Velká radost: Dvě třetiny „našich“ dětí se dostaly na střední školu

Publikováno: 23. 6. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Velká radost: Dvě třetiny „našich“ dětí se dostaly na střední školu
© Foto: Eliott Reyna, Unsplash

Na střední školy se letos hlásilo 92 deváťáků, se kterými pracujeme v našich sociálních a vzdělávacích službách. Dvě třetiny z nich byly přijaty, někteří ještě zkouší další kolo přijímacích zkoušek a pouze pět dětí neuspělo. Vzhledem k okolnostem provázejících letošní přijímací zkoušky, kdy devátou třídu končily nejsilnější ročníky za posledních 15 let, to považujeme za velký úspěch.

„Letošní přijímací zkoušky byly opravdu dramatické, na střední školy se hlásily nejsilnější populační ročníky 2006 a 2007. Školy na řadě míst adekvátně tomu však nenavýšily počet studijních míst. To logicky ještě umocnilo náročnost přijímacího řízení. Ve velké nevýhodě byli mladí lidé z chudých rodin a děti nízko vzdělaných rodičů, kterým doma chybí podpora a pomoc s přípravou na přijímací řízení nad rámec toho, co se naučí ve škole,“ popisuje metodička Poradenství mladistvým Rut Veselá běžnou situaci dětí, s nimiž spolupracujeme v rámci našich programů podpory vzdělávání.

Například Beata je pilnou žačkou, ale málo si věří. Jarmila žije v prostředí zatíženém finanční tísní a vážnými zdravotními potíži rodičů. Pavel se potýká s psychickými problémy a v posledních ročnících zameškal hodně učiva. Alice zase bojuje s nedostatkem času, stará se totiž o mladšího bratra, když maminka pracuje na směny. To jsou jen některé z dětí, kterým jsme letos pomáhali s přípravou na přijímačky.

Přijímací zkoušky na střední školy absolvovalo 51 dětí z Česka a 41 nově příchozích z Ukrajiny. Celkem 63 jich bylo přijato - 50 již v prvním kole, 13 na odvolání. Během dotazníkového šetření jich 6 ještě čekalo na výsledky odvolání a 11 zkoušelo štěstí ve 2. kole přijímacího řízení. Pouze 5 žáků neuspělo. „Bylo to pro všechny hodně napínavé, ale teď má celý náš tým velkou radost, že tolika dětem to dopadlo tak skvěle,“ dělí se o svou radost Rut Veselá.

Na střední školy se nejvíce „našich“ dětí hlásilo v Plzeňském kraji, Ústeckém, Olomouckém a také v Praze. Největší počet se hlásil na maturitní obory, ostatní jednu přihlášku na maturitní obor doplnily druhou na učební obor nebo si obě přihlášky podaly na dva učební obory. Výsledkem je, že minimálně 30 žáků v září zahájí studium zakončené maturitou a 33 nastoupí na učební obor.

Na přijímací zkoušky se 33 dětí aktivně připravovalo se vzdělávací agenturou To-dáš.cz a zatím 22 z nich ví, že uspělo. „Opravdu jsme ocenili možnost zdarma nabídnout deváťákům přípravné kurzy To-dáš.cz. Přijímací zkoušky na maturitní obory Cermat počítají s přípravou žáků i nad rámec povinné školní docházky. Bez tohoto náskoku - znalosti typu úloh, strategie testů - je pak velmi těžké uspět. A rodiče našich klientů na drahé mimoškolní přípravné kurzy a zkoušky nanečisto prostě nemají finance,“ doplňuje metodička.

Státní zkouška tak rozhoduje o osudu dětí, kterým se podobné podpory nedostane, a možnost získat vzdělání s maturitou jim často uzavře. Těžko dorazit do cíle mezi nejúspěšnějšími, když do závodu vyběhnou z pozice daleko za zády těch, kteří vystřelí přímo ze startovní čáry. Bez ohledu na to, zda by za férovějších podmínek měly na to uspět.

*jména dětí byla z důvodu zachování jejich anonymity změněna

Autor: Eva Kroupová

Související články