Pomoc ČvT při koronaviru: v 55 městech nově pomáháme s dluhy, rozšiřujeme potravinovou pomoc, naše materiály využívají tisíce učitelů

Publikováno: 11. 2. 2021 Doba čtení: 9 minut
Pomoc ČvT při koronaviru: v 55 městech nově pomáháme s dluhy, rozšiřujeme potravinovou pomoc, naše materiály využívají tisíce učitelů
© Foto: (c) clovek@janskvara.com

Rozšířili jsme distribuci potravinové pomoci a jsme připraveni na další nárůst lidí, kteří se ocitnou v nouzi. Zdvojnásobili jsme kapacitu helplinky a skoro o polovinu zvětšili tým dluhových poradců, kteří začali působit v dalších 55 městech a obcích, vedle stávajících osmi krajů, kde už dluhové poradenství poskytujeme.

Většinu služeb pro učitele, které využívá přes 3 800 základních a středních škol, jsme přesunuli do onlinu. S distančním doučováním počítáme jako s trvale poskytovanou službou. To jsou jen některé z našich plánů ovlivněných probíhající koronakrizí pro rok 2021. 

„V loňském roce výrazně ovlivněném pandemií jsme přímo pomohli 11 570 rodinám nebo jednotlivcůmVětšině jsme pomáhali řešit jejich tíživou sociální situaci, nebo problémy s distanční výukou. Výrazně jsme regionálně rozšířili působení, takže v současné době poskytujeme nějakou formu pomoci lidem ve víc než 100 městech a obcích. Bohužel očekáváme nárůst počtu rodin, které začnou mít problémy s dluhy, i přes vládní programy,” říká Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

„Distanční výuka také prohloubila rozdíly ve zvládání učiva u dětí, které mají menší podporu v rodině a ve škole. Vidíme obrovské rozdíly mezi regiony, ale i jednotlivými školami a učiteli,“ vypočítává další problémy Pánek. Podporujeme ve vzdělávání přes dva tisíce dětí a tisíce pedagogů a asistentů loni využilo některý z našich webinářů nebo metodických materiálů.“ 

Epidemie podle něj naplno odhalila některé dlouho neřešené problémy, ale to přestavuje i příležitost. „Krize ukázala, že moderní technologie zapůjčené do rodin v nouzi umožní děti nejen zapojit do distanční výuky, ale také jim doručit dodatečnou vzdělávací podporu, kterou potřebují. Spolupráce s vysokými školami a tlak na systémové řešení jsou pro nás velké výzvy, ale věřím, že Česká republika bude do vzdělávání do dětí z chudších rodin investovat a že se jí to mnohonásobně vrátí,” dodává Pánek

Pomoc v roce koronaviru v kostce

 • Přes 3 800 lidí řešilo na helplince Člověka v tísni s našimi pracovníky problémy s dluhy, ztrátou práce, bydlením či orientací v podpoře státu.

 • V  55 městech nově pomáháme s dluhy, vedle stávajících osmi krajů, kde už dluhové poradenství poskytujeme. V exekuci je stále přes 700 tisíc lidí a jejich situace hrozí zhoršením.
 • 5 770 jednotlivců a rodin se obrátilo na naše sociální pracovníky. Nejčastěji jim pomáháme řešit problémy s bydlením, dluhy nebo prací. 840 rodinám jsme poskytli okamžitou pomoc ve formě potravinových balíčků. 
 • Více než 2 000 dětí jsme podpořili ve vzdělávání. 800 z nich jsme doučovali s pomocí víc než 400 dobrovolníků. 300 dětem jsme zajistili techniku potřebnou pro distanční výuku, 150 z nich poskytli připojení k internetu.
 • Díky naší iniciativě dnes nabízí 13 vysokých škol či VOŠ své studenty k doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jde o nový systémový projekt, do kterého bylo na začátku roku zapojeno 250 studentů a 300 přihlášených základních škol.
 • pro 3 200 pedagogů, jejich asistentů, studentů či rodičů jsme uspořádali víc než 110 kurzů a dalších akcí. Z našeho webu www.jsns.cz bylo loni staženo přes 100 tisíc výukových materiálů k audiovizuálním lekcím.


Děkujeme tisícům dárců, kteří vyslyšeli naši výzvu a na sbírku SOS Česko přispěli více než 30 miliony korun. Dalších 25 milionů darovala firma Avast, která přispěla především na zmírnění ekonomických dopadů na ohrožené skupiny obyvatel. Šesti miliony podpořila vzdělávání dětí v době pandemie Nadace České spořitelny.

Do problémů s dluhy se dostávají i lidé ze střední třídy

V reakci na epidemii jsme prodloužili provozní dobu help linky a navýšili její kapacity. Můžeme díky tomu obsloužit násobně více klientů než před krizí. V roce 2020 ji využilo přes 3 800 lidí, to je zhruba dvojnásobek oproti předchozímu roku. Linku obsluhují naši nejzkušenější dluhoví poradci, kteří se jednotlivým případům věnují komplexně a často opakovaně. Během spojení, která trvají 30 až 60 minut podle složitosti situace, jsme začali využívat videohovor a další technologie, které umožnují zasílaní dokumentů a lepší orientaci v nich.

Tým, čítající už před krizí přes 50 dluhových poradců, posílilo v reakci na ekonomické dopady krize 20 dluhových expertů, kteří nově pomáhají v 55 městech a obcích, kde dosud podobná služba chyběla. Pomáhají lidem při mapování závazků, vyjednávání s věřiteli a exekutory, zastavování nezákonných exekucí či komunikaci se soudy.

Pro lepší orientaci v rizicích poskytovaných úvěrů připravujeme aktualizace Indexu odpovědného úvěrování, který analyzuje podmínky úvěrů bank i nebankovních společností. „V krizi, které čelíme, mohou být následky uzavření smlouvy u neseriózního poskytovatele katastrofální. Vysoká cena nebo přemrštěné náklady při nesplácení totiž úvěr proměňují v past, ze které není úniku," říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni.

 • Nabídku naší pomoci zadluženým lidem v současné krizi se rozhodli nabízet i pražský magistrát a úřady práce.
 • Vytvořili jsme chatbot pro základní pomoc lidem, kteří navštíví naše webové stránky. 
 • Exekutorské komoře jsme adresovali výzvu ohledně mobiliárních exekucí.
 • Bojujeme proti dětským dluhům. Ať už přímou pomocí zadluženým dětem či snahou o systémovou nápravu.
 • Vydali jsme dva Indexy odpovědného úvěrování (srovnání poskytovatelů mikropůjček naleznete ZDE, spotřebitelské úvěry pak ZDE).¨

Stávajícím dlužníků, kteří čelí exekucím, nadále doporučujeme navštívit naší webovou aplikaci www.dolozkomat.cz, která přezkoumá, jestli nejsou tyto pohledávky vymáhány nezákonně, pokud vznikly na základě protiprávního rozhodčího nálezu.

Sociální služby: nejen potravinovka, ale dlouhodobá pomoc 

Po vypuknutí epidemie jsme rozšířili nabídku potravinové pomoci do všech poboček v Česku (vyjma Prahy). Vytvořili jsme fungující logistiku, zajistili skladovací prostory nebo chladící techniku, zároveň se navzájem podporujeme s regionálními potravinovými bankami. Jsme tak schopni podle aktuální potřeby pomoci zajistit potraviny více lidem.

Během roku jsme v rámci potravinové pomoci pomohli 840 rodinám a ze sbírky podpořili potravinové banky. Obsahem potravinových balíčků jsou základní potraviny, které vybíráme na základě konkrétní situace příjemce. Nejde o pouhé rozdávání jídla „Spolu s poskytnutím přímé potravinové jde i nabídka spolupráce s našimi terénními pracovníky, kteří řeší, jak stabilizovat příjem co nejdříve tak, aby potravinou pomoc již nepotřebovali," vysvětluje Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace.

“V roce 2020 jsme pomáhali v sociálních službách 5 770 jednotlivcům a rodinám, což má dopad na jejich blízké okolí, děti a jejich šance v životě. Pomáháme tak pozitivně ovlivnit desítky tisíc životních příběhů,” dodává Jan Černý.

Naše terénní pracovníky a kontaktní místa můžete najít v Praze a Středočeském kraji, v Ústeckém, Libereckém, Karlovarském kraji, v Plzeňském a Olomouckém kraji. V dalších pěti krajích jsme rozšířili nabídku dluhového poradenství. Celkově je možné vyhledat naši pomoc ve 105 lokalitách.

S online doučováním počítáme i po otevření škol

Během uzavření škol se nemůžeme s dětmi setkávat napřímo, začali jsme je proto doučovat na dálku. Zameškané učivo a chybějící sociální kontakt jen rozevřel nůžky mezi chudšími žáky a ostatními žáky a dohnat to bude nějakou dobu trvat. S online doučováním proto do budoucna počítáme jako s trvale poskytovanou službou, která pomůže překlenout a zmírnit společenské dopady postupující digitalizace.

Naše pomoc se soustředí na děti, kterým se doma nedostává potřebné podpory, což se v době distanční výuky ukázalo jako výrazný hendikep. Loni jsme podpořili  více než 2 000 dětí. 800 z nich jsme s pomocí víc než 400 dobrovolníků pomáhali dohnat školu díky pravidelnému online doučování.

„Kromě toho nabídneme doučujícím studentům, učitelům, školám a dalším zájemcům, metodickou podporu a know-how, které jsme během loňské krize získali," dodává Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávacích služeb.

Část dětí, se kterými pracujeme, se po nástupu online výuky ocitla zcela odstřižena od školy kvůli absenci potřebného vybavení. Více než 300 dětem jsme proto ve spolupráci s našimi partnery zajistili notebooky, zhruba 150 z nich jsme pomohli získat také potřebné připojení k internetu. V této podpoře budeme pokračovat i letos, a to minimálně do konce školního roku. 

V roce 2020 jsme iniciovali vznik platformy, která propojuje vysokoškolské studenty s potřebnými dětmi a nabízí jim možnost doučování. Věříme, že se doučování dětí ze sociálně slabého prostředí stane běžnou součástí praxí budoucích učitelů. Do iniciativy se zapojily všechny pedagogické fakulty, dále PřF UK, FF UK, FEL ČVUT, ETF UK, FTVS UK, FF Univerzita Pardubice, a VOŠ Jabok, Národní pedagogický institut a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zájem o doučování už projevilo 300 základních škol napříč republikou a zhruba 250 vysokoškolských studentů.

Naše předškolní kluby zůstaly po dobu nouzového stavu pro běžný provoz zavřené, učitelé se s dětmi potkávali pouze individuálně. Loni jsme takto pracovali s cca 280 dětmi.

 • Děti školou povinné jsme podporovali nejen pomocí doučování, ale i tím, že jsme jim pomáhali zajistit kontakt se školou, zprostředkovávali jsme předávání úkolů či nové látky. Během uvolnění a prázdnin na všech pobočkách uspořádali řadu akcí, výletů a letních táborů. V roce 2020 jsme takto podporovali 860 dětí.
 • Naši kariérní poradci se loni věnovali zhruba 250 dětem, které míří na střední školu nebo jí už studují. Letos se s naší podporou zaměříme především na studenty, kteří svůj první rok na střední škole strávili pouze ve virtuálním prostředí, a na ty, které čeká maturita.
 • Naše nízkoprahová centra postihla současná situace podobně jako předškolní kluby. Naše práce a pomoc dětem musela probíhat většinou individuálně, přesto se nám podařilo pracovat se zhruba 680 dětmi.
 • Pro učitele i školy jsme již na konci března připravili sadu praktických podnětů, které nabízejí možná řešení pro práci s žáky bez internetového připojení. Zároveň jsme ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem připravili na toto téma tři webináře (ZDE, ZDE a ZDE).
 • Na konci roku jsme ve spolupráci s dalšími 15 neziskovými organizacemi uspořádali mezi našimi klienty dotazníkové šetření zaměřené na to, jak jejich děti zvládají distanční výuku.
 • Získali jsme 3. místo v ceně Eduina 2020 za iniciativu zapojmevsechny.cz/doucovani spolu s Národním pedagogickým institutem.

Podporujeme tisíce učitelů a asistentů pedagoga

Po vypuknutí epidemie jsme převedli všechny plánované aktivity pro učitele a školy do online podoby. Během roku jsme uspořádali víc než 110 kurzů a dalších akcí, kterých se zúčastnilo přes 3 200 pedagogů, asistentů pedagoga, studentů či rodičů.

Na začátku roku jsme spustili nový online kurz S asistenty k lepší škole, který se zaměřuje na děti ohrožené sociálním vyloučením. Na jaře se v jeho rámci zaměříme na distanční výuku, na podzim pak na podporu středoškoláků. Učitelům také nově nabízíme online podpůrné supervizní skupiny podobné těm, které již úspěšně poskytujeme jejich asistentům. 

 • Na začátku loňského roku jsme pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ spustili online kurz Klimatická změna. Během roku se do něj zapsalo přes 1 850 účastníků; kurz také získal ocenění E.ON Energy Globe v kategorii Vzdělání.
 • V roce 2020 jsme provedli dvě šetření mezi asistenty pedagoga, která se zabývala jejich rolí během distanční výuky.
 • Konference S asistenty k lepší škole i Summit Světových škol proběhly na podzim v online podobě, stejně jako vyhlášení výsledků jubilejního 10. ročníku komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět.
 • Za metodiku a knihu Největší přání jsme v lednu získali hlavní cenu odborné poroty EDUína 2019 v kategorii Inovace ve vzdělávání. Na jaře pak následovala série interaktivních webinářů pro pedagogy i rodiče.

Pandemie ukázala důležitost mediální výchovy. Naše materiály využívají tisíce učitelů

Na webu jsns.cz jsme bezplatně zpřístupnili veškeré materiály, které mohou učitelům pomoci ve výuce. Za loňský rok z něj bylo staženo 100 tisíc výukových materiálů k audiovizuálním lekcím.

V tomto roce budeme pokračovat v rozšiřování nabídky a online podpoře mediální výchovy. Připravujeme mediálně-vzdělávací online hru pro žáky druhého stupně ZŠ a pro středoškoláky nebo chystáme Týdny mediálního vzdělávání, přizpůsobené distanční výuce.  

 • Vydali jsme třináctidílný animovaný seriál V digitálním světě. Seriál je vhodný už pro děti na 1. stupni ZŠ, které jsou v rámci mediální výchovy často opomíjeny.
 • Jako reakci na množství dezinformací, které se v souvislosti s  pandemií covidu-19 v mediálním prostoru i na sociálních sítích objevují, jsme v listopadu publikovali metodickou příručku Dezinformační dezinfekce. Od té doby jsme zaznamenali více než 1 800 stažení a přes 1 400 kusů jsme zájemcům distribuovali v tištěné podobě.
Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel

Čtěte také:


Autor: ČvT

Související články