proti COVID-19 a osvěta

Naše okamžitá pomoc se nejprve zaměřila na prevenci a osvětu. „Lidem jsme rozdali balíčky s potřebami pro mytí rukou, mýdlo, roušky a bělidlo nebo hydroalkoholické gely a formou školení a tištěných materiálů jsme místním obyvatelům pomohli zvýšit povědomí o hygieně. Současně jsme začali pracovat na pomoci zdravotnickému systému," vysvětluje Richard Walker, Regionální ředitel Člověka v tísni pro Afriku.

Diégui Dembélé (55) žije ve vesnici Diongaga v oblasti Kayes. V Diongagy žije asi 1 000 rodin a celkem přes 7 000 obyvatel. Projekt na posílení odolnosti pomáhá obyvatelům vesnice Diongaga s pěstováním zeleniny, kterou pak mohou prodat na trhu. Pěstitelé zeleniny, kteří se nacházejí v obtížné situaci, získávají osivo plodin jako jsou rajčata, okra, sladká paprika a čili papričky. Navíc obdrželi ruční zahradní nářadí, například motyky, konve a kbelíky. Dembélé je pěstitel zahradní zeleniny určené pro trh a je současně také prezidentem místní asociace mladých zemědělců. „Získali jsme hygienické balíčky, mýdlo, bělidlo, informační letáky a další potřeby. Toto vybavení nám skutečně pomohlo chránit se před pandemií COVID-19,“ říká Diégui Dembélé.

Na distribuci ochranných materiálů navázaly osvětové přednášky, aby lidé věděli, jak tyto ochranné prostředky v boji proti COVID-19 používat. „Hlavními tématy těchto setkání byla důležitost respektování a dodržování sociálního odstupu, časté mytí rukou mýdlem, stálé nošení roušek a další. Nově nabyté znalosti, které jsem díky tomuto projektu získal, mě naučily chránit se před nákazou COVID-19 a také šířit osvětu mezi další členy komunity," říká Dembélé. Ochranné prostředky se však bohužel nedostaly na všechny obyvatele. „Můj příjem mi nedovoluje si tyto prostředky koupit,” pokračuje Dembélé. „Pevně doufám, že se tato pomoc formou distribuce ochranných materiálů v této těžké době ještě zopakuje."

„Nadále budeme v komunitách zvyšovat informovanost a podle potřeb dodávat komunitám a místním zdravotnickým střediskům vodu a hygienické potřeby. Česká i německá vláda opět potvrdily svůj závazek poskytnout Mali pomoc při řešení problémů týkajících se zdraví a hygieny, nedostatku vody, potravinové jistoty a živobytí, za což jsme velmi vděčni,” říká Walker. 

Podpora zdravotnického systému ve správní oblasti Kayes

V době, kdy probíhal program na podporu komunit, poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky další finanční prostředky na podporu posílení zdravotnického systému v oblasti. Člověk v tísni spolu s WHH, Ministerstvem zdravotnictví Mali a mimořádnou podporou Českého velvyslanectví v Mali navrhli projekt, jehož cílem bylo co nejrychleji dodat do centrální nemocnice zdravotnický materiál a vybavení, které v zemi chybí, a tak zajistit ochranu zdravotníků, kteří proti epidemii bojují v první linii.

Riziko šíření koronaviru zde bylo a je obzvlášť vysoké především kvůli vysokému počtu lidí, kteří přes tuto oblast cestují, ale také kvůli současné špatné bezpečnostní situaci a nedostatečně vybaveným zdravotnickým zařízením. To vede k tomu, že lidé raději zůstanou doma, než aby riskovali dlouhou cestu bez šance na kvalitní vyšetření a léčbu. Navíc je zde i omezená kapacita testování, v této oblasti například není laboratoř, která by dokázala COVID-19 diagnostikovat.

Okresní nemocnice se sídlem v městě Kayes je jediné místo v této oblasti, které má povoleno léčit pacienty nakažené koronavirem. „Jelikož struktury zdravotnictví nemají kvalitní vybavení na to, aby přijímaly nemocné lidi, zdravotnický systém v oblasti Kayes urgentně potřeboval vybavení nezbytné pro diagnostiku, léčbu a další zdravotnické vybavení, které zajistí spolehlivé provedení testů na COVID-19 i léčbu těchto pacientů. Také bylo potřeba posílit kapacitu na podporu zdraví a informovanosti komunity,” říká Walker. „Zaměstnanci nemocnic a zdravotníci obecně jsou na celém světě vysoce rizikovou skupinou. Častěji než jiní totiž přicházejí do kontaktu s vážnými případy nákazy a jsou v extrémní míře vystaveni jak riziku infekce, tak přenosu kvůli vážnému nedostatku osobních ochranných prostředků.”

Podle ředitele okresní nemocnice v Kayes, která slouží pro téměř 3 miliony obyvatel, zde chybělo základní vybavení nezbytné pro intenzivní péči. To znamená nejen vážnou komplikaci pro pacienty s nákazou koronavirem, ale má dopad také na pacienty trpící jinými endemickými chorobami a respiračními infekcemi. Všechny vážné případy se převážejí z venkovských oblastí kolem Kayes sem do centrální nemocnice. Tento převoz často trvá celé hodiny a tito pacienti se pak dál ještě převážejí do nemocnice v hlavním městě Bamako, což znamená dalších 10-15 hodin úmorné cesty sanitkou.

Pomoc zdravotnictví, kterou poskytl Člověk v tísni spolu s WHH, zahrnovala dodání lékařských přístrojů a zdravotního materiálu, které převzala okresní nemocnice v Kayes. Ta podpoří i čtyři zdravotnická střediska v této oblasti. „Všechno toto vybavení nám umožnilo opět pokračovat v komunikačních aktivitách, jejichž cílem je zvýšit informovanost obyvatel venkova a dosáhnout toho, aby lidé s potenciální nákazou COVID-19 řešili svůj stav ve zdravotnických zařízeních,” uzavírá Walker.

Předchozí aktivity společného projektu, který se zaměřuje na posílení odolnosti obyvatel, se soustředily na rozvoj zavlažovací infrastruktury v této oblasti. Bylo proto potřeba projektové aktivity mírně upravit a donoři souhlasili s podporou dodávek vody a hygienických potřeb do místních zdravotnických zařízení, která řešila případy COVID-19 a potýkala se s problémy s infrastrukturou. To byl také případ střediska Diema district CSRF (Centre de Santé de Référance), které nemělo stabilní přístup k vodě, Člověk v tísni spolu s WHH jej zajistili. Na místě jsme opravili vrt a instalovali jsme vodovodní potrubí. Tím se dostala pomoc celkem asi k 250 000 obyvatel.

Celková populace Mali je 20,5 milionu a lze očekávat, že zhruba na 5,2 milionu lidí bude mít koronavirová krize přímý dopad. Uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby jsou vystaveny zvýšenému riziku, stejně jako lidé žijící v oblastech, kde se zdravotnická zařízení uzavřela kvůli nestabilní bezpečnostní situaci. V důsledku nedostačujících kapacit v oblasti zdravotní péče, a to především v nestabilních oblastech, Plán Humanitární pomoci proti COVID-19 pro rok 2020 (COVID-19 Humanitarian Response Plan 2020) vydaný Světovou zdravotnickou organizací prohlásil Mali prioritní oblastí. 

Autor: Petr Štefan, mediální koordinátor ČvT

Související články