Sociální inkluze a ochrana

Sociální inkluze a ochrana

Přestože je ekonomický růst mocným nástrojem boje proti chudobě, jeho výhody se nedotýkají všech automaticky. Na celosvětové úrovni dnes více než 800 milionů lidí stále žije v extrémní chudobě. Vzhledem k chybějící snaze společností zasadit se o to, aby se příležitost vystoupit z chudoby otevřela pro všechny, se mnoho lidí stává terčem diskriminace a jsou vyloučeni ze společnosti. Klíčovou roli proto hraje sociální ochrana a inkluze.

Sociální vyloučení nejvíce ohrožuje zranitelné skupiny obyvatele, jako jsou: děti (sirotci, děti z ulice, vykořisťované děti), zranitelné ženy (vystavené domácímu násilí, s nedostatečnými právy, vyloučené ze vzdělávání), starší lidé, lidé s postižením, s dlouhou a vážnou nemocí (nejzranitelnější bývají osoby s mentálním postižením či psychologickými zdravotními poruchami), menšiny (náboženské, etnické, kastovní, genderové atd.), migranti (IDP - vnitřní uprchlíci, uprchlíci, migranti) nebo domácnosti s nízkým příjmem a omezenými prostředky ohrožené hladem nebo podvýživou (nezaměstnaní, nemajetní, vykořisťovaní v práci atd.).

Podporujeme vlády a občanskou společnost, aby rozvinula a posílila systémy a služby, které by chránily zranitelné obyvatele a zaručily jejich inkluzi, důstojnost, lidská práva a potřeby. Pomáháme lidem na okraji společnosti hájit své zájmy prostřednictvím lokálních občanských iniciativ a organizací. Bojujeme se vzrůstající chudobou ve městech a zároveň pokračujeme v podpoře ohrožených lidí na venkově.


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Jak si spíchnout lepší budoucnost

Jak si spíchnout lepší budoucnost

Genderová rovnost, konec domácího násilí, práce v nových odvětvích. Jak podporujeme ženy v Angole?

Genderová rovnost, konec domácího násilí, práce v nových odvětvích. Jak podporujeme ženy v Angole?

Pomoc ohroženým lidem v zemích Východního partnerství během pandemie COVID-19

Pomoc ohroženým lidem v zemích Východního partnerství během pandemie COVID-19

Další