Dobré vládnutí

Dobré vládnutí

Podpora rozvoje občanské společnosti a dobrého vládnutí je významnou součástí podpory zemím, které procházejí společenskou transformací nebo byly zasaženy válečným konfliktem. Vlády v těchto zemích selhávají v poskytování služeb a základní ochrany svým občanům a rozhodovací procesy jsou často netransparentní nebo zatížené korupčními praktikami. 

Nevládní organizace nemají možnost se aktivně zapojit a přispívat k politickým rozhodnutím a obyvatelé nemají v takových zemích k vládním orgánům důvěru, nebojují za svá práva a vyhýbají se aktivnímu zapojení do veřejného dění.

S cílem podpořit dobré vládnutí se zasazujeme o aktivní zapojení občanů do rozhodování na lokální úrovni a snažíme se o efektivní spolupráci občanů, orgánů státní správy a místní samosprávy, která je většinou klíčová pro stabilizaci a rozvoj dané země.

Důležitá je především podpora občanské společnosti, která zprostředkovává spolupráci mezi komunitami a místními samosprávami, reprezentuje potřeby a přání lidí, prosazuje důležitá témata a ovlivňuje výsledná politická rozhodnutí. Zároveň se snažíme budovat kapacity místních samospráv coby poskytovatelů služeb místním komunitám.

Vzhledem k tomu, že i Česká republika prošla dlouholetou transformací, máme dostatek praktických zkušeností na předání v zemích, které procesem teprve procházejí.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

“V naší komunitě už ke zneužívání dětí nedochází,“

“V naší komunitě už ke zneužívání dětí nedochází,“

Ten neustálý adrenalin mě na práci v Myanmaru baví nejvíc, říká Tereza Grünvaldová

Ten neustálý adrenalin mě na práci v Myanmaru baví nejvíc, říká Tereza Grünvaldová

Dokumenty a festivaly podporujeme i na Kavkaze

Dokumenty a festivaly podporujeme i na Kavkaze

Další