GLOBÁLNÍ INDEX HLADU: PROČ LIDÉ V ROCE 2022 STÁLE HLADOVÍ?

Publikováno: 8. 11. 2022 Doba čtení: 3 minuty
GLOBÁLNÍ INDEX HLADU: PROČ LIDÉ V ROCE 2022 STÁLE HLADOVÍ?
© Foto: PIN

Globální index hladu (GHI) je společný projekt našich partnerů z Alliance2015, organizací Concern Worldwide a WeltHungerHilfe, jehož cílem je zmapovat v rozvojových zemích situaci ohledně hladu a podvýživy a komplexně ji měřit a sledovat na globální, regionální i národní úrovni. Pro rok 2022 zkoumal Globální index hladu situaci ve 121 zemích světa – a dospěl k znepokojivým závěrům.

Z Globálního indexu hladu pro rok 2022 vyplývá, že v porovnání s minulými lety se úspěšný postup v odstraňování hladu v mnoha případech zpomalil nebo přímo zastavil. Ale proč? Stejně jako u každého jiného společenského jevu, jsou i zde příčiny často složité nebo nejasné. Je však nabíledni, že důsledky pandemie covidu-19 a válečných konfliktů – na Ukrajině i jinde – způsobují spolu s dopady klimatické krize klesající trend, a to napříč celým Indexem. 

Tyto krize ještě zhoršují již existující faktory, jako je chudoba, nerovnost, špatná správa věcí veřejných, nedostatečná infrastruktura a nevhodná nebo neudržitelná produktivita v zemědělstvíto vše přispívá k vyššímu hladu a zranitelnosti nejrůznějších komunit po celém světě. Snažíme se tyto problémy řešit prostřednictvím široké škály opatření, protože víme, že složité problémy nemají jednoduchá řešení.

12 zemí, ve kterých máme mise, je hladem vážně ohroženo

Jako organizaci nás velmi trápí, že ze 121 zemí světa je ve 12 zemích, v nichž máme mise, úroveň hladu od „mírné“ až po „znepokojivou“. Navzdory této zneklidňující zprávě jsme však odhodláni nadále v naší práci pokračovat, abychom v těchto zemích pomohli úroveň hladu a podvýživy snížit.

Země subsaharské Afriky a země v jižní Asii trpí hladem nejvíce. Jsou nejvíce ohroženy katastrofami, ať už přírodními, nebo způsobenými lidmi, a ještě horší je, že v mnoha z těchto zemí roste počet obyvatel a proto bude zřejmě docházet k jejich dalšímu utrpení. V mnohých těchto zemích, a často dokonce v některých regionech konkrétních zemí, jsou stávající potravinové systémy nedostatečně odolné a přispívají k nárůstu hladu – v Kambodži a Angole pracujeme na zvýšení potravinové bezpečnosti tím, že posilujeme udržitelnost zemědělství a přístup na trhy. Tyto činnosti zajišťují, že se potraviny vyrábějí udržitelným způsobem a dostanou se k těm, kteří je potřebují.

CO JE GLOBÁLNÍ INDEX HLADU

Globální index hladu (GHI) – jakožto výsledek každoroční spolupráce našich partnerů z Alliance2015, organizací Concern Worldwide a WeltHungerHilfe - je recenzovaným nástrojem, jehož cílem je přispět k zavedení opatření, jež by snížila hlad ve světě. Proto považujeme v Člověku v tísni za zásadní předat zprávu Globálního indexu hladu dal a zdůraznit, že nevládní organizace a organizace občanské společnosti na celém světě navzdory problémům usilovně pracují na nápravě křivd způsobených nedostatkem potravin.

Z Indexu vyplývá, že existuje riziko, že bez společných opatření se přibližně 46 zemím nepodaří do roku 2030 dosáhnout „nízké“ úrovně hladu. Index dále uvádí, že 44 zemí v současné době trpí vážnou nebo zneklidňující úrovní hladu; ještě znepokojivější je, že 20 zemí má v roce 2022 v hodnocení hladu vyšší skóre než v roce 2014. Podle Indexu se úroveň hladu a podvýživy v jednotlivých zemích značně liší, což známe z první ruky díky naší práci v DR Kongo, kde naše týmy pracující v odlehlé provincii Jižní Kivu pomáhají bojovat s vysokou úrovní hladu, způsobenou souhrou válečného konfliktu, migrace a izolovanosti lokality.

Globální index hladu naznačuje, že situace se bude pravděpodobně zhoršovat, protože ceny potravin a chudoba ve světě rostou, konflikty a covid-19 nadále narušují dodavatelské řetězce a blížíme se klimatické katastrofě. Víme, že nyní není čas na to skládat ruce do klína. V Člověku v tísni plně souzníme se zjištěními publikovanými v Indexu: rozsah celosvětového hladu je skandální. A co víc, jde o situaci, kterou jsme sami způsobili, a co je ještě horší, tento problém je zcela řešitelný; lidstvo má ve svých silách možnost ukončit válečné konflikty, zvládnout pandemii covidu-19 a zpomalit změnu klimatu. Pokud však chceme skoncovat s ostudným hladem rozšířeným po celém světě, musíme se vědomě rozhodnout a začít konat.

Autor: Dermot Nolan, Anna Munter

Související články