Spolupráce s institucemi

Publikováno: 8. 3. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Spolupráce s institucemi
© Foto: ČvT, pobočka Karlovy Vary

U nás v Karlovarském kraji jsme během loňského roku 2016, respektive od září do prosince navazovali spolupráci s Probační a Mediační službou, jak v Karlových Varech, Sokolově, tak i v Chebu. Jedná se o resocializační výcvik nebo dluhovou problematiku klientů, kteří tak mají možnost vykonat úspěšně alternativní trest, zvýšit si své kompetence, co se týká například hledání zaměstnání, bydlení, komunikaci s úřady, ale i najít vlastní sebereflexi a dojít tak k sebepoznání svého protiprávního jednání nebo se zapojit do řešení svých dluhů a aktivně se tak podílet na řešení vlastních problémů za spoluúčasti dluhových a kariérních poradců, či aktivizačního pracovníka.

Dále jsme své služby nabídli ve věznicích v celém Karlovarském kraji. Jedná se o Vykmanov, Horní Slavkov a Kynšperk nad Ohří. U všech třech věznic jsme byli vřele přivítání a spolupráci jsme navázali od ledna Nového roku 2017 kvůli dobíhajícím projektům z předchozích let. Potřeby každé instituce byly jiné, a proto jsme jako první zahájili spolupráci s věznicí v Horním Slavkově, následně v Kynšperku nad Ohří a posléze i ve Vykmanově.

Odsouzení mají nejčastěji zájem o mapování dluhů, protože si pohledávky ani dopisy k nim určené neevidují a nemají tak přehled o svých pohledávkách. Před výstupem z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen VTOS) tak nevědí, kolik mají pohledávek, v jaké výši ani jaké jsou úroky. K tomu, aby začali svůj nový řádný život žít bez obav z dluhové pasti, chtějí získat informace a možnosti, jak tuto situaci řešit. I v případě, že odsouzení ještě před výstupem z VTOS nemají a čeká je ještě nějaká doba ve výkonu, mají zájem o to si vést evidenci dluhů a popřípadě si některé začít hradit, pokud pracují. To jim umožní určitou část pohledávek umořit a po výkonu začít s menší dlužnou částkou a hlavně s informacemi, které jim pomohou v řešení. S klienty mluvíme o tom, jak se do dluhové pasti dostali, co tomu předcházelo, zda jsou si vědomi chyb z takového jednání a snažíme se je motivovat k tomu, aby se pro příště takovému jednání vyhnuli. Dále si stále opakujeme, že je třeba si dopisy číst a reagovat na ně, než se dluh dostane k exekuci. Možností k řešení se poté nabízí několik, například popření neoprávněné pohledávky (rozhodčí doložka), podnět na zastavení exekucí pro nemajetnost, sepsání insolvenčního návrhu nebo alespoň komunikace s exekutory ohledně sjednání splátkových kalendářů u klientů, kteří ve výkonu trestu odnětí svobody pracují. Tito klienti se nejčastěji setkávají s dluhy, které jsou z nákladů trestního řízení nebo soudní výlohy. Dále samozřejmě půjčky, výživné, pohledávky na zdravotním pojištění, nájem, služby nebo různé pokuty. Největší váhu dáváme řešení závazků, které pocházejí z trestné činnosti. Klienty se snažíme motivovat k tomu, aby sebereflektovali své jednání a hlavně se spolupodíleli na řešení jejich problémů.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem institucím, které nám dovolily se spolupodílet na resocializaci klientů. Máme tak možnost se aktivně účastnit na novém začátku každého z nich.

 

 

 

 

Autor: Soňa Radakovičová, Terénní pracovnice

Související články