Dobré vládnutí

Dobré vládnutí

V zemích, které procházejí společenskou transformací nebo které zasáhl válečný konflikt, je velice důležité podporovat rozvoj občanské společnosti a tzv. dobrého vládnutí. Vlády v těchto zemích selhávají v poskytování služeb a základní ochrany svým občanům a rozhodovací procesy jsou často netransparentní nebo zatížené korupčními praktikami.

Vzhledem k tomu, že Česká republika sama prošla dlouholetou transformací, snažíme se předávat získané zkušenosti v zemích, které tímto procesem teprve procházejí, a přizpůsobujeme je tamnímu kontextu. Zasazujeme se o aktivní zapojení občanů do rozhodování na lokální úrovni. Snažíme se o efektivní spolupráci obyvatel, státní správy a místní samosprávy, která je klíčová pro stabilizaci a rozvoj dané země.

Důležitá je především podpora občanské společnosti, která zprostředkovává spolupráci mezi komunitami a místními samosprávami. Lokální nevládní organizace v zemích procházejících transformací často nemohou přispívat k politickým rozhodnutím. Obyvatelé nemají k vládním orgánům důvěru, nebojují za svá práva a nepodílejí se na veřejném dění. Pomáháme proto místním iniciativám, organizacím a aktivistům zprostředkovávat spolupráci mezi komunitami a úřady, reprezentovat potřeby a přání lidí a prosazovat důležitá témata.


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

“V naší komunitě už ke zneužívání dětí nedochází,“

“V naší komunitě už ke zneužívání dětí nedochází,“

Ten neustálý adrenalin mě na práci v Myanmaru baví nejvíc, říká Tereza Grünvaldová

Ten neustálý adrenalin mě na práci v Myanmaru baví nejvíc, říká Tereza Grünvaldová

Dokumenty a festivaly podporujeme i na Kavkaze

Dokumenty a festivaly podporujeme i na Kavkaze

Další