Sociální inkluze a ochrana

Sociální inkluze a ochrana

Na celosvětové úrovni dnes více než 800 milionů lidí žije v extrémní chudobě. Přestože je ekonomický růst mocným nástrojem k vyzdvižení lidí z chudoby, jeho výhody se nedotýkají všech automaticky. Vzhledem k chybějící snaze společností zasadit se o to, aby se příležitost vystoupit z chudoby otevřela pro všechny, se mnoho lidí ocitá ne vedlejší koleji nebo vyloučeno ze společnosti.

Lidé zasažení společenským vyloučením často z různých příčin patří do skupin, jež jsou zvláště zranitelné, znevýhodněné nebo zasažené diskriminací. Sem patří děti (sirotci, děti z ulice, vykořisťované děti), zranitelné ženy (vystavené domácímu násilí, s nedostatečnými právy, vyloučené ze vzdělávání, politického zastoupení, rozhodování atd.), starší lidé, lidé s postižením, s dlouhou a vážnou nemocí (nejzranitelnější bývají osoby s mentálním postižením či mentálně/psychologickými zdravotními poruchami), menšiny (náboženské, etnické, kastovní, genderové atd.), migranti (IDP-vnitřní uprchlíci, uprchlíci, migranti) nebo domácnosti s nízkým příjmem a omezenými prostředky ohrožené hladem nebo podvýživou (nezaměstnaní, nemajetní, vykořisťovaní v práci atd.) a domácnosti samoživitelů.

Naše programy se zaměřují zejména na:

  • Budování způsobilosti vlád a občanské společnosti k rozvinutí/posílení systémů a služeb společenské ochrany, jež zaručí inkluzi, důstojnost, lidská práva a potřeby zranitelných lidí.
  • Umožnění lidem na okraji společnosti hájit své zájmy prostřednictvím spolupráce s místními aktéry v oblasti občanské společnosti.
  • Extrémní chudobou v městských lokalitách se vzrůstající chudobou při pokračující podpoře zranitelných lidí ze zemědělských oblastí.  
Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Před osmnácti lety přišla o nohu, dnes šije kosovské „Haute Couture“

Před osmnácti lety přišla o nohu, dnes šije kosovské „Haute Couture“

Nepálské dívky prodávány do zahraničí pro účely sexuálního byznysu

Nepálské dívky prodávány do zahraničí pro účely sexuálního byznysu

Školačky v Nepálu brání svá práva

Školačky v Nepálu brání svá práva

Další