Ručení, mučení…

Publikováno: 29. 5. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Ručení, mučení…
© www.flickr.com

Ručení je jedním ze způsobu zajištění pohledávek, které vznikají z poskytnutých úvěrů. Je tedy jedním ze závazků úvěrové smlouvy, ze kterého plynou jisté povinnosti, které nemusí být vždy zrovna příjemné. Mnoho lidí si tyto povinnosti plně neuvědomuje a zcela jim nerozumí, což může mít negativní dopad na jejich život.

 Největším břemenem ručitele je to, že pokud dlužníku ručí ve smlouvě byť do určitě částky, dluh jde automaticky za ním, pokud by dlužník přestal splácet. Věřitelé však mohou po ručiteli dluh vymáhat i v případě, že dlužník úvěr splácí v insolvenčním řízení, jelikož chce dluh vymoci v jeho plné výši. Ručitel je tedy osoba, která v bance při požadavku na úvěr, prochází stejným hodnotícím procesem jako žadatel o úvěr a měl by být zcela informován o tom, že pokud se žadatel o úvěr dostane do platební neschopnosti, závazek opravdu padne na něj. Ručitel by měl být schopen, úvěr a úroky z něho plynoucí, splácet.

 S ručením je spojeno mnoho dalších negativních záležitostí, s kterými ručitelé nejsou při podpisu smluv zcela seznámeni, nemají dostatek informací a proto ani nemohou vědět, co vše ručení obnáší. Často si ručení pletou s jinými pojmy a vše začínají klíčovat, až když se objeví nějaký problém, který musí neprodleně řešit a poradit se s odborníkem. Ručitel si musí plně uvědomit, že tím na sebe bere břemeno na mnoho let. Ručení by se tedy dalo nazvat jako mučení ručitele, jelikož vše může dopadnout na jeho bedra. Je dobré se předem tomuto trendu ručení vyvarovat, nebo si moc dobře rozmyslet, komu půjdu dělat ručitele. Ručitel by měl být obezřetný a zvážit veškerá pro a proti, než se k tomuto závazku rozhodne.

 Z ručení se také nedá snadno vyvázat, rozhodně to není tak jednoduché, jak si ručitel myslí. S tímto rozhodnutím by musel nejdříve souhlasit sám dlužník, kterého musíme neprodleně informovat, a jen on může u banky zažádat o změnu ve smlouvě. Banka se všemi změnami musí souhlasit a požaduje po dlužníku, aby nahradil původního ručitele jiným nebo jiným zajištěním jako je například zástavní právo k nemovitosti. Samotný ručitel se tedy na základě vlastního rozhodnutí vyvázat nemůže a musí zde proběhnout řádný proces. Často se však stává, že samotný dlužník s ručitelem nechce vůbec komunikovat a s tím jsou spojené potíže, které musí ručitel vyřešit. Jedinou obranou ručitele pak může být žaloba na dlužníka, která je podávána k soudu.

 Z předešlého tedy vyplývá, vždy si dobře nechte projít hlavou, jaký závazek na sebe berete a řádně čtěte veškeré smlouvy a povinnosti z nich vyplývající. Na rozmyšlení si dejte čas, jelikož závazek nemusíte podepisovat ihned na místě.

Autor: Lenka Stiborová, dluhová poradkyně

Související články