Sociální inkluze a ochrana

Sociální inkluze a ochrana

Přestože je ekonomický růst mocným nástrojem boje proti chudobě, jeho výhody se nedotýkají všech automaticky. Na celosvětové úrovni dnes více než 800 milionů lidí stále žije v extrémní chudobě. Vzhledem k chybějící snaze společností zasadit se o to, aby se příležitost vystoupit z chudoby otevřela pro všechny, se mnoho lidí stává terčem diskriminace a jsou vyloučeni ze společnosti. Klíčovou roli proto hraje sociální ochrana a inkluze.

Sociální vyloučení nejvíce ohrožuje zranitelné skupiny obyvatele, jako jsou: děti (sirotci, děti z ulice, vykořisťované děti), zranitelné ženy (vystavené domácímu násilí, s nedostatečnými právy, vyloučené ze vzdělávání), starší lidé, lidé s postižením, s dlouhou a vážnou nemocí (nejzranitelnější bývají osoby s mentálním postižením či psychologickými zdravotními poruchami), menšiny (náboženské, etnické, kastovní, genderové atd.), migranti (IDP - vnitřní uprchlíci, uprchlíci, migranti) nebo domácnosti s nízkým příjmem a omezenými prostředky ohrožené hladem nebo podvýživou (nezaměstnaní, nemajetní, vykořisťovaní v práci atd.).

Podporujeme vlády a občanskou společnost, aby rozvinula a posílila systémy a služby, které by chránily zranitelné obyvatele a zaručily jejich inkluzi, důstojnost, lidská práva a potřeby. Pomáháme lidem na okraji společnosti hájit své zájmy prostřednictvím lokálních občanských iniciativ a organizací. Bojujeme se vzrůstající chudobou ve městech a zároveň pokračujeme v podpoře ohrožených lidí na venkově.


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Genderová rovnost, konec domácího násilí, práce v nových odvětvích. Jak podporujeme ženy v Angole?

Genderová rovnost, konec domácího násilí, práce v nových odvětvích. Jak podporujeme ženy v Angole?

Pomoc ohroženým lidem v zemích Východního partnerství během pandemie COVID-19

Pomoc ohroženým lidem v zemích Východního partnerství během pandemie COVID-19

Snažíme se zlepšit životní podmínky lidí s postižením

Snažíme se zlepšit životní podmínky lidí s postižením

Další