Člověk v tísni  Sociální integrace  Bílina

Bílina

Město Bílina leží v severozápadních Čechách mezi městy Most a Teplice. Město má v současné době přibližně 16 000 obyvatel. Většina lidí žije v nově vystavěných sídlištích U nového nádraží, Za Chlumem, Pražské předměstí I a II a pracuje v okolních dolech, elektrárně, sklárnách a dalších závodech.

Dle Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti realizované společností GAC, s.r.o., jsou v Bílině identifikovány celkem dvě sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené lokality – Lokalita Důlní (tzv. Azylový dům) a sídliště Teplické předměstí. Kromě těchto lokalit však v Bílině mnoho osob ohrožených sociálním vyloučením žije též na sídlišti Za Chlumem.

Pobočka Bílina vznikla v červenci roku 2005, kdy byla v Bílině v rámci projektu POLIS poskytována terénní sociální práce a poradenství městu v oblasti sociální integrace. V současné době má bílinská pobočka 20 zaměstnanců, kteří poskytují služby terénní sociální práce, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, podpora vzdělávání, předškolní příprava, dluhové poradenství, kariérní a pracovní poradenství, motivační a podpůrné aktivity pro mládež či podpora partnerství a poradenství městu a dalším institucím v oblasti sociální integrace. Na bílinské pobočce působí také 10 dobrovolníků, především z okolních středních a vyšších odborných škol.

Poskytováním těchto služeb se snažíme řešit problémy zahrnující oblast vzdělání, bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů, zaměstnání či bydlení. Kromě výše zmíněných služeb spolupracují pracovníci bílinské pobočky Člověk v tísni se všemi významnými subjekty ve městě, mezi něž patří zástupci města a jednotlivých odborů, zástupci Úřadu práce v Teplicích, ředitelky a další pracovníci bílinských škol, zástupci Probační a mediační služby Teplice a další. Pracovníci pobočky se účastní plánovacích a strategických procesů ve městě, mezi něž patří např. Komunitní plánování či Lokální partnerství.

Pracovníci pobočky se podíleli na několika analýzách a publikacích, např. Sociální diskriminace pod lupou, Analýza individuálního přístupu učitelů k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami pro MŠMT či (Ne)zvaní hosté.

 

Přehled všech programů a služeb pobočky naleznete zde


Společně to zvládneme

Společně to zvládneme

26. května 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Co nám přinese novela Insolvenčního zákona?

Co nám přinese novela Insolvenčního zákona?

4. května 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Hudba nás sbližuje

Hudba nás sbližuje

3. května 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Velikonoce bez genderových stereotypů a předsudků

Velikonoce bez genderových stereotypů a..

26. dubna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy aneb Poprvé v hlavním městě

Výlet do Prahy aneb Poprvé v hlavním městě

5. dubna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Společně to zvládneme

Společně to zvládneme

26. května 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Co nám přinese novela Insolvenčního zákona?

Co nám přinese novela Insolvenčního zákona?

4. května 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Hudba nás sbližuje

Hudba nás sbližuje

3. května 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Velikonoce bez genderových stereotypů a předsudků

Velikonoce bez genderových stereotypů a..

26. dubna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Výlet do Prahy aneb Poprvé v hlavním městě

Výlet do Prahy aneb Poprvé v hlavním městě

5. dubna 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
Návštěva Divadla Rozmanitostí – představení Pipi Dlouhá punčocha

Návštěva Divadla Rozmanitostí –..

20. března 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie
Biopark teplického Gymnázia

Biopark teplického Gymnázia

28. února 2017
Sociální práce;

Galerie
Skupinové doučování

Skupinové doučování

24. února 2017
Sociální práce;

Galerie

Zábavná odpoledne v lokalitách

Zábavná odpoledne v lokalitách

24. listopadu 2016
Sociální práce;

Galerie
Bez práce nejsou koláče

Bez práce nejsou koláče

27. července 2016
Sociální práce;

Galerie
Doučování není vždycky jen nuda

Doučování není vždycky jen nuda

14. července 2016
Sociální práce;

Galerie

Více novinek
Odběr RSS

Co jsme udělali

Co jsme udělali

Předškolní příprava
Bílina, ČR,od roku 2006

Terénní sociální práce
Bílina, ČR,od roku 2005

Dluhové poradenství
Bílina, ČR,od roku 2005

Pracovní poradenství
Bílina, ČR,od roku 2006

Další programy

Partneři a donoři

Všichni dárci a partneři


Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

V naší knihovně naleznete analýzy a další výzkumné materiály, které v PSI vznikly. Vše volně k dispozici.


Kontakty: pobočka Bílina

Kontakty: pobočka BílinaKontakty

Ředitelka pobočky, Koordinátorka služeb pro děti a mládež

Petra Hauptmanová
petra.hauptmanova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 402 398

Koordinátor sociálních služeb pro dospělé

Jan Vašat
jan.vasat@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 721 230 807

Pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Jana Bašková
jana.baskova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 499 196

Kontaktní pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Marie Berkyová
marie.berkyova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 782 085

Kontaktní pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Anna Škrípalová
anna.skripalova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 435 968

Sociálně aktivizační pracovnice

Jiřina Hadrávková
jirina.hadravkova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 440 536

Pracovnice předškolního klubu

Zuzana Tomičová
zuzana.tomicova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 787 969

Pracovnice s rodinou, Kariérní poradkyně

Nikola Petrlíková
nikola.pertlikova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 470 831

Pracovník podpory vzdělávání

Alex Marek Vimrů
marek.vimru@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 428 682

Terénní pracovnice

Kristýna Volfová
kristyna.volfova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 777 367 896

Osobní poradkyně Transfer

Petra Štědroňová
petra.stedronova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 522 331

Terénní sociální pracovnice

Suzana Vukadinovićová
suzana.vukadinovicova@clovekvtisni.cz
gsm.: +420 778 520 784

Další kontakty na osoby ve vedení

Hlavní kancelář
Teplická 555
Bílina
418 01

 Nízkoprahové centrum
 Na předměstí
 Teplická 555
 Bílina
 418 01

Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/