Vzdělávání a praktické dovednosti

Vzdělávání a praktické dovednosti

Přes 58 milionů dětí na světě nemůže chodit do školy navzdory nezpochybnitelnému právu na vzdělání. V mnoha zemích dětem školní výuku znemožňuje ozbrojený konflikt, chudoba, humanitární katastrofa či samotný školní systém zahrnující genderovou, etnickou či zdravotní diskriminaci. 

Negramotní či málo vzdělaní mladí lidé bez praktických dovedností bývají častěji vystaveni chudobě a zneužívání, neboť o ně na pracovním trhu není zájem. Mají pak velmi omezené možnosti svobodného rozhodování o životě. Tyto výzvy jsou dnes stále palčivější vzhledem k historicky nejpočetnější generaci mladých lidí na světě a omezeným možnostem vytváření nových pracovních míst.

Aktivně se snažíme těmto globálním výzvám čelit. Uvědomujeme si, jak důležitou roli hraje vzdělávání v procesu transformace rozvojových zemí. Nejen že zlepšuje vyhlídky na zaměstnání a tím snižuje hrozbu chudoby, hladu a nemocí, ale také posiluje možnosti žen i mužů bojovat proti diskriminaci. Motivuje je k aktivnější účasti ve veřejném životě a prosazování svých zájmů ve společnosti. Zároveň věříme, že v oblastech zasažených ozbrojeným konfliktem školní docházka přináší řád a radost do života dětí.

  • Naše vzdělávací programy se zaměřují na zajištění kvalitního základního vzdělání pro všechny děti bez ohledu na původ, náboženské vyznání, pohlaví či zdravotní omezení.
  • Podporujeme také zaměstnanost mladých lidí. Prostřednictvím odborného vzdělání, podnikatelských a dalších dovedností napomáháme k zakládání živností či získání zaměstnání.
  • V rámci vzdělávacích programů také podporujeme mladé lidi k aktivnímu zapojování do dění kolem sebe a k utváření odpovědné demokratické společnosti.
Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

"Děti zasažené válkou potřebují pochopení," říká učitelka ze západního Mosulu

Jak vypadá vzdělávání v zemích zasažených válkou?

Jak vypadá vzdělávání v zemích zasažených válkou?

Začínáme stavět novou školu  v Etiopii

Začínáme stavět novou školu v Etiopii

Další