Spolupráce s rodinou v sobě skrývá celou řadu témat

Publikováno: 12. 6. 2020 Doba čtení: 5 minut
Spolupráce s rodinou  v sobě skrývá celou řadu témat
© Foto: Pixabay.com

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je naší nejkomplexnější službou. Jejím hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny s nezletilými dětmi v jejím přirozeném prostředí. Primárně se snažíme zastavit zhoršování sociální situace rodiny a následně usilujeme o zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny. Náplň takové spolupráce je velmi široká, dotýká se obtíží při výchově a péči o děti, rodinného rozpočtu, vedení domácnosti, ale také problémů se školní docházkou a mnoha dalších témat, která se často objevují postupnou spoluprací. Tak jako v rodině Kučerových ze Stříbrska. 

Spolupráce s rodinou zde probíhá už několik let. Za tu dobu se podařilo zmapovat dluhovou situaci rodiny a připravit návrh na oddlužení, podpořit je při vzdělávání dětí a rozkrýt řadu skrytých obtíží, na kterých je potřeba i nadále spolupracovat. Každé z těchto témat považuji za zásadní pro dobré fungování rodiny,“ vysvětluje na úvod Veronika Uhlířová, pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Stříbrsku. Rodina s 5 nezletilými dětmi žije již několik let na vesnici v malém domku, který se otec snaží vlastními silami zrekonstruovat a alespoň skromně zvelebit. Prostory zpočátku nebyly pro bydlení příliš vhodné. Zdi byly vlhké, všude plíseň, špatně dostupná voda, chybějící příčky mezi pokoji, ale také nahromaděné pneumatiky a autovraky na dvoře, kde pobíhaly děti. „Otec zvládl díky sádrokartonovým příčkám vytvořit dětem pokoje, zrekonstruovat koupelnu a kuchyň, na dvoře vybudovat zahradní domek s houpačkami a pískovištěm a letos se chystá na rozvody topení,“ popisuje Veronika situaci rodiny. Otec pracuje navzdory vážnému zdravotnímu omezení a snaží se pro rodinu zajistit co nejlepší životní standard. Matka je v invalidním důchodu a v současné době také na mateřské dovolené s nejmladší dcerou.

Přestože jsou v rodině stabilní příjmy, jejich finanční situace není dobrá. Dluhy jsou sice zmapované, ale s rodiči je potřeba pracovat i nadále na domácím rozpočtu a hospodaření. „Snažím se je nabádat k opatrnému nakládání s penězi a varovat před nerozumným braním úvěrů, které jim již jednou zabránilo v zahájení insolvence, takže se k tématu jejich finanční situace pravidelně vracíme,“ objasňuje Veronika.

Výsledkem má být hotový úkol, pochopená látka, inspirovaný rodič a spokojené dítě

Velký tématem v rodině je vzdělávání. V rodině jsou 3 školou povinné děti. Dvě z nich dochází na první stupeň základní školy. Kromě individuálního vzdělávacího plánu ve škole se potýkají také s logopedickými potížemi, které jim učení příliš nezjednodušují. „Motivuji rodiče k tomu, aby problém se špatnou výslovností dětí vnímali a stimulovali děti k mluvení a správné výslovnosti,“ upřesňuje Veronika. Pravidelně tráví společně čas také nad domácími úkoly, kde se snadno ukáže, jak zvládají děti pracovat samostatně, jak látce rozumí či zda nepostrádají nějaké pomůcky. Tomu je vždy přítomna matka dětí a tento čas dává prostor všem něco se od sebe naučit. „Pozoruji během toho práci dítěte, prostředí, ve kterém se učí, ale i práci matky s dítětem. Zjišťuju, jestli má dítě na práci klid, jestli je soustředěné nebo spíš nervózni, jestli ho maminka umí pochválit, podpořit nebo ohodnotit jeho snahu. Na základě toho, co vidím, vymýšlím způsob, jak ještě lépe s dítětem pracovat, jak pro něj zlepšit pracovní podmínky. Reaguji ihned a ukazuji vlastním příkladem, jak je možné to dělat jinak. Zkoušíme to vlastně společně nacvičit tak, aby výsledkem byl hotový úkol, pochopená látka, inspirovaný rodič a spokojené dítě,“ shrnuje Veronika podobu spolupráce.

Nejstarší dcera nastupuje v září na střední odborné učiliště. Na jejím vysvědčení se sice pravidelně objevují samé jedničky, ale dlouhodobě se potýká s výchovnými problémy. „Kam půjde studovat, jsme se naštěstí začaly bavit včas. Snažím se být jí kamarádkou a jsem ráda, že to přijala. Vždycky mluvila s nadšením o tom, jak chce jít na internát a chce studovat. Prošly jsme nabídku oborů, hodnotily trh práce a snažily se to sladit s finančními možnostmi rodiny. Nakonec z ní bude cukrářka a já už se těším, až si u ní objednám velký dort,“ líčí Veronika obsah práce s nejstarší dcerou. V nadcházejícím období se pokusíme její studium podpořit formou retrostipendia a také pomoci se zajištěním úhrady vstupních pomůcek pro praxi, protože považujeme za velmi důležité maximálně podpořit mladé šikovné studenty k tomu, aby neodcházeli ze vzdělávání předčasně jen kvůli finanční situaci v rodině.

Děti neměly během docházky do kroužku ani jednu absenci

Pro život rodiny a dětí však není důležité jen bydlení, finance a vzdělávání, proto jsme rádi, že se podařilo otevřít také téma smysluplného trávení volného času dětí, které tráví veškerý svůj volný čas společně doma nebo na zahradě. Rozpočet rodiny však neumožňuje výlety nebo zájmové kroužky a navíc jejich finanční situace není dobrá dlouhodobě. Šance, že se z dluhové pasti vymaní, je mizivá. Proto jsme podpořili účast všech školou povinných dětí v zájmovém kroužku v místním domě dětí a mládeže. „Děti byly nadšené. Dostaly se do nového kolektivu kamarádů, naučily se spoustu nových dovedností a více se osamostatnily. Mám radost taky z toho, že na kroužku neměly během celé docházky ani jednu absenci. Velmi proto doufám, že se nám je podaří od září znovu podpořit, aby se mohly účastnit i nadále,“ raduje se Veronika.

Spolupráce se však dotýká i celé řady dalších oblastí. Hlavním zájmem je, aby děti měly maximální pozornost a podporu při řešení různých obtíží. „Čas od času mapuji důslednost rodičů při návštěvě lékaře, dětského psychologa či logopeda, zaměřuji se na to, jestli u dětí dochází ke zlepšení logopedických potíží nebo jestli se nepotýkají s jiným zdravotními obtížemi, ale také motivuji děti, aby mamince pomáhaly udržet pořádek v domácnosti a uklízely po sobě,“ uzavírá Veronika s tím, že ačkoliv velký kus práce s rodinou mají již za sebou, tak mnoho toho na ně ještě čeká. 

Autor: Tereza Králová

Související články