Plzeňský kraj: Předškolní kluby

Plzeňský kraj: Předškolní kluby

© Foto: arc

Kvalitní předškolní příprava je v současnosti nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do systému základního školství. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí toto platí dvojnásob. Člověk v tísni provozuje v Rokycanech terénní předškolní přípravu, která se právě těmto dětem věnuje. Naším záměrem je připravit děti na bezproblémový nástup do mateřské školy. Pokud to z nějakého důvodu není možné, snažíme se s nimi pracovat tak, aby co nejlépe zvládly vstup na školu základní.

Při práci s dětmi vždy uplatňujeme individuální přístup. Aktivně pracujeme i s rodiči, kterým se věnujeme nejen v rámci poradenství, ale zveme je i na společná setkání. Účastní se také některých vzdělávacích aktivit a návštěv školek.


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme