Summit Světových škol 2022: Pusťte si záznamy vystoupení i certifikace škol

Publikováno: 26. 11. 2022 Doba čtení: 6 minut
Summit Světových škol 2022: Pusťte si záznamy vystoupení i certifikace škol
© Foto: Tomáš Princ

Setkání škol, které se ve výuce věnují globálním tématům, se zaměřilo na téma zdraví. Poslechněte si zajímavé prezentace odborníků k tomuto tématu i prezentace studentů o tom, čemu se v programu Světová škola věnovali.

Summit Světových škol je každoroční setkání pedagogů a studentů ze škol zapojených do dlouhodobého programu Světová škola. Tento záznam je ze setkání, které proběhlo 15. června 2022 v Centru současného umění DOX v Praze. Hlavní téma tohoto summitu znělo Zdraví a svět.

Moderátorka Jana Peroutková na úvod představila program a hlavní témata Summitu Světových škol 2022. Avizovala, že během jednotlivých prezentací bude představený vývoj zdravotního stavu obyvatelstva světa v čase a vysvětlíme si, co znamená globální zdraví. Podíváme se na příklady pomoci v oblasti zdravotnictví i na to, co znamená pomáhat. A mluvit budeme i tom, jaký vliv na zdraví má sociální prostředí.


Odborné prezentace na summitu

Gabriel Guliš: Globální zdraví v 21. století

Dr. Gabriel Guliš pracuje jako docent na University of Southern Denmark v dánském Esbjergu, kde vyučuje o globálním zdraví. Ve svém výzkumu se věnuje zejména hodnocení dopadů na zdraví. V současnosti pracuje na rozsáhlém dánském výzkumném projektu, který se zabývá začleněním hodnocení dopadů na lidské zdraví v souvislosti s životním prostředím a Cíli udržitelného rozvoje.

Ve svém příspěvku na Summitu Světových škol 2022 hovoří o tom, že první desetiletí 21. století přineslo tři významné změny v lidské společnosti. Podíl osob ve věku 65+ poprvé převýšil podíl osob mladších 18 let. Následně dosáhla míra reprodukce v průměru 2,1 dítěte na ženu, což zajistilo udržení populace. Třetí změna se týkala životního prostředí - poprvé v historii lidstva počet lidí žijících ve městech převýšil počet lidí žijících na venkově. Jedním z klíčových faktorů, které vedly k těmto změnám, je prodloužení střední délky života v minulém století.Tento nárůst byl zaznamenán ve všech zemích světa, ale nikoliv stejným tempem.


Jan Vevera: Pomáhejme, ale zůstaňme zdraví

Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. je přednostou Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty v Plzni. Absolvoval postgraduální studium Neurověd na 1. LF UK a dvouletý postgraduální program na University of California v Berkeley, USA a odbornou stáž na Institute of Psychiatry V Londýně. Od r. 2007 pracoval v Armádě ČR, rok strávil na misích v Afganistánu a do r. 2019 byl hlavním odborníkem AČR pro obor psychiatrie. Pracoval také jako dobrovolník v Nemocnici matky Terezy v Kalkatě a pro Člověka v tísni v Kosovu. Ve svém výzkumu se věnuje neurobiologii násilí, jeho příčinám, důsledkům a možnostem terapie.

Zdravotní situace obyvatelstva se v různých zemích světa liší. Příspěvek představí příklady zdravotní péče a pomoci při humanitárních a vojenských misích, např. v Afghánistánu či Kosovu. Ukáže také, s jakými zdravotními problémy se lze při těchto misích setkat a uvede jaká specifika má pomoc ve válečných konfliktech a na co je potřeba se soustředit, aby se pomáhalo smysluplně.


Lucie Kalousová: Sociální nerovnosti ve zdraví u nás a ve světě

Lucie Kalousová se zabývá výzkumem sociálních nerovností a populačního zdraví na Vanderbiltské univerzitě, a do jaké míry je jejich vztah možné modifikovat sociálními reformami a službami. Ve své práci se také věnuje vlivu ekonomických cyklů na fyzické a psychické zdraví jednotlivců a zákonům veřejného zdraví. Doktorát ze sociologie a zdravotní politiky získala na univerzitě v Michiganu Ann Arboru a absolvovala postdoktorát v Oxfordu.

Jak dlouho budeme žít a jak pevnému zdraví se budeme u konce života těšit není jen otázkou štěstí a naší životosprávy, ale také to závisí na podmínkách v naší zemi a lokální komunitě. Ve společnostech s větší sociální nerovností se zpravidla nacházejí také větší nerovnosti ve zdraví a nižší průměrná délka života jak pro chudé, tak i bohaté. Tato prezentace je krátkým úvodem do sociálního zdraví, která posluchače seznámí s nerovnostmi ve zdraví u nás doma i ve světě a nastíní, proč je tak složité nerovnosti ve zdraví vyléčit.


Michal Broža: Oblast zdraví v cílech udržitelného rozvoje OSN (MDGs)

Michal Broža vede informační centrum Organizace Spojených Národů v Praze. Je specialistou na globální komunikaci a zabývá se globálními trendy jako je např. změna klimatu. Účastnil se misí v Africe a pracovních pobytů v bývalé Jugoslávii a na Blízkém východě, pracoval také pro Světovou banku a zabýval se výzkumem trhu v soukromém sektoru. Ve svém příspěvku propojí příběhy předchozích řečníků do širšího kontextu.Prezentace studentů a záznam certifikace Světových škol

Prezentace studentů ze Střední zdravotnické školy Jaselská, Brno

Studenti Střední zdravotnické školy Jaselská v Brně ve své prezentaci představili své aktivity, které se v jejich škole uskutečnily v rámci programu Světová škola. Škola za své aktivity získala oprávnění užívat titul Světová škola. Škola se věnuje tématům – zdravý život pro všechny v jakémkoliv věku, rovnoprávnost pohlaví a zdraví obyvatel a kvalitní život.


Prezentace studentů z 1st International School of Ostrava

Studenti z 1st International School of Ostrava ve své prezentaci představili své aktivity, které se v jejich škole uskutečnily v rámci programu Světová škola. Škola za své aktivity získala oprávnění užívat titul Světová škola. Studenti se během roku věnovali projektovým dnům, do ulic Ostravy umístili sběrné boxy na nepoužívané knihy. V několika charitativních sbírkách podpořili obyvatele válkou poznamenané Ukrajiny, Gambie a dalších zemí. Ve škole funguje mimoškolní klub Active citizens.


Záznam ze slavnostní certifikace Světových škol

Na Summitu Světových škol 2022 bylo slavnostně certifikováno 8 nových Světových škol, které splnily všechny podmínky auditu a získaly tak oprávnění užívat označení Světová škola. Podívejte se na záznam ze slavnostního předání certifikátu zástupcům těchto škol.


Úvodní slova a poděkování

Úvodní slovo ředitele společnosti Člověk v tísni Šimona Pánka

Ředitel společnosti Člověk v tísni přivítal účastníky Summitu Světové školy 2022 a ve svém úvodním slovu mluvil i o tom, proč je důležité věnovat se ve výuce globálním tématům a zájmu o současný svět, situaci v něm i celosvětové problémy.


Úvodní slovo ředitele Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR Petra Gandaloviče

Petr Gandalovič v úvodu summitu přivítal účastníky a krátce mluvil o tématu zdraví i na příkladu toho, jak aktuální pandemie koronaviru připomněla, jak moc jsme propojeni s celým světem.


Blanka M. Remešová, Česká rozvojová agentura: Poděkování Světovým školám

Zástupkyně České rozvojové agentury Blanka M. Remešová v krátkém příspěvku na Summitu Světových škol 2022 ocenila, že školy v rámci projektu pracují s místními komunitami, zástupci veřejné správy i veřejností.


Michal Černý, MŠMT: Témata globálního rozvojového vzdělávání nesmíme ve školách opomíjet

Ředitel odboru základního vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Michal Černý ve svém příspěvku na Summitu Světových škol 2022 ocenil práci s tématy globálního rozvojového vzdělávání i z dlouholeté zkušenosti ředitele školy.


Lenka Pánková, ARPOK: O globálních tématech je třeba se učit a hledat mezi nimi souvislosti

Koordinátorka Světové školy v organizaci ARPOK Lenka Pánková v příspěvku poděkovala všem školám zapojeným do projektu Světová škola za to, že se dlouhodobě zajímají o globální témata.Světová škola je společný projekt, na kterém se podílí organizace Člověk v tísni, o.p.s, Adra a ARPOK. Podrobnější informace o projektu najdete na webové stránce www.svetovaskola.cz.

Summit Světových škol je finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world - Third Trio EU Presidency Project”, který je financován Evropskou unií a realizován platformou CONCORD Sweden, národní platformou francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD). Obsah tohoto materiálu nevyjadřuje názory dárců a nezakládá žádnou odpovědnost na jejich straně.

Autor: Václav Zeman

Související články