Člověk v tísni vyvrací mylné informace o počtu dlužníků v exekuci, které zasáhlo tornádo. Z tisíce rodin se to týká pouze dvaceti lidí

Publikováno: 29. 7. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Člověk v tísni vyvrací mylné informace o počtu dlužníků v exekuci, které zasáhlo tornádo. Z tisíce rodin se to týká pouze dvaceti lidí
© Foto: Iva Zímová

Pracovníci organizace Člověk v tísni se v jihomoravských obcích zasažených ničivým tornádem zaměřili (kromě přímé pomoci) také na zjišťování skutečného počtu lidí, kteří zde čelí exekucím. Reagovali tak na informace o stovkách dlužníků, kteří by měli obdržet finanční pomoc určenou na opravu obydlí a s tím spojenou obavu, aby peníze od dárců nebyly použity na splátky dluhů. Výsledky ukázaly, že z tisíce postižených domácností čelí exekuci dle centrálního registru i informací přímo z místa pouze zhruba dvě desítky lidí. Těm je navíc nabízena odborná pomoc dluhových poradců. Zmíněné obavy tak nejsou na místě.

Šetření proběhlo mezi postiženými lidmi z Hodonína, Lužic, Mikulčic a Hrušek. Uskutečnilo se terénní formou (tedy přímým dotazováním), zároveň dluhoví poradci organizace provedli lustraci v Centrálním registru exekucí. Výsledek ukázal, že z tisíce rodin se potýká s exekucemi nikoliv 450, ale pouze zhruba 20 lidí. Většina z nich své dluhy pravidelně splácí, nejedná se tak většinou o případy vícečetných exekucí, které mají devastující dopady nejen na samotné dlužníky, ale i na jejich rodiny tak, jako např. v Ústeckém či Karlovarském kraji. Přesto, že předluženost místních lidí není tak velký problém, jak bylo zpočátku prezentováno, nabízí lidem Člověk v tísni veškerou dostupnou podporu.

„Část kolegů z Člověka v tísni, kteří jeli na Moravu okamžitě pomáhat, jsou svým původním zaměřením dluhoví poradci. Pokud jsme v rámci naší práce v terénu zjistili, že některou z postižených rodin trápí dluhy, naši poradci je okamžitě navštívili, celou situaci zmapovali a pokud byl ze strany rodiny zájem, nabídli jim další pomoc,“ dodává Michaela Guldanová, vedoucí týmu SOS Morava organizace Člověk v tísni. Kromě toho začne v tomto regionu od srpna působit mobilní dluhový poradce, který bude v případě potřeby připraven do postižených vesnic zajet a lidem s dluhy pomoci. A k dispozici je i dluhová helplinka Člověka v tísni.

„Lidí potýkajících se s nezaplacenými dluhy je v postižené oblasti minimum, v případě potřeby je jim nabídnuta adekvátní pomoc.“

„Lidé zasažení tornádem tak bez pomoci s dluhy rozhodně nezůstanou. Rád bych veřejnost a především dárce, kteří se rozhodli lidem zasaženým tornádem finančně pomoci, uklidnil. Vaše finanční příspěvky budou primárně použity na to, na co jsou určeny – tedy na opravy poničených obydlí. Jak již bylo řečeno, lidí potýkajících se s nezaplacenými dluhy je v postižené oblasti minimum, v případě potřeby je jim nabídnuta adekvátní pomoc,“ říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni, který zároveň připomíná: „Pokud by se přesto vyskytly jakékoliv problémy s dluhy či exekutory, prosím využijte naši pomoc. Ať už přímo na místě nebo na naší helplince na čísle 770 600 800.“

Chybná interpretace dat

A kde se vzal onen původně zmiňovaný počet 300 rodin v exekuci? „Údaj se shodoval s celkovým počtem lidí v exekuci dle Mapy exekucí. Jde však o 2 roky stará data, ale hlavně lidé v exekucích většinou nemají rodinný domek a většinou žijí v nájmu. I proto je podíl lidí v exekuci mezi poškozenými lidmi tak nízký,“ vysvětluje Daniel Hůle.

Ten se zároveň vrací k otázkám, které zveřejnění značně přestřeleného čísla dlužníků v exekuci vyvolalo. „Na sociálních sítích, ale i jinde jsme zaznamenali občasné dotazy na to, jak je možné, že někdo, kdo je v exekuci může vlastnit auto či dům. Odpověď je vcelku jednoduchá. Jednak je těchto lidí minimum, a pokud je dluh nižší než 100 tisíc, nemůže mu být prodán dům. Takže pokud tito lidé mají exekuci, jde pravděpodobně o nízký dluh,“ uzavírá Hůle.

Kontakty:


Kde najdou lidé zasažení tornádem pomoc s dluhy?

1. Volat mohou na helplinku Člověka v tísni a to každý pracovní den od 9 do 17 hodin. V případě krizové situace lze volat až do 22 hodin.

2. Od srpna se mohou obrátit na mobilního dluhového poradce, který v oblasti Hodonínska začne působit (Jan Skoumal, jan.skoumal@clovekvtisni.cz, 777 367 880)

3. Mohou také oslovit naše pracovníky přímo na místě, kteří jim kontakt s některým z dluhových poradců organizace zprostředkují.

Další články o pomoci v postižených obcích


Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor ČvT

Související články