Pomoc za půl miliardy korun: Na Ukrajině aktuálně pomáháme lidem ve sklepích a krytech, v Česku podporujeme integraci

Publikováno: 16. 6. 2022 Doba čtení: 7 minut
Pomoc za půl miliardy korun: Na Ukrajině aktuálně pomáháme lidem ve sklepích a krytech, v Česku podporujeme integraci
© Alyona Budagovska

Obětem války na Ukrajině jsme již zajistili pomoc v hodnotě více než půl miliardy korun. Jen za uplynulý měsíc se ukrajinský tým rozrostl na 189 zaměstnanců, kteří pomáhají v postižených oblastech. Dovezli jsme díky partnerským organizacím humanitární pomoc do ostřelovaných měst na východě Ukrajiny. K více než 2 000 lidí, kteří se jen v doněckém městě Avdiivka ukrývají ve sklepech, jsme dopravili stovky litrů pitné vody. Celkově jsme už na Ukrajině od začátku invaze pomohli více než 260 tisícům lidí.

V Česku pomáháme ukrajinským uprchlíkům, ale i místním samosprávám v 10 krajích s hledáním ubytování, vyřizováním dokumentů, zajištěním zdravotní péče nebo aktuálně se zapojením ukrajinských středoškoláků do výuky. Organizujeme nebo koordinujeme pomoc v centrech pro uprchlíky v Plzni, Klatovech, Tachově, Karlových Varech nebo Berouně a další otevíráme příští týden v Olomouci. Denně také řešíme desítky nových žádostí i dlouhodobějších případů na ukrajinské helplince.

Na základě naší výzvy přispěli lidé i firmy na pomoc obětem války částkou přes 1,9 miliardy korun a celkem jsme zajistili pomoc v hodnotě více než 506 milionů korun.

Přečtěte si nejnovější souhrn o pomoci Člověka v tísni na Ukrajině i v Česku.

Obsah

POMOC NA UKRAJINĚ
POMOC V ČESKU
POMOC V MOLDAVSKU

POMOC NA UKRAJINĚ

Voda i potraviny do krytů nebo kolektivních center

POMOC V HODNOTĚ 361,8 milionů korun

Během uplynulého měsíce jsme pomáhali napříč celou Ukrajinou. Na západě země především v kolektivních centrech pro vnitřní uprchlíky, na východě jsme dodávali vodu a jídlo i do obléhaných měst a obcí. Z Česka jsme od začátku invaze vypravili už 15 vlaků a 39 kamionů s humanitární pomocí.

Na východě země, zejména v Luhanské a Doněcké oblasti, se kvůli tvrdým bojům neustále zhoršuje humanitární situace. Desítky tisíc lidí se stále ukrývají ve sklepech a krytech, nedostává se jim jídla, vody, léků nebo hygienických potřeb. Luhanská oblast je už od konce května odříznuta od dodávek vody, které není možné obnovit. Do oblastí bojové linie díky místním dobrovolníkům a organizacím i přesto můžeme dodávat humanitární pomoc.

Za poslední čtyři týdny jsme pomohli v Záporožské oblasti trvanlivými potravinami pro více než 21 000 lidí a zřídili zde venkovní kuchyni, kde se denně nají přibližně 2 000 lidí. Do měst Lysyčansk, Severodoněck nebo Hirske v Luhanské oblasti jsme dopravili 13 170 litrů pitné vody pro tisíc lidí, potraviny pro více než 5 300 lidí a balíčky na domácí pečení chleba pro 1 200 lidí. Do Vuhledaru a dalších míst v Doněcké oblasti jsme zavezli více než 22 000 litrů vody pro 4 000 lidí a jídlo poskytli 4 500 lidem.

Zároveň se podílíme na obnově poškozených centralizovaných vodovodních systémů v nedávno osvobozených oblastech. „V Kyjevské oblasti podporujeme vodárenské společnosti při opravách v lokalitách jako Irpiň nebo Boroďanka. Do Boroďanky jsme dodali pět nových čerpacích stanic, které zajistí lepší přístup k vodě pro 10 000 lidí. Podobnou podporu poskytujeme společně s místními úřady v Černihivské oblasti. Do Černihivu jsme dodali dvě nové čerpací stanice. To je možné díky finanční podpoře Evropské unie," říká Petr Drbohlav, ředitel Člověka v tísni pro Východní partnerství a Balkán.

Na severu a západě země pokračujeme ve vybavování kolektivních center i v podpoře měst a vesnic, kam se vrací lidé. Kolektivní centra v Ivanofrankivské oblasti dostala lednice, povlečení nebo vybavení do kuchyně, stejně jsme pomohli 2 800 lidem, kteří utekli do bezpečí kolektivního centra ve Lvovské oblasti.

Finančně pomáháme tam, kde funguje trh nebo nemáme vlastní týmy

POMOC V HODNOTĚ 74,4 milionů korun

Peníze dárců z Česka pomáhají i v oblastech, kde nemáme svoje týmy. Partnerské dobrovolnické spolky nebo neziskové organizace dodávají humanitární pomoc v podobě pitné vody, potravin, ale i matrací či generátorů až na samotnou hranici bojové linie. Poskytují také psychosociální pomoc nebo doučují v kolektivních centrech. Celkem jsme jim finančně pomohli více než 200 granty.

Jednou z nejefektivnějších forem pomoci je přímý finanční příspěvek v místech, kde fungují obchody. Lidé sami nejlépe vědí, co nejvíce potřebují a podporujeme tak lokální trh. Drobná částka se vyplácí po dobu tří měsíců a naším cílem je takto pomoci 18 900 lidem.

Připravujeme se na zimu a opravy zničených domů

Kromě akutních dodávek jídla nebo pitné vody se začínáme zaměřovat i na dlouhodobou pomoc ve zničených oblastech a připravujeme se na zimu. „Už teď plánujeme, jak se postavit k podpoře lidí před blížící se zimou. Plánujeme opravy bytů i malé infrastrukturní projekty,” říká ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Naši pomoc s přípravou na mrazy budou potřebovat kolektivní centra pro vnitřní uprchlíky, ale i jednotlivé rodiny žijící ve vlastních domovech. Už teď začínáme pomáhat s drobnými opravami domů, do Černihivské a Sumské oblasti se chystáme dodat základní materiály a nářadí.

POMOC V ČESKU

POMOC V HODNOTĚ 64,9 milionů korun

V terénu pomáháme uprchlíkům v 10 krajích

Člověk v tísni jako člen Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty koordinuje činnost s dalšími pomáhajícími organizacemi. „Pravidelně se také scházíme s vedením Národního asistenčního centra pomoci Ukrajincům, účastníme se mnoha pracovních skupin a poskytujeme informace z terénu,” řekl ředitel Programů sociální integrace Jan Černý.

Od začátku upozorňujeme na důležitost včasné integrace uprchlíků. Apelujeme na nutnost začít řídit uprchlickou krizi centrálně a jednoznačně, k tomu vyzýváme vládu. Stojíme si za vlastním návrhem řešení rozmístění uprchlíků v zemi, a to primárně dle dostupnosti volných kapacit škol, poté bydlení a pracovních příležitostí. Dokončujeme plán naší dlouhodobější podpory nově příchozím. Průběžně také aktualizujeme informace v ukrajinštině v článku, který se stal nejnavštěvovanější na našem webu.

Monitorujeme situaci v hromadných ubytovnách

Sociální práci a poradenství poskytují naše terénní týmy v 10 krajích Česka. Pomáháme v centrech pomoci a podílíme se na vzniku nových komunitních a integračních míst v dalších městech. Sledujeme situaci v hromadných ubytovnách a řešíme všechny nastalé situace uprchlíků, převážně žen s dětmi a seniorů. Zajišťujeme potravinovou pomoc, šatstvo, tlumočíme, pomáháme s vyřízením potřebných dokumentů a humanitární dávky, hledáním bydlení, práce nebo lékařské péče.

Zaměřujeme se na nejzranitelnější běžence, kteří mají například zdravotní problémy či jiné speciální potřeby. Podílíme se na pomoci budoucím a čerstvým ukrajinským matkám, z nichž většina se tu neorientuje a není ani zaměstnatelná. Organizujeme také klub ukrajinských seniorů v Berouně. Další centra pomoci pro uprchlíky organizujeme nebo koordinujeme v Plzni, Klatovech, Tachově nebo Karlových Varech a další otevíráme příští týden v Olomouci.

Pro práci s uprchlíky jsme od začátku války zaměstnali vedle Čechů i 40 Ukrajinců, mezi nimi uprchlíky i dlouhodoběji žijící ukrajinské občany v České republice. Dalších 16 Ukrajinců jsme zaměstnávali krátkodobě. Uplatnění našli jako pracovník adaptační skupiny, psycholog/krizový pracovník, terénní pracovník, terénní sociální pracovník, překladatel či poradce helplinky.

Na ukrajinské helplince řešíme denně desítky případů

Tým ukrajinské helplinky (+420 770 600 800) i nadále řeší v pracovních dnech desítky volání o pomoc. Nejvíce požadavků se stále týká bydlení. Řešíme ale i dotazy související s výkladem Lex Ukrajina, různé pobytové komplikace, zdravotní stavy, relativně často i úmrtí nebo narození dítěte. Uprchlíci se na nás obracejí při hledání práce v oboru i s komplikacemi při vyřizování humanitární dávky.

Podpořili jsme skoro sto pomáhajících organizací

Napříč republikou podporujeme organizace a iniciativy pracující s uprchlíky a koordinaci pomoci. Sbírkovými penězi jsme zatím podpořili přes 90 organizací částkou vyšší než 48 milionů korun. Mimo jiné jsme se zaměřili na podporu dostupné zdravotní péče, v některých lokalitách i adaptačních skupin pro ukrajinské děti. Podpořili jsme také vysokoškolské studenty, aby nemuseli přerušit studium. Spolupracujeme s Iniciativou Hlavák a dalšími podobnými organizacemi pomáhajícími s řešením situace romských uprchlíků z Ukrajiny.

Podporujeme vzdělávání i pedagogické pracovníky

Zaměřujeme se na zmírňování vzdělávacího a sociálního propadu u středoškolských studentů, kteří v Česku nemusí nastoupit do škol a hrozí jim předčasné ukončení vzdělávání. Na Plzeňsku zvažujeme otevření středoškolského klubu. Náš vzdělávací program Varianty aktuálně organizuje kulatý stůl k tématu začleňování ukrajinských žáků do středních škol za účasti zástupců ministerstva školství, krajů a organizace Meta.

Velkou potřebu pomoci očekáváme u předškolních dětí, které se nedostanou do mateřských škol nebo dětských skupin a jejich matky nebudou moci nastoupit do práce. Provozujeme adaptační skupiny a připravujeme otevření dalších. Podporujeme také integrační aktivity pro všechny věkové skupiny, pomáháme jim se zlepšovat v českém jazyce. Připravujeme letní příměstské tábory pro ukrajinské děti a prázdninové doučování češtiny.

Napříč vzdělávacími i sociálními službami pomáháme se zápisy dětí do škol. V některých případech k tomu pomáháme zařídit také vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Ve spolupráci s agenturou VMLYR jsme připravili nový díl kampaně Život po česku na téma Škola z pohledu ukrajinských dětí. Vytváříme další vzdělávací materiály, videa a kurzy na téma migrace.

V některých našich pobočkách přijímáme lidi na podporu vzdělávání ukrajinských dětí a velmi podporujeme zapojení ukrajinských pedagožek do českého školství. Ve spolupráci s Českým centrem Kyjev a firmou Educasoft pokračujeme s tvorbou online kurzu, který jim pomůže s profesní češtinou. Rovněž pracujeme na podpoře českých učitelů, kteří budou učit žáky z Ukrajiny.

POMOC V Moldavsku

POMOC V HODNOTĚ 5,8 milionů korun

V Moldavsku jsme dlouhodobě finančně podporovali rodiny, které přijaly uprchlíky z Ukrajiny a poskytly jim střechu nad hlavou. Dohromady jsme podpořili přes několik tisíc rodin na severu a jihu země. V červnu pokračujeme v registraci a verifikaci rodin pro druhou fázi této pomoci.

Ve spolupráci s místní organizací Rethink spouštíme helplinku, na které budeme nejpotřebnějším poskytovat psychosociální pomoc v ukrajinštině a ruštině, ale také informace o jejich právech a přístupu k sociálním a zdravotním službám v Moldavsku. Pokračujeme zároveň v podporování 17 organizací z místního neziskového sektoru, které se zapojily do pomoci uprchlíkům. 


Autor: Člověk v tísni

Související články