Spouštíme web Doucujte.cz! Nabídne podporu doučovatelům v rámci Národního plánu doučování i dalším dobrovolníkům

Publikováno: 1. 9. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Naše podpora je určena všem, kdo doučují. Dobrovolníkům, studentům, rodičům i pedagogům.
© ČvT

Reagujeme na dopady koronavirové pandemie na vzdělávání dětí a spouštíme web Doucujte.cz. Nabízíme metodickou podporu v doučování jednotlivých předmětů, v práci s motivací a přinášíme tipy, jak uchopit doučování individuální, ve skupině nebo na dálku. Web doplňuje metodickou pomoc Národního plánu doučování. 

Po celou dobu pandemie se snažíme pomáhat dětem s výpadkem během distanční výuky. „Kromě přímé pomoci spolupracujeme s MŠMT a NPI na metodické podpoře pro školy při identifikaci ohrožených dětí. Chceme nabídnout plošnou podporu všem, kteří byli výpadkem postiženi a potřebují intenzivní doučování a další pomoc. Proto jsme se rozhodli spustit nový web Doucujte.cz,” vysvětluje Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni.

Naším cílem je podpořit dlouhodobou iniciativu založenou na propojení škol s externisty, nevládními organizacemi, externími doučujícími, studenty pedagogických fakult a dalšími dobrovolníky, kteří dětem pomohou zvládnout deficity distančního vzdělávání, ale i další potřeby při vzdělávání a školní úspěšnosti.

„Je skvělé, že na webu Národního plánu doučování je zakomponována již existující podpora neziskových organizací prostřednictvím uveřejnění Mapy nejbližších kontaktů, což je několik desítek neziskových organizací, které poskytují doučování sociálně znevýhodněným dětem. Tato skupina organizací se nadále rozšiřuje. Školy také mohou pro žáky využít možnosti doučování studenty vysokých škol, které lze oslovit prostřednictvím iniciativy Fakulty doučují,” doplňuje Zuzana Ramajzlová.

Proto, abychom usnadnili doučování, jsme se rozhodli spustit samostatný web doucujte.cz, který by měl sloužit jako metodická základna pro všechny doučující. Spolu s dalšími neziskovými organizacemi zde budeme sdílet doporučení, tipy a odkazy k doučování. Součástí pomoci je i podpora školám v organizaci doučování. Kromě webu jsme zřídili konzultační linku jakdoucovat@clovekvtisni.cz

Kontakty:

Adéla Pospíchalová, rozvoj online doučování a koordinace webu Doučujte.cz, Programy sociální integrace, Člověk v tísni, tel: +420 777 787 968, adela.pospichalova@clovekvtisni.cz

Užitečné odkazy:

  • Webové stránky Doucujte.cz najdete ZDE.
  • Národní plán doučování najdete ZDE.
  • Příběhy dětí, které jsme během pandemie doučovali ZDE.
  • Fakulty doučují, co přinesl rok existence iniciativy ZDE.
  • Výsledky šetření dopadů distanční výuky mezi dětmi ohroženými soc. vyloučením ZDE.
  • Výsledky šetření role asistentů pedagoga při podpoře dětí ohrožených soc. vyloučením během distanční výuky ZDE


Autor: Kateřina Lánská

Související články