Právo na vzdělání patří mezi základní lidská práva!

Publikováno: 24. 1. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Právo na vzdělání patří mezi základní lidská práva!
© Foto: PIN Armenia

Mezinárodní den vzdělání připadá už čtvrtým rokem na 24. leden. Zavedla jej Organizace spojených národů ve snaze zdůraznit, jak je vzdělání důležité pro mírové procesy a udržitelný rozvoj. Právo na vzdělání bylo uznáno Organizací spojených národů a mnoha zeměmi světa jako základní lidské právo. Celosvětové snahy tak směřují k tomu, aby kvalitní vzdělání bylo zajištěno pro všechny lidi bez rozdílů. 

Bez kvalitního a inkluzivního vzdělání pro všechny se nepodaří dosáhnout rovnosti plné žen a můžů, vymýtit chudobu a zajistit rovné příležitosti.

Přístup ke vzdělání nemají stále miliony lidí na celém světě. Vzdělávací programy Člověka v tísni se zaměřují na práci v rozvojových zemích jako je Etiopie či Nepál, věnujeme se inkluzivnímu vzdělávání v Kosovu nebo zajištění výuky v zemích rozvrácených ozbrojenými konflikty jako je Sýrie či Myanmar. Podporujeme základní i odborné, technické vzdělávání pro všechny věkové kategorie, snažíme se prohloubit znalosti a zkušenosti lidí a pomoci jim k získání lepšího zaměstnání nebo otevření vlastního podniku.   

Klíčová fakta podle Spojených národů

- více než 260 milionů dětí je stále mimo školní systém

- vzdělání umožňuje vzestupnou socioekonomickou mobilitu a je klíčem k úniku z chudoby

- základní vzdělávání by mělo být bezplatné a povinné

- v uplynulém desetiletí bylo dosaženo významného pokroku při zvyšování přístupu ke vzdělávání na všech úrovních, zejména u dívek

- více než polovina dětí dospívajících na celém světě nedosahuje ani minimální úrovně ve čtení a matematice

- v roce 2020, kdy se pandemie COVID-19 rozšířila po celém světě, oznámila většina zemí dočasné uzavření škol, což se dotklo více než 91% studentů na celém světě

- a téměř 369 milionů dětí, které jsou závislé na školním stravování si muselo zajistit zdroje každodenní výživy jiným způsobem

Nikoho nelze vynechat

Nenechme nikoho pozadu, ani ty, kteří díky nestabilní situaci ve své zemi nemají možnost vyrůstat v bezpečí domova. Škola do životů těchto dětí přináší i jiné důležité věci, než jen vyučování. Jsou to nové pozitivní zkušenosti a každodenní radosti, které po letech života v nejistotě potřebují. Více než 2,4 milionů dětí v Sýrii nechodí do školy. Jana patří k těm, která tuto možnost má a spolu se svými spolužáky doufá, že si za svými sny bude moci jít i v nadále. 

Říkáme jasné ne diskriminaci ve vzdělávání!

Vzdělávání dívek v Etiopii podporujeme skrze rozvojovou práci v místních komunitách. Ne vždy však je lehké přesvědčit rodinu o významu vzdělání pro jejich dceru. Tyto návštěvy v rodinách jsou proto součástí projektu, jehož cílem je umožnit vzdělání těm nejvíce margilizovnaým dívkám na světě.

V Nepálu otevírá vzdělání dveře k lepší budoucnosti

Ve výukových centrech v Nepálu se snažíme podpořit dívky ve vzdělávání a zlepšit tak jejich životní perspektivu. Některé z projektů pomáhají i vdaným dívkám k získání základního vzdělání. Tyto dívky školu buď nedokončily a nebo do ní dokonce vůbec nikdy nechodily. Ve výukových centrech se nyní učí nejen číst, psát, počítat, ale i dalším znalostem , které se jim mohou v životě hodit. 

Vzdělání je důležité i během krize

V Myanmaru, který se zmítá uprostřed ozbrojeného konfliktu, se snažíme odstranit překážky v přístupu dětí ke vzdělání a zlepšovat kvalitu jejich výuky. Dětem zajišťujeme školní pomůcky, pořádáme sezení s rodiči a pečovateli, na kterých se dozvědí o významu vzdělání a naučí se, jak pomoci svým dětem lépe studovat. 

Znalosti je potřeba získávat celý život.

V Kambodži podporujeme vzdělání budoucích podnikatelů. Pomocí dlouhodobých i krátkodobých kurzů rozšiřujeme znalosti a zkušenosti mladých lidí například v oblasti zemědělství nebo informačních technologií. Díky těmtom kurzům mají možnost získat lepší zaměstnání nebo otevřít si vlastní malý podnik. Nové pracovní příležitosti pozitivně ovlivňují jejich finanční situaci a zvyšují životní standart.  

PROČ VLASTNĚ DÍVKY NECHODÍ DO ŠKOLY?

Organizace Člověk v tísni dlouhodobě a opakovaně odpovídá na otázku “Proč je důležité, aby se počet negramotných dívek snižoval a proč i dívky z rozvojových zemí musí chodit do školy?” Neznalost písmen a čísel, neschopnost kritického myšlení, neuvědomění si důležitosti hygieny vede ke zneužívání žen a potlačování jejich práv, aniž by byly tyto dívky schopny se samy za sebe postavit.

- Jsou závislé na své rodině a musejí pomáhat v domácnosti i v hospodářství.

- Ještě před dovršením dospělého věku jsou provdávány a stanou se závislými na manželovi.

- Cena knih, uniforem, školních pomůcek a hygienických pomůcek je vysoká, chudé rodiny si je nemohou dovolit.

- Nevzdělaní rodiče jsou skeptičtí ohledně vzdělávání a nevidí důvod k tomu, aby dívky do školy poslali.

- Nemají k dispozici vložky, takže během menstruace zůstávají doma a nejdou do školy.

- V mnoha regionech jsou školy velmi daleko od vesnic, cesta do nich vede náročným a často nebezpečným terénem.

- Učitelé sami nevědí, jak učit, nemají prostor vzdělávat se v nových metodách.

- Je velký nedostatek učitelek, které by mohly působit jako vzory pro dívky.

- Místní samospráva dívky nepodporuje.

- Je velmi obtížné identifikovat dívky, které nejsou zapsané do školy, protože například v Etiopii nefunguje informační systém a evidence školou povinných dětí.

Autor: Milan Votypka, Veronika Gabrielová

Související články