Plzeňský kraj: Předškolní kluby

Plzeňský kraj: Předškolní kluby

© arc

Kvalitní předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí toto platí dvojnásob. Člověk v tísni provozuje v Rokycanech předškolní klub, který se právě těmto dětem věnuje. Naším záměrem je připravit děti na bezproblémový přechod do běžné mateřské školy. Pokud to z nějakého důvodu není možné, snažíme se s nimi pracovat tak, aby co nejlépe zvládly vstup na školu základní.

Při práci s dětmi vždy uplatňujeme individuální přístup, který je umožněn především díky menšímu počtu dětí docházejících do klubu. Aktivně pracujeme i s rodiči, kterým se věnujeme nejen v rámci poradenství, ale zveme je i na společná setkání. Účastní se také některých vzdělávacích aktivit a návštěv školek.

Předškolní klub

Adresa: Josefa Knihy 225, Rokycany, 337 01

Otevírací doba: po – st: 9 – 13 h, kapacita: 12 dětí, věk: 3 až 6 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme