Barma

Vzdělávání a praktické dovednosti

Přes 256 milionů dětí na světě nemůže chodit do školy. V mnoha zemích dětem školní výuku znemožňuje ozbrojený konflikt, chudoba, humanitární katastrofa či samotný školní systém. Negramotnost či nízké vzdělání vede často k chudobě a zneužívání. Podpora vzdělávání a výuky praktických dovedností je proto nesmírně důležitá. A je o to důležitější, čím více stoupá počet mladých lidí na světě, kterých je v současnosti historicky nejvíce.

Nejen že vzdělání zlepšuje vyhlídky na zaměstnání a tím snižuje hrozbu chudoby, hladu a nemocí, ale také posiluje možnosti žen i mužů bojovat proti diskriminaci. Motivuje je k aktivnější účasti ve veřejném životě a prosazování svých zájmů ve společnosti. V oblastech zasažených ozbrojeným konfliktem školní docházka přináší řád, stabilitu a radost do života dětí.

Zaměřujeme se na zajištění kvalitního základního vzdělání pro všechny děti bez ohledu na původ, náboženské vyznání, pohlaví či zdravotní omezení. Pomáháme mladým lidem získat zaměstnání nebo si založit živnost prostřednictvím odborného vzdělání a školení podnikatelských a dalších dovedností. V rámci vzdělávacích programů také podporujeme mladé lidi k aktivnímu zapojování do dění kolem sebe a k utváření odpovědné demokratické společnosti.


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Další