Druhá vlna koronaviru v Česku: podporujeme tisíce lidí v nouzi, distribuujeme potraviny a pomáháme s distanční výukou

Publikováno: 27. 10. 2020 Doba čtení: 8 minut
Druhá vlna koronaviru v Česku: podporujeme tisíce lidí v nouzi, distribuujeme potraviny a pomáháme s distanční výukou
© Foto: Člověk v tísni

V reakci na podzimní vlnu šíření nového koronaviru rozšiřujeme kapacitu helplinky pro lidi v nouzi, distribuci potravinových balíčků, nabídku dluhové pomoci a podporujeme učitele a rodiny pro vzdálené vyučování i doma.  

Od jara jsme všechny nabízené služby potřebným přizpůsobili okolnostem: s lidmi se potkáváme ve venkovních stanech či s dodržením přísných hygienických pravidel. V devíti krajích ČR jim pomáháme řešit problémy s bydlením, prací nebo dluhy. Vzdělávací služby i kurzy pro děti, učitele nebo asistenty pedagoga nabízíme kompletně online. Od března (aktualizace 2. prosince 2020):

  • přes 720 rodin jsme podpořili potravinovými balíčky a nabízíme jim další pomoc (potravinovým bankám jsme v říjnu darovali 300 tisíc korun. V ústeckém a karlovarském kraji jsme jim pomáhali získávat  potraviny)
  • přes 3000 lidí řešilo na helplince Člověka v tísni s našimi pracovníky problémy s dluhy, ztrátou práce, bydlením či orientací v podpoře státu
  • rozšiřujeme dluhovou pomoc na místa, kde nebyla dostupná. Přes 700 tisíc lidí je v exekuci a jejich situace hrozí zhoršením. Ve spolupráci s městy a obcemi proto zřizujeme nová působiště dluhových poradců. Už dnes pokrýváme téměr 50 nových míst vedle stávajících osmi krajů, kde pomoc nabízíme dlouhodobě
  • podařil se nám systémový průlom, kdy se studenti VŠ zapojují do doučování dětí! Do iniciativy se zapojilo 13 pedagogických fakult, VŠ a VOŠ a 238 základních škol. 69 z nich se už propojilo a tisíce žáků, u kterých hrozí vzdělanostní propad, se začínají doučovat na dálku.
  • přes 2000 dětí jsme podpořili od začátku roku do poloviny listopadu - 820 podporujeme ve vzdělávání, 225 kariérním poradenstvím, 270 v předškolkách a 650 v nízkoprazích
  • spolu s dobrovolníky doučujeme či jinak podporujeme ve vzdělávání na dálku více než 900 znevýhodněných dětí. Těm bez připojení jsme zapůjčili přes 300 notebooků, pro 150 z nich zajistili připojení k internetu, propojujeme je se školou a pracujeme s jejich rodinami
  • pro rodiny a učitele jsme otevřeli audiovizuální výukový portál JSNS.CZ, kde najdou přes 1280 metodických materiálů, pracovních listů a 290 filmů využitelných při výuce
  • pro pedagogy, vzdělávací experty a veřejnost jsme uspořádali 43 vzdělávacích online akcí a kurzů, kterými prošlo 1900 účastníků. Další stovky je sledovali ze záznamů na YouTube či na Facebooku.

Lidé k nám volají o pomoc i pro radu

Tisíce lidí se díky ztrátě zaměstnání během nouzového stavu dostává do akutní nouze. Potravinovou pomocí aktuálně podporujeme kolem 230 jednotlivců a rodin. Celkově jsme od 1. května potravinovými balíčky podpořili přes 720 lidí, často opakovaně. Jen od začátku září to bylo přes 300 jednotlivců či rodin.

„Jedná se o základní potraviny, ale je třeba říct, že jenom nerozdáváme jídlo, ale řešíme situaci lidí tak, aby se stabilizoval jejich příjem a potravinou pomoc příště nepotřebovali,“ vysvětluje vedoucí metodička sociálních služeb Kateřina Dosoudilová. „Z prostředků SOS Česko podpoříme 300 tisíci potravinové banky, které je využijí na nákup potřebných věcí pro všechny kraje v Česku,“ říká Jakub Paleček, vedoucí pobočky Člověka v tísni v Plzni. Do budoucna očekáváme nárůst poptávky, nejvíc po Novém roce, a to jak v důsledku nynější krize a dopadů přijímaných opatření, tak v souvislost s koncem moratoria odkladu placení nájmů.

Na help lince Člověka v  tísni jsme od poloviny března poskytli pomoc 2600 lidí. „V počátcích krize se počet volajících zvýšil až desetinásobně a museli jsme navýšit tým poradců. Před prázdninami zájem trochu opadl a lidé opět řešili hlavně exekuce a oddlužení. V současnosti opět pozorujeme masivní zvýšení zájmu,“ říká vedoucí dluhového a kariérního poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle. Jednotlivým případům se podle něj poradci věnují komplexně a často opakovaně s přihlédnutím k jejich životní situaci, poskytují i právní služby a snaží se klienty orientovat v nárocích na sociální dávky či dávky hmotné nouze.

Od začátku prázdnin rozšiřujeme počet míst, kde nabízíme mobilní dluhové poradenství. Naši dluhoví poradci již působí v sedmi regionálních pobočkách v osmi krajích a podobné služby nabízejí i další neziskové organizace. Přesto není ve 20 okresech ze 76 stále dostupná žádná relevantní dluhová poradna. „Proto jsme vytipovali 60 měst, ve kterých službu dluhového poradenství lidem nabídneme prostřednictvím nově vybudované sítě mobilních poradců. Každý z nich bude většinou působit v několika městech, které bude pravidelně objíždět. Rádi bychom v těchto městech zřídili konzultační místa, která by se v ideálním případě nacházela v prostorách obcí či místních nevládních organizací,“ vysvětluje Daniel Hůle. V současnosti má organizace domluvené dluhové poradce, kteří pokryjí asi 50 míst a je tak na 2/3 plánu.

Děkujeme tisícům dárců, kteří vyslyšeli naši výzvu a na sbírku SOS Česko přispěli více než 27 miliony korun. Dalších 25 milionů darovala firma Avast, která přispěla především na zmírnění ekonomických dopadů na ohrožené skupiny obyvatel. Šesti miliony podpořila vzdělávání dětí v době pandemie Nadace České spořitelny.

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel

Brzdíme vzdělanostní propad tisícovek dětí

V důsledku uzavření škol se bez spojení se školou ocitají tisícovky dětí. Na jaře se nebylo podle zjištění školní inspekce schopno spojit s učiteli deset tisíc dětí.

„Dětem, kterým pomáháme, se doma nedostává potřebné podpory, protože jejich rodičům chybí i kvůli nízkému vzdělání potřebné kompetence," říká vedoucí vzdělávacích služeb Zuzana Ramajzlová. “Část z nich navíc nemá žádné vybavení, i když většina rodin má k dispozici aspoň mobilní telefon. Minimálně starší děti ale potřebují pro současnou výuku počítače,“ dodává Ramajzlová.

Od března jsme proto dětem zapůjčili 300 notebooků a ke 150 z nich zajistili připojení spolu s partnery a dárci z Cesko.digital, Nadace České spořitelny, SOS Česko a dalšími dárci. V současnosti připravujeme dodávku dalších sto notebooků. Nejde nám o rozdávání počítačů, ale o dlouhodobou podporu celé rodiny a udržení dětí ve spojení se školou. „Snažíme se budovat know-how pro práci online a na dálku, učíme děti i dobrovolníky používat nejen Zoomy a MS Teams, ale také webové vzdělávací stránky, cvičení, hry a platformy. Nejvíc práce je stále v komunikaci mezi rodinou a školou a na udržení pozornosti dětí,“ vysvětluje Zuzana Ramajzlová.

Od srpna jsme ve vzdělání podpořili 1130 děti. Aktuálně pomáháme 931 dětem, z nichž většinu spolu s dobrovolníky aktivně doučujeme. Nejvíce základy českého jazyka, angličtiny a matematiky. Dobrovolníci musí děti neustále motivovat a dodávat jim kuráž, povídají si s nimi nebo si občas zahrají online hru.

Pro zmírnění vzdělanostního propadu tisíce dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí jsme iniciovali platformu, která propojuje vysokoškolské studenty s potřebnými dětmi a nabízí jim možnost doučování. Do iniciativy se zapojilo devět pedagogických fakult, PřF UK, FF UK, FEL ČVUT a VOŠ Jabok, Národní pedagogický institut a Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže. Zájem o doučování pro děti od studentů pedagogických vysokých škol už projevilo 238 základních škol napříč republikou. 69 z nich se už propojilo a tisíce žáků, u kterých hrozí vzdělanostní propad, se začínají doučovat na dálku. Studenti pedagogických fakult si tím zároveň splní povinné školní praxe.

"Kdybych mohl v rámci ekonomických opatření okamžitě udělat jednu věc, byla by to podpora přesčasů učitelů a nevládních organizací, které se věnují tomu, aby udržely v kontaktu s výukou žáky a žákyně, kteří nemají silnou rodinnou podporu a už na jaře nám z distanční výuky tyto děti vypadly. Tvrdá data  ukazují, že dočasné vypadnutí z výuky má dlouhodobé a významné dopady na jejich pracovní kariéry. Na to bych nečekal ani den." 

Říká v rozhovoru pro Deník N profesor ekonomie Štěpán Jurajda z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Je členem obnovené Národní ekonomické rady vlády.

Pomáháme se vzděláváním doma i na dálku

Vyučujícím, studentům i široké veřejnosti jsme opět otevřeli audiovizuální výukový portál JSNS.CZ, kde najdou více než 290 filmů a přes 1280 výukových materiálů. Podklady k 80 lekcím jsou přizpůsobeny přímo pro distanční výuku. „Vzdělávací portál JSNS.CZ poskytuje přetíženým vyučujícím materiály pro distanční výuku. Žákům a studentům poutavě přibližují danou problematiku, budí emoce, vyvolávají otázky a umožňují účinně otevřít téma pro navazující aktivity,“ říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS.

„Na příští týden připravujeme k vydání metodickou příručku k mediálnímu vzdělávání s názvem Dezinformační dezinfekce. Reagujeme v ní na dezinformace, zavádějící sdělení, poplašné zprávy a konspirační teorie, které se od začátku koronavirové epidemie ve značné míře objevují v mediálním prostoru. Vyučující v ní najdou návod a inspirující tipy, jak téma (nejen koronavirových) dezinformací uchopit a začlenit do výuky,” dodává Strachota.

Během jarní uzavírky škol od poloviny března do konce školního roku využily vzdělávací portál JSNS.CZ desetitisíce uživatelů, bylo spuštěno více než 153 800 filmů a staženo přes 53 600 metodických materiálů a pracovních listů. „Přímo ve výuce využívám kratší filmy, delší filmy jsem zadala teď jako úkol v době pandemie. Žáci většinou reagují pozitivně, filmy se jim líbí a odnáší si z nich plno zážitků a poučení,“ říká učitelka Romana Králová z Obchodní akademie v Brně.

„Přímo ve výuce využívám kratší filmy, delší filmy jsem zadala teď jako úkol v době pandemie. Žáci většinou reagují pozitivně, filmy se jim líbí a odnáší si z nich plno zážitků a poučení“

Nabízíme kurzy pro učitele a pedagogické pracovníky

Většinu kurzů a setkání pro pedagogy a asistenty pedagoga jsme převedli do online podoby. Navíc jsme nabídli online vzdělávání i rodičům pro práci a učení se s dětmi doma. V období od uzavření škol do konce června 2020 jsme uspořádali 43 vzdělávacích online akcí. Celkově jimi prošlo 1894 účastníků a další stovky je pak sledovali ze záznamů na našem YouTube kanále, kde jsou nadále přístupné. Velký zájem jsme zaznamenali o problematiku dětí s ADHD ve škole a formativního hodnocení. Online kurz Klimatická změna studuje na 1570 účastníků.

“Byla to pro nás cenná zkušenost a některé z našich kurzů jsme se rozhodli natrvalo překlopit do online formy, například online supervizní setkávání s asistenty pedagoga. Z těchto zkušeností také čerpáme při přípravě dalších online vzdělávacích aktivit, např. kurzu pro asistenty pedagoga u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, který se chystáme spustit během roku 2021,” říká Tomáš Habart, ředitel vzdělávacího programu Varianty.

Provedli jsme dvě výzkumná šetření mezi asistenty pedagoga zaměřená na jejich roli během distančního vzdělávání a při návratu dětí do škol. Na jaře jsme formou kvalitativních rozhovorů mluvili s 23 asistentkami pedagoga, v září proběhlo dotazníkové šetření mezi 800 asistentkami a asistenty pedagoga. Z něj vyplynulo, že třetina asistentů zajišťovala kontakt s offline žáky a polovina pak po návratu dětí v květnu do škol učila.  

Aktuální články o COVID-19


Autor: Člověk v tísni

Související články