Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc zachraňuje lidské životy, zmírňuje útrapy obyvatel a pomáhá obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Humanitární pomoc zpravidla reaguje na momentální krizi. Nejčastěji je potřeba v případě válečných konfliktů nebo přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení, záplavy či sucha způsobující hladomor.

Pomáháme lidem uprostřed války v Sýrii, Iráku a na Ukrajině. V posledních letech přibývá katastrof způsobených a ovlivněných extrémními výkyvy počasí. Poskytovali jsme tak pomoc např. obětem sucha v Etiopii, záplav v Kambodži a na Srí Lance i extrémních mrazů v Mongolsku.

Pro úspěšnou záchranu lidí postižených náhlou krizí hraje klíčovou roli rychlost, kvalitní vyhodnocení situace přímo na místě a dostatek finančních prostředků hned v první fázi pomoci. V posledních letech jsme schopni úspěšně a rychle reagovat zvláště díky Fondu okamžité pomoci, který je tvořen příspěvky Klubu přátel Člověka v tísni.

To nejdůležitější při humanitární pomoci zasaženým lidem je:

distribuce potravin

• zajištění vody a hygieny

• distribuce léků, přikrývek, základního domácího vybavení

• zajištění přístřeší

• lékařské ošetření

• provizorní školní výuka a psychosociální pomoc

V další fázi pomoci klademe důraz na ekonomickou obnovu oblasti a obnovu základní infrastruktury: odklízíme trosky, opravujeme zničené školy, nemocnice a domy, obnovujeme zdroje obživy. Dlouhodobě budujeme také odolnost místních komunit a jejich schopnost přestát případné další katastrofy s co nejmenšími ztrátami.

Vždy při tom usilujeme o maximální zapojení místních lidí tak, aby nebyli pasivními příjemci, ale těmi, kdo si dokáží pomoci sami. Pomoc poskytujeme čistě na základě potřeb zasažených obyvatel bez ohledu na etnicitu, náboženství či politickou příslušnost.


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Další