Víte jistě, jakou máte zdravotní pojišťovnu?

Publikováno: 2. 11. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Víte jistě, jakou máte zdravotní pojišťovnu?
© Foto: ČvT archiv

Jako terénní sociální pracovnice se poměrně často setkávám s tím, že klienti našich služeb nenadále změní svou zdravotní pojišťovnu. „Nová“ zdravotní pojišťovna dříve bývala většinou Vojenská, v poslední době je to častěji Oborová. Ke změně pojišťovny dochází trochu nestandardním způsobem, totiž přímo v bydlišti našich klientů. Ještě se mi nestalo, aby ke mně domů někdo přišel s takovou nabídkou, ale já nežiji v sociálně vyloučené lokalitě. 

Zprostředkovatelé se totiž zaměřují zvlášť na lidi, kteří se zcela neorientují v systému zdravotní péče a nedokáží odhadnout dopad takové změny. Když mají následně problém sehnat lékaře nebo jim někde odmítnou vyšetřit dítko, teprve pocítí následky. I když tato praxe není zcela v pořádku eticky, není v rozporu se zákonem. Klient si přeci sám vybral tím, že smlouvu podepsal. Okolnosti již nikoho příliš nezajímají.

Nedávno jsem se ale setkala s tím, co již je za hranicí zákona. Již dlouhodobě jsem v kontaktu s paní A., která nikdy nedostala příležitost naučit se číst a psát. Vyrostla v romské osadě, odkud chodila do první třídy. Následně školu přestala navštěvovat, aby se starala o své mladší sourozence, kterých bylo celkem jedenáct. Svůj hendikep již v dospělosti nedohnala. Aby mohla vyřizovat nezbytné úřední záležitosti, naučila jsem ji jednoduchý podpis.

Když jsem paní A. před nedávnem navštívila, pročítala jsem její korespondenci a z ní jsme zjistily, že má změněnou zdravotní pojišťovnu. Z VZP na OZP. Vzhledem k tomu, že dopisy byly staršího data, bezprostřední návrat již nepřipadal v úvahu. Paní A. se s tím smířila. Okolnosti podpisu si paní A. nepamatovala, ale vzpomněla si na návštěvu nějaké paní před několika měsíci. Této návštěvě byla shodou okolností přítomna také její dospělá dcera a ta si vybavila, že zprostředkovatelka zároveň se změnou pojišťovny nabízela změnu praktického lékaře. Lékař měl být ze zařízení „Moje ambulance“. Matka dle dcery nic nepodepsala, ale s paní A. jsme se pro jistotu do zařízení vypravily. Chtěly jsme na místě zjistit, zda tam není paní A. registrovaná.  A hle, skutečně byla! A podpis na registračním listě nebyl ten, který jsem jí učila. Ač je hodně jednoduchý, bezpečně ho poznám.

Jak je vidět, stačí jeden klikyhák a máme jiného lékaře, pojišťovnu a kdo ví, co ještě. Jak se k uvedenému vyjádří vedení společnosti „Moje ambulance“, se teprve uvidí. Paní A. se zase vrátila ke své praktické lékařce a pojišťovnu možná změní, až uplyne k tomu určená lhůta. Ale cizí paní už asi vařit kafe nebude, jak jí velí její tradiční pohostinnost. A to je škoda.

Sociální služby Terénní programy byla v roce 2016 podpořena z dotace Libereckého kraje.

Autor: Eva Sanetrníková, koordinátorka služeb

Související články