Co děláme v reakci na epidemii? Pomáháme lidem v tísni a podporujeme vzdělávání! Většinu programů jsme přizpůsobili situaci...

Publikováno: 29. 3. 2020 Doba čtení: 11 minut
Co děláme v reakci na epidemii? Pomáháme lidem v tísni a podporujeme vzdělávání! Většinu programů jsme přizpůsobili situaci...
© Foto: Thor Deichmann

Vyhlásili jsme sbírku SOS Česko na pomoc lidem, kterým se výrazně zhoršila sociální, ekonomická a životní situace v důsledku opatření proti šíření koronaviru. Rozšiřujeme fungování dluhové helplinky. Zpřístupnili jsme pro učitele i širokou veřejnost přes 280 audiovizuálních lekcí a 1160 výukových materiálů.  U sociálně ohrožených skupin obyvatel se soustředíme se na prevenci a minimalizaci rizik spojených se šířením koronaviru a jejich další podporu tak, aby se jejich situace v důsledku ekonomických efektů krize rapidně nezhoršila.

VyHLÁSILI jSME SbÍRKU sos česko

 • sbírka je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci. (odkaz)

Pomáháme lidem ve finanční a dluhové tísni

 • rozšířili jsme fungování help linky pro pomoc lidem, kteří se dostávají do dluhové, finanční a existenční tísně 774 392 950 (po-pá 8-18h). Pomohli jsme již více než 1200 lidem na krizové lince a dalším stovkám na našich pobočkách. Rozšiřujeme tým poradců i do oblastí, kde není dluhové poradenství dostupné  (odkaz).
 • připravili jsme vzor návrhu na odklad exekuce pro lidi, kteří se dostávají do platební neschopnosti (odkaz). Komunikujeme s největšími poskytovateli úvěrů a vyzýváme je k toleranci při možném zpoždění splátek (odkaz).

Podporujeme vzdělávání doma a na dálku / podporujeme učitele

 • aktuálně doučujeme přes 500 dětí se špatným připojením k internetu. Těm nejpotřebnějším jsme zapůjčili na 150 počítačů a zajistili více než 70 bezplatných internetových připojení. Dalším 180 teenagerům pomáháme s hledáním či přípravou na zaměstnání.
 • zpřístupnili jsme pro učitele i širokou veřejnost přes 280 audiovizuálních lekcí a 1160 výukových materiálů, které ročně využívá více než 3700 škol. Na portálu jsme zaznamenali desetkrát víc spuštění filmů ve srovnání s únorovým obdobím. Lektoři na portálu JSNS.cz také po dobu uzavření škol pravidelně publikují tipy a doporučení, jak s materiály v současné situaci pracovat (odkaz).
 • v rámci vzdělávacího programu Varianty jsme uspořádali téměř 30 setkání formou webinářů či online kurzů, které dosud využilo více než 1300 účastníků (odkaz), pro učitele jsme připravili taktéž on-line knihovnu a e-learning (odkaz). Jen do online kurzu Klimatická změna se zaregistrovalo přes 1100 účastníků.
 • provedli jsme rozsáhlé šetření mezi rodinami sociálně znevýhodněných dětí a vydali sadu doporučení pro učitele a vzdělávací instituce, jak s těmito dětmi pracovat (odkaz), také jsem ve spolupráci s projektem SYPO připravili webináře na toto téma (odkaz).

Pomáháme lidem v sociální nouzi

 • poskytujeme sociální a vzdělávací služby lidem ve více než 50 městech a obcích v ČR. Aktuálně pracujeme s 3 tisíci klienty, což má dopad na víc než deset tisíc lidí. Poskytujeme pomoc v Praze a Středočeském kraji, na Ústecku, Liberecku, Karlovarsku, Chomutovsku, Plzeňsku, Olomoucku a Jesenicku (je možné se obracet na koordinátory sociální práce nejblíže bydlišti, viz odkaz).
 • distribuujeme potravinovou pomoc. Dosud jsme rozdali přes 100 potravinových balíčků na 16 místech v sedmi krajích. Pomoc je koncipována tak, aby nešlo pouze o momentální řešení krize, ale aby se lidé dostali k dlouhodobější pomoci s trvalejšími výsledky.
 • pomáháme lidem s orientací v možnostech i povinnostech vyplývajících z karantény, řešíme s nimi, jak dosáhnout na pomoc státu, pomáháme sociálně slabým a seniorům s přechodem do online světa.

Vyhlásili jsme Sbírku SOS česko

Sbírka je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci. Člověk v tísni chce posílit tým dluhových expertů nebo podpořit poradenské a vzdělávací služby, u kterých se setkává s masivní poptávkou ze strany rodin, učitelů a lidí, kteří se dostávají do problémů.

“Chceme podat pomocnou ruku lidem, které současná situace semele, přijdou o práci nebo živnost a hrozí jim propad do neřešitelných dluhů a velké sociální i rodinné problémy. Pomáháme školákům a jejich rodičům, kteří nezvládají domácí on-line výuku. Už teď bojujeme proti hrozbě exekucí a masivního zadlužení lidí a posilujeme naši telefonickou linku pomoci. Vedle toho jednáme s vládou, poslanci i bankami a přicházíme s návrhy, které pomohou systematicky zabránit nárůstu dluhů. Jsme rozhodnuti v nejurgentnějších případech zajišťovat potravinovou pomoc rodinám, které propadnou sítem pomoci státu, sami, ve spolupráci s potravinovými bankami a dalšími organizacemi. A jako vždy chceme být tam, kde budeme schopni smysluplně pomoci,” dodává Šimon Pánek.

Přispět do sbírky lze přímo na účet nebo zasláním dárcovské SMS DMS SOSCESKO 60 (lze i 30 nebo 90) na číslo 87 777

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel

POMÁHÁME LIDEM VE FINANČNÍ A DLUHOVÉ TÍSNI

Mnoho lidí, živnostníků, spotřebitelů se v důsledku přijímaných opatření dostávají do neřešitelné finanční situace, se kterou si nevědí rady, proto posilujeme tým poradců a rozšiřujeme provoz dluhové helplinky od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin. Lidem v insolvenci poskytujeme přímou podporu a poradenství a zajištujeme případnou komunikací s insolvenčními správci.

Vyzvali jsme k dočasnému omezení mobiliárních exekucí, které vyvíjí na dlužníky velký tlak a často se kvůli hrozbám vykonavatelů dále zadlužují. Exekutorská komora v tomto duchu přijala doporučení. Oslovujeme všechny poskytovatele úvěrů s dotazem, zda umožní tříměsíční odklad splátek. Vyvoláme také jednání s insolvenčními soudy zaměřené na sjednocení postupu vůči lidem, kteří v důsledku krize přestanou plnit podmínky oddlužení.

Ohroženou skupinou budou matky samoživitelky, které se po konci čerpání dávek na ošetřování člena rodiny nebudou schopny vrátit do práce kvůli pokračující nefunkčnosti školských zařízení a potřebě zajistit péči o děti.

Pro osoby zasaženými exekucemi jsme připravili návod, jak zažádat o jejich odklad. Navíc jsme provedli průzkum mezi bankovními i nebankovními společnostmi - většina z nich je ochotná povolit svým dlužníkům odklad splátek. Více zde:

PODPORUJEME VZDĚLÁVÁNÍ DOMA A NA DÁLKU / PODPORUJEME UČITELE

Pedagogům nabízíme vzdělávací materiály a chystáme speciální webináře pro vzdělávání a podporu učitelů online. Dobrovolníci a vzdělávací pracovníci rovněž nabízejí podporu při domácím vyučování dětem a rodinám, které nemají přístup i internetu, snaží se zprostředkovat komunikaci se školami a pomoci jim s učivem.

Zpřístupnili jsme 280 filmů a výukových materiálů široké veřejnosti

V reakci na preventivní uzavření škol jsme zpřístupnili vzdělávací program Člověka v tísni Jeden svět na školách více než 280 audioviziálních lekcí a 1160 výukových materiálů široké veřejnosti. Nabídku JSNS.CZ, kterou v současnosti využívá více než 3700 škol lze filtrovat podle doporučeného věku dítěte.

Učitelé s ním tak mohou jednoduše pracovat při vzdálené online výuce žáků. Filmy a další materiály mohou využívat také rodiče se svými dětmi. Zájemci zde najdou dokumentární i hrané filmy, krátká videa, zvukové nahrávky či spoty doplněné o metodické materiály a tipy na doplňkové aktivity. Lektoři pak na portálu po dobu uzavření škol pravidelně publikují doporučení, jak s materiály v současné mimořádné situaci pracovat.

„Ve větší míře lze využít participaci rodičů – tedy něco, co jsme si často přáli, ale z různých důvodů taková míra propojení s rodinou nebyla možná. Společné sdílení dokumentárních filmů v domácím prostředí může být návratem k dobám, kdy se doma vyprávěly příběhy. Ty na našem webu jsou autentické, silné a nutí přemýšlet – nejen nad fakty, ale i nad našimi emocemi, rolemi, názory a postoji," říká dlouholetá lektorka a metodička JSNS Vlasta Urbanová.

"Zkušenost ukazuje, že s využitím aktivit, které k filmům nabízíme, se daří svět reflektovat v hlubších souvislostech a přijímat různost názorů ne jako konflikt, ale jako možnost vzájemného obohacení. Možná právě v tomto období zpomalení a ztišení dostáváme kromě lekce o křehkosti civilizace i výjimečnou šanci lépe si navzájem naslouchat, slyšet se, vnímat hlubší souvislosti,“ dodává Vlasta Urbanová.


Nabízíme Web plný vzdělávacích snímků
 • Všechny online lekce jsou řazené do kategorií také podle stupně vzdělávání. Vyberte si vhodnou lekci pro žáky I. stupně základní školy, II. stupně základní školy nebo středních škol
 • V nabídce najdete i výběr oblíbených snímků, které byly promítány v uplynulých ročnících festivalu Jeden svět. Mimo jiné nizozemský snímek #FollowMe, rozkrývající pozadí fungování jedné z nejoblíbenějších sociálních sítí současnosti – Instagramu. Film před rokem získal cenu studentské poroty festivalu Jeden svět 2019. V tematickém rozdělení lekcí na webové stránce JSNS.CZ/lekce spadá do kategorie mediální vzdělávání a je vhodný pro děti ve věku od 13 let. 
 • Kromě mediálního vzdělávání najdou zájemci na webu tematické okruhy věnující se moderním čs. dějinám, lidským právům, nedemokratickým režimům, rovnosti pohlaví, náboženství, rozvojové spolupráci, migraci, dětské práci, sociální problematice, šikaně, životnímu prostředí, globální změně klimatu ad. 
 • Sledujte naše tipy a doporučení

Nabízíme online kurzy, publikace a webináře (nejen) pro učitele

Online kurzy pro sebevzděláváni pedagogů i žáků poskytuje rovněž vzdělávací program Varianty. Nabízí jim volně dostupné online vzdělávací materiály pro výuku globálního rozvojového vzdělávání, aktivního občanství a dalších témat. V online knihovně nabízí řadu materiálů pro podporu společného vzdělávání, vzdělávání asistentů pedagoga či rozvoj demokratické kultury ve škole. Katalog je opatřen fulltextovým vyhledáváním, stačí se pouze zaregistrovat

V reakci na aktuální situaci uzavíráme prezenční kurzy do konce dubna a místo nich jsme pro sebevzdělávání učitelů, rodičů i dětí jsme zprovoznili speciální webináře.

Vyberte si z naší široké nabídky kurzů, Publikací a webinářů
 • Pedagogům je k dispozici například Online kurz Klimatická změna. Je určen učitelům 2. st. ZŠ a SŠ, ale mohou jej absolvovat všichni se zájmem o téma. Je rozdělen do 8 samostatných kapitol, ve kterých odborníci popisují projevy klimatické změny z různých úhlů pohledu – od přírodovědného přes společenskovědní až po pedagogicko-psychologický. Kurz nebo jeho jednotlivé části pak mohou pedagogové využít přímo jako materiál ve výuce.  
 • V březnu byl spuštěn plně e-learningový kurz Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo webinář pro kurz Klima v tísni
 • Výukové lekce: Online nabízíme výukové lekce k jednotlivým tématům od globálního rozvojového vzdělávání přes migraci až po životní prostředí a práci s postoji u žáků.

 • Největší přání: Kniha Největší přání seznamuje děti pomocí příběhu plyšového koníka s širšími souvislostmi světa, ve kterém žijí. Kniha i metodika vedou děti k sebereflexi, kladení otázek, rozvíjení empatie a porozumění a pomáhají pedagogům zprostředkovat dětem složitá témata globálního vzdělávání velmi přívětivou formou. Kniha a metodika byly oceněny za inovace ve vzdělávání EDUína 2019.
 • Kam plaveš, pískací kačenko?: Publikace nabízí soubor aktivit, pomocí nichž můžeme žákům zprostředkovat téma plastů a plastového odpadu. Vzhledem k mnoha aspektům, jichž se plasty týkají, je toto téma ideální pro výchovu ke globálnímu občanství. 
 • Farídova jízda rikšou: Na příběhu bangladéšského chlapce Farída a příhod, které se mu stanou během jediného dne, se děti učí chápat propojenost dnešního globálního světa. Kniha je poutavě seznámí s tématy jako je globální obchod, klimatické změny nebo migrace. Metodickou příručku, která nabízí aktivity a podklady pro mezipředmětovou výuku na 1. stupni základní školy, si stáhněte ZDE.

 • Bohouš a Dáša. Jak vyzrát na komiks?!: Příručka z řady Bohouš a Dáša mění svět se věnuje práci s komiksem ve výuce. Učitelé mohou lekce využít v různých předmětech. V dubnu byla také vyhlášen 10. ročník komiksové soutěže na téma Pěstuj naději!


Podporujeme výuku znevýhodněných dětí v offline i online režimu

Jako zvlášť ohroženou skupinu dětí jsme identifikovali ty, kteří nemají přístup k internetu nebo jim chybí podpora pro domácí vyučování v rodinách. Většina škol totiž komunikuje v provizorním režimu e-maily, přes školní web a další online platformy a u dětí bez přístupu k internetu nebo bez podpory rodičů hrozí zanedbání učiva.

Vzdělávací pracovníci Člověka v tísni proto telefonicky zjišťují aktuální situaci a potřeby v rodinách a následně je propojují se školou či učiteli, doporučují jim vhodné materiály a nabízejí další podporu. Kromě toho jsme na zveřejnili tipy a doporučení, jak pracovat se znevýhodněnými dětmi v době nouzového stavu.

Podívejte se na webinář s lektory Michaelou Kučerovou ze společnosti Člověk v tísni a Tomášem Machalíkem z Národního pedagogického institutu České republiky. Aktuální je vzdělávání na dálku, učitelé řeší využitelné nástroje, osvědčené postupy, cesty hledají školy, učitelé i rodiče… Podívejte se na tipy a doporučení vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Čemu je třeba se vyhnout, a to jak na straně pedagogů, tak vedení škol i samotných rodičů. V neposlední řadě zjistíte, jaké jsou možnosti využití dobrovolnických iniciativ v této oblasti i kde najít užitečná doporučení pro pedagogy i rodiče v době nouzového stavu. 

POMÁHÁME LIDEM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Na řešení problémů aktivně spolupracujeme s 3 tisíci lidmi, což má přímý dopad na víc než 10 tisíc ohrožených lidí v osmi krajích ČR. Soustředíme se na to, aby každý z těchto lidí měl informace o bezpečném chování, prevenci přenosu nákazy a ujišťujeme se, že vědí jak v případě nákazy své nebo svých blízkých postupovat. Aktivně komunikujeme s regionálními krizovými štáby a nabízíme pomoc a zapojení při řešení nejnaléhavějších potřeb.

„Nejdůležitější v těchto dnech pro naši práci je samozřejmě prevence šíření coronaviru. Rodiny našich klientů jsou často vícegenerační, s úzkými vazbami na další lidi v komunitě. Tím patří ke skupinám, které jsou více ohrožené. Horší zdravotní stav je také další negativní vliv pro případný průběh infekce. Proto doporučujeme osvědčená hygienická a preventivní opatření zvlášť s ohledem na bezpečnost seniorů,“ říká Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace.

Pomoc poskytujeme v Praze a Středočeském kraji, na Ústecku, Liberecku, Karlovarsku, Chomutovsku, Plzeňsku, Olomoucku a Jesenicku (je možné se obracet na koordinátory sociální práce nejblíže bydlišti, viz odkaz)

Nabídli jsme festivalové filmy online 

Z důvodu epidemie Člověk v tísni jsme přerušili konání festivalu Jeden svět a část jeho filmů přesunul do virtuálního prostoru. Ve spolupráci s online kinem DAFilms.cz jsme uvedli filmy napříč sekcemi, kde je diváci mohou sledovat z pohodlí domova

Nacházíme se ve výjimečné situaci

Člověk v tísni dělá nyní maximum pro to, aby pomohl lidem, kteří se vlivem epidemie koronaviru ocitli v tísnivé životní situaci. Snažíme se pomoci lidem v krizích, válkách a složitých situacích, podstata epidemie je však jiná. Zdá se, že klíčové je připustit si, že to, co můžeme udělat, je zpomalit šíření viru, aby se rozložil a stačily kapacity intenzivní lékařské péče pro ty, kteří ji budou životně potřebovat. Chceme dál poskytovat služby v Česku i v zahraničí, fungování na misích řešíme jednotlivě s ohledem na situaci v místě.

Snažíme se zachovat stávající programy a dál pomáhat lidem v tísni, nejen v Česku, ale například i v Sýrii, kde eskalují boje a v pohybu jsou statisíce lidí.

Hrubě řečeno na tom závisí, kolik u nás bude mít epidemie obětí. I my, Člověk v tísni, jsme své fungování přizpůsobili, omezili jsme fyzický provoz na pražské centrále, naše pobočky v Česku a mise v zahraničí řešíme jednotlivě s ohledem na situaci v místě. Naší prioritou je zachovat stávající programy a dál pomáhat lidem v tísni, například v Sýrii, kde eskalují boje a v pohybu jsou sta tisíce lidí.

Autor: Člověk v tísni

Související články