Výstupy

Výstupy

© Foto: Nirmal Purja

V Programu migrace usilujeme o vyváženou a na faktech založenou veřejnou debatu o migraci. Tomuto cíli přispíváme nejen spoluprací s novináři či stakeholdery, ale i vlastními výstupy, ať už audiovizuálními, analytickými či metodickými. 

Videa, podcast a dokumentární filmy

V rámci našich projektů vznikly dvě dokumentární reportáže z dílny Adély Klingohrové a Ivy Knotkové o největších minoritách žijících v ČR:

  • Česká společnost s ukrajinskými kořeny - podíváme se na historii migrace z Ukrajiny do ČR. Zjistíme proč byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk k ukrajinské menšině natolik vstřícný, že v Československu podpořil vznik hned tří ukrajinských univerzit. Proč u nás Ukrajince pronásledovali nejprve nacisti a posléze komunisti? Nebo jaký byl úděl ukrajinských dělníků, jejichž práci i životy u nás od 90. let ovládala mafie?  


  • Česká společnost s vietnamskými kořeny - osudy českých Vietnamců autorky ilustrují na příbězích Hunga Le - úspěšného podnikatele a majitel sítě bister Banh-mi-ba a Suzy Duong - zakladatelky neziskovky Viet Up a průvodcovské společnosti SapaTrip, ale také na příbězích jejich rodičů, babiček a dědů. Dozvíte se, kdy a z jakých důvodů sem Vietnamci začali přicházet, proč je Československo nadšeně přijímalo a proč jsme všichni nakupovali na vietnamských tržištích. A jak se žilo a žije Vietnamcům nejen u nás, ale i v jejich zemi předků, ve Vietnamu. 


Zaměřujeme se také na rozhlasovou tvorbu, ve spolupráci s novinářkami Magdalénou Trusinovou a Martinou Pouchlou jsme připravili čtyřdílný podcast Nejlíp doma. V něm hledáme odpovědi na otázky spojené se změnou místa pro život, například kdy se člověk poprvé na novém místě, které si zvolil pro život začne cítit jako doma, co člověk potřebuje k tomu, aby získal pocit, že někam skutečně patří a jak vlastně domov definujeme.

Nejen mladé lidi oslovujeme prostřednictvím minisérie Život po Česku, kam jsme si pozvali hosty, kteří se v Česku sice nenarodili, ale milují to tady stejně jako ti, kteří ano. Dozvíme se od nich tipy na to, jak se nejlépe poznat s novými sousedy třeba z Ukrajiny, ale taky něco o sobě.

 

Pro děti i učitele jsme připravili krátké video s důležitým vzkazem v souvislosti s příchodem dětí z válkou zasažené Ukrajiny do českých škol. Ve videu chceme upozornit na to, že přišly ze dne na den o svůj svět, opustily kamarády i svoje táty a tak nemusí mít vždy dobrou náladu a chuť se smát a hrát si. Potřebují čas, ale je důležité, abyste si jich všímali a aby cítily, že jsme tu spolu.

Metodické materiály

Podpora vyučujících při otevírání tématu migrace ve výuce:

  • Příručka Učíme o migraci je určena zejména středoškolským vyučujícím, ale i dalším pedagogickým pracovníkům z oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Nabízí nejen základní informace o tom, proč lidé migrují, ale především se zaměřuje na metodické i praktické tipy, jak se žáky téma migrace komunikovat. Představuje několik principů a konkrétních kroků, jak se připravit na diskusi o migraci ve třídě. V příručce najdete i deset zpracovaných lekcí do výuky k tématu migrace, uprchlictví, ale také klimatické migrace.
  • Ambici nabídnout ilustrativní, na faktech založený a maximálně vyvážený přehled nejdůležitějších otázek souvisejících s migrací má sada 13 infografik Učíme o migraci, které mohou výborně posloužit při začleňování tématu migrace do výuky.

Příručku i sadu infografik si můžete na odkazech stáhnout. V případě zájmu o tištěnou verzi nás kontaktujte na migrace@clovekvtisni.cz

Podpora studentů žurnalistiky a začínajících novinářů:

  • Studijní materiál Lidé mezi řádky – Příručka o migraci pro (budoucí) novináře se zaměřuje na rozvoj kritického přístupu v mediálním zpracování témat spojených s migrací, migranty a soužitím majorit a menšin. Nabízí nový pohled na tradiční teoretické žurnalistické koncepty nastolování agendy, diskurzu, rámování, gatekeepingu či etiky, které zasazuje do kontextu migrační problematiky s důrazem na situaci v EU a v Česku, Estonsku a na Slovensku. Publikace je dostupná i v angličtině.
Mysleli jsme i na důležité aktéry integrace, kterými jsou obce a městské části, pro které jsme připravili publikaci Mainstreaming integrace cizinců na úrovni městských částí. Příručka představuje stručnou analýzu aktuální situace zavádění principu mainstreamingu na MČ, stručný a přehledný návod, jak v duchu mainstreamingu postupovat při organizování (či podpoře) komunitních či jiných veřejných akcí – to znamená, jak maximálně skloubit akce pro cizince a majoritu. Podstatnou částí jsou konkrétní příklady již fungujících inovativních postupů, které vybrané MČ, neziskové organizace či migrantské spolky volí.

Výzkumy a analýzy

V Programu migrace přispíváme k pochopení hlubších souvislostí migrační a integrační tematiky vlastní analytickou činností - sami vytváříme nebo se podílíme na tvorbě analytických dokumentů, které jsou následně k dispozici odborníkům z veřejné správy, nestátního neziskového sektoru, novinářům i široké veřejnosti.

Téma uprchlictví:

  • Jako jedna z 15 organizací jsme se podíleli na Analýze stavu integračních politik zaměřených na uprchlíky (2015-2022), která na základě široké škály indikátorů srovnává integrační politiky různých zemí EU pro žadatele o mezinárodní ochranu a její držitele, a zároveň monitoruje úspěšnost uplatňování těchto politik v praxi. 
  • Mezinárodní zprávu doplňuje studie zaměřená na situaci v Česku Integrace držitelů mezinárodní ochrany v ČR a výzkum orientovaný na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních integračních politik ve vztahu k uprchlíkům v zemích Visegrádské čtyřky.
  • Studie Integrace z první ruky představuje unikátní shrnutí rozhovorů s žadateli a držiteli mezinárodní ochrany v ČR, zachycuje dojmy uprchlíků z prvních dnů příchodu do ČR, mapuje jejich zapojení do Státního integračního programu a nejdůležitější výzvy, kterým zde čelí v dalších fázích začlenění do zdejší společnosti.

Média a migrace:

V roce 2019 jsme analyzovali mediální obraz migrace a jejích aktérů v České republice. Ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně jsme se v rámci analýzy mediálního rámování migračních témat zaměřili na obsahovou analýzu textů o migrantech a migraci v českých médiích. Tu jsme doplnili o rozhovory s novináři píšícími o migraci. 

Na srovnávací analýze jsme spolupracovali s kolegy ze slovenského Člověka v ohrozeni a estonského Monda. Výsledkem je Analýza mediálního rámování migračních témat v Česku, Slovensku a Estonsku (2018-2019). V obou případech je cílem zmapování prostředí, ve kterém se vytváří mediální obraz migrace a zároveň zhodnocení, do jaké míry lze tento obraz považovat za vyvážený. Studie je dostupná i v angličtině.

Vlastní analytické články

Na našem webu pravidelně publikujeme analyticky koncipované články zaměřené na vybrané aspekty mezinárodní i vnitřní migrace. Společným rysem našich textů je snaha o nestrannost, přednostní čerpání z primárních zdrojů (např. statistická data OSN), terminologickou přesnost, komplexnost, aktuálnost, ale současně i názornost podpořenou hojným využíváním map či infografik. Mezi dlouhodobě nejpopulárnější články z naší dílny patří průběžně aktualizované přehledové texty o aktuálních globálních parametrech mezinárodní migrace, uprchlictví, vnitřního vysídlení či útěku z Ukrajiny v souvislosti s ruskou agresí v roce 2022. Vybrané články jsou k dispozici též v anglojazyčné verzi na webu peopleinneed.net.

Celý text Méně textu