Spolupráce Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s orgánem sociálně právní ochrany dětí

Publikováno: 20. 1. 2016 Doba čtení: 1 minuta
Spolupráce Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s orgánem sociálně právní ochrany dětí
© Foto: Pavla Beránková

Současně se vznikem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) v Bílině v roce 2014 jsme zahájili spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Ptáte se, jak naše spolupráce funguje a na čem pracujeme? Je to prosté…máme jeden společný cíl, fungující rodinu.

Stejně, jako v jiných městech, i u nás se setkáváme s rodinami, které potřebují pomoc, podporu. Ale na rozdíl od jiných ji nemohou ,,čerpat“ ze svého nejbližšího okolí (rodina, přátelé apod.), proto jsme tady my. Některé rodiny vyhledávají pomoc na základě vlastní iniciativy, u některých je stanoven soudní dohled a bývají doporučeny právě z OSPOD. To však neznamená, že není možné situaci v rodině stabilizovat. Spolupráce ze strany rodičů je vždy dobrovolná a musejí s ní souhlasit. Snažíme se s rodiči pracovat na tom, aby rodina fungovala, tak jak je žádoucí (zajištění řádné péče o děti, vzdělávání, lékařské prohlídky, vedení domácnosti – nastavení režimu v rodině, práce s rodinným rozpočtem apod.). Docházíme do rodin jednou či několikrát týdně, tak jak je potřeba a společně s rodiči pracujeme na společných cílech. O průběhu spolupráce informuje pracovnici OSPOD, prostřednictvím zprávy o spolupráci.

Ideálním a žádoucím stavem je, když rodina začne fungovat bez naší pomoci. To je vždy naším společným cílem.

Autor: Pavla Beránková, pracovnice SAS

Související články