V regionu Tigray je přístup k vodě otázkou přežití

Publikováno: 9. 5. 2022 Doba čtení: 5 minut
V regionu Tigray je přístup k vodě otázkou přežití
© PIN

Člověk v tísni (ČvT) ve spolupráci s Alliance 2015 od května 2021 se zaměřuje na dostupnost vody a sanitaci v oblasti Samre a Sahrti, v jihovýchodní části regionu Tigray. Obyvatelé této oblasti trpí dopady ozbrojeného konfliktu, který na uzemí Tigray probíhá a následky pandemie Covid-19.

Konflikt v Tigray, nejsevernějším regionu Etiopie, propukl v listopadu 2020 a nadále zasahuje miliony lidí. Infrastruktura v této oblasti byla z velké části zničena. Tigrayové byli nuceni opustit své domovy a mnoho z nich nyní nemá možnost obživy. Tato situace se navíc zhoršila s vypuknutím pandemie Covid-19.

Kritický nedostatek vody v Samre a Sahrti

Nejkritičtější je nedostatek vody. V Samre a Sahrti v jihovýchodní oblasti Tigray žije 103 000 lidí ve venkovských “kebelech” - části etiopských oblastí - bez přístupu k vodě (56 % až 59 % stávajících vodních zdrojů bylo poškozeno nebo zničeno během konfliktu). Původní obyvatelé oblasti, vnitřní uprchlíci a navrátilci jsou odkázáni na velmi omezený přístup k vodě. Pouze několik studní zůstalo nepoškozených. To znamená, že ženy, které jsou tradičně odpovědné za zásobování vodou, musí chodit dlouhé vzdálenosti a to je vystavuje většímu riziku násilí. Jedná se o hluboce zakořeňenou kulturní gendrovou nerovnost, která se v současné situaci ještě více prohlubuje.

Azmer Gebru, matka čtyř dětí, žije v Nebar Hadinet Kebele, asi 20 km od Samre. Dříve musela denně ujít 28 kilometrů, aby donesla domů vodu z řeky Bizen. “Musela jsem jít půl dne, abych došla pro vodu a nechat své čerstvě narozené miminko doma samotné s desetiletou dcerou. Do nedávna kvůli tomu nemohla chodit do školy. I mladší děti se musely o novorozeně postarat. Pokaždé, když jsem se po hodinách chůze vrátila domů od řeky, tak jsem našla své dvě nejmladší děti plakat hlady,” vysvětluje Azmer. “Pokud se mi nepodařilo k řece dostat, tak jsem musela schovávat vodu pouze na pití. Voda je vzácná. Byla doba, kdy jsem měla mouku, ale neměla jsem vodu, abych z ní udělala jídlo,” dodává Azmer. “Bála jsem se chodit pro vodu brzy ráno nebo pozdě večer, protože riziko znásilnění vojáky je v tuto dobu větší.” Jak vysvětluje Azmer, každodenní cesta pro vodu byla opravdu náročná jak pro ni, tak pro celou její rodinu. “Dalším problémem je, že voda z řeky je špinavá a její konzumace není bezpečná,” vysvětluje.  

Nedostatečný přístup k nezávadné vodě a zdravotnickým službám v okolí – prakticky žádné zdravotní zařízení nefunguje – a nedostatečné povědomí o hygieně a sanitaci, činí lidi obzvláště náchylné k širokému spektru nemocí. Dalším problémem je možná kontaminace vodních zdrojů. Samre a Sahri byly identifikovány jako oblasti s výskytem průjmů (ADW) a svrabu u dětí. V oblasti je také velmi rozšířená podvýživa. 

Důležitý je udržitelný přístup k pitné vodě 

Během pandemii Covid-19 a probíhajících konfliktů začal Člověk v tísni plnit v těchto oblastech život zachraňující roli. Zaměřili jsme se na zlepšení přístupu k čisté vodě, obnovení stávajících nefunkčních vodních zdrojů a jejich následnou údržbu. Projekt sanoval 41 nefunkčních ručních pump ve dvanácti odlehlých kebelích. To umožnilo 15 000 lidí znovu získat přístup k nezávadné vodě. Aby se zajistila udržitelnost rekultivovaných vodních zdrojů a podpořil se pocit vlastnictví. V rámci vesnic a osad vznikly skupiny, které se podílejí na renovacích a údržbě, jejichž součástí jsou i ženy. 203 správcům bylo poskytnuto teoretické a praktické školení o správě a údržbě vodních zdrojů a také o správné hygienické praxi.

Cílem Člověka v tísni je dlouhodobé řešení problémů. Věříme, že náš přístup podpoří i budoucí obnovu a rozvoj regionu. Naše aktivity jsou navrženy tak, aby spolupracovali s místními a zlepšovali jejich znalosti, zvyšovali jejich kvalifikaci a pomáhali realizovat jejich vlastní nápady. Tento projekt přispívá ke zlepšení životních podmínek obyvatel, snížení onemocnění přenášených vodou – obnovením bezpečného přístupu k nezávadné vodě a zlepšení dostupnosti k základním zdravotnickým službám. Projekt také podpořil šest zdravotnických zařízení pro vnitřní uprchlíky i původní obyvatele oblasti. Tím je také podpořena prevence infekčních nemocí – včetně nemoci Covid-19.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Zrekonstruovány byly latríny ve dvou zdravotních zařízeních a to včetně zařízení na mytí rukou. Tyto latríny nyní slouží 8 000 lidem. Hygienické a čistící sady byly poskytnuty šesti zdravotním zařízením. Realizujeme také aktivity na podporu správných hygienických návyků, včetně podomní kampaně, které se účastní šedesát sedm zdravotnických pracovníků a dobrovolníků, které Člověk v tísni školí. Tato kampaň zdůrazňuje důležitost správných postupů, které podporují zdraví matek a dětí a snižuje riziko spojené s nedostatečným přístupem k pitné vodě. Tato kampaň oslovila 9 400 domácností (52 800 jednotlivců).

Získat bezpečný přístupu k vodě v blízkosti domova zlepšilo každodenní život dětí, žen, seniorů a všech obyvatel v oblasti Tigray. 

Už žádné zdlouhavé chození pro vodu

Obnovený zdroj vody zlepšil Azmerin život, protože už nemusí chodit dlouhé vzdálenosti každý den a má více času na svou rodinu. Nyní tráví méně času domácími pracemi a může své dítě správně kojit. ‘‘Už nemusím chodit dlouhé vzdálenosti pro vodu, můžu zůstat doma se svými dětmi. Moje dcera začala chodit do školy. Máme také možnost konzultovat naše zdravotní problémy s pracovníky zdravotnické kliniky, kteří nám poskytují cenné informace,“ říká.

I když jsou naše dosavadní výsledky dobré, je nutné dodat, že tisíce lidí v oblasti stále nemají přístup k čisté vodě. Pro vyřešení těchto problému a vyrovnání stávajících genderových pro nerovností, je tedy třeba udělat mnohem více. 

Autor: Katerina Gabrielova, PIN

Související články