UČÍME O MIGRACI – SADA INFOGRAFIK

© Člověk v tísni, o.p.s., Mondo, The Center for Citizenship Education Praha, 2022

Migrace představuje velmi důležitou součást dnešního světa. Hluboce ovlivňuje jak společnosti, tak i ekonomiky. Milionům lidí nabízí možnost, jak zlepšit svou životní úroveň. Čím dál více lidí zároveň opouští své domovy nedobrovolně, ať už kvůli ozbrojeným konfliktům, nebo třeba přírodním katastrofám způsobeným klimatickými změnami. Migrace je bezpochyby emocionálně nabité téma, na které se objevují různé názory: jedni u migrace vyzdvihují jen její pozitivní aspekty, druzí ji považují za existenciální nebezpečí. Smyslem tohoto materiálu není změnit něčí názory. Jeho cílem je nabídnout ilustrativní, na faktech založený a maximálně vyvážený přehled nejdůležitějších otázek souvisejících s migrací.

Materiál Učíme o migraci obsahuje sadu 13 infografik, které mohou výborně posloužit při začleňování tématu migrace do výuky. Kromě infografik doporučujeme seznámit se také s metodickou příručkou pro vyučující Učíme o migraci, ve které najdete další informace k tématu migrace, tipy i zpracované metodické lekce do výuky. Všechny materiály se mohou vzájemně doplňovat. Žáci se například mohou seznámit s některou z infografik a diskutovat ve skupinách o souvisejících otázkách.
 

Seznam infografik:

 1. CO JE MIGRACE?
 2. HISTORIE MIGRACE
 3. PROČ LIDÉ MIGRUJÍ?
 4. MIGRAČNÍ POLITIKA: PROČ A JAK STÁTY REGULUJÍ MIGRACI
 5. NELEGÁLNÍ PŘISTĚHOVALECTVÍ
 6. UPRCHLÍCI A AZYL
 7. EMIGRACE A DIASPORA
 8. HOSPODÁŘSKÉ DOPADY MIGRACE
 9. DOPADY MIGRACE NA SPOLEČNOST
 10. INTEGRACE A ADAPTACE
 11. ZMĚNA KLIMATU A MIGRACE
 12. MIGRACE A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ
 13. HUDBA A MIGRACE
 
Autorkou textů je estonská expertka na migraci Mari-Liis Jakobson, autorem části o hudbě a migraci je estonský expert na historii populární hudby Risto Lehiste. Informační grafiku vytvořila výtvarnice Siiri Taimla (Joonmeedia).
 
Materiál vznikl za finanční podpory Evropské komise. Za obsah materiálu nesou odpovědnost realizátoři projektu „I Am European: Migration Stories and Facts for the 21st Century”. Informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem Evropské unie.

ISBN 978-80-7591-065-3
 

Stáhnout Objednat tištěnou verzi