Dobré vládnutí

Dobré vládnutí

V zemích, které procházejí společenskou transformací nebo které zasáhl válečný konflikt, je velice důležité podporovat rozvoj občanské společnosti a tzv. dobrého vládnutí. Vlády v těchto zemích selhávají v poskytování služeb a základní ochrany svým občanům a rozhodovací procesy jsou často netransparentní nebo zatížené korupčními praktikami.

Vzhledem k tomu, že Česká republika sama prošla dlouholetou transformací, snažíme se předávat získané zkušenosti v zemích, které tímto procesem teprve procházejí, a přizpůsobujeme je tamnímu kontextu. Zasazujeme se o aktivní zapojení občanů do rozhodování na lokální úrovni. Snažíme se o efektivní spolupráci obyvatel, státní správy a místní samosprávy, která je klíčová pro stabilizaci a rozvoj dané země.

Důležitá je především podpora občanské společnosti, která zprostředkovává spolupráci mezi komunitami a místními samosprávami. Lokální nevládní organizace v zemích procházejících transformací často nemohou přispívat k politickým rozhodnutím. Obyvatelé nemají k vládním orgánům důvěru, nebojují za svá práva a nepodílejí se na veřejném dění. Pomáháme proto místním iniciativám, organizacím a aktivistům zprostředkovávat spolupráci mezi komunitami a úřady, reprezentovat potřeby a přání lidí a prosazovat důležitá témata.


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Další