Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy obyvatel a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Humanitární pomoc reaguje na momentální krizi. Zpravidla je poskytována jen po dobu, dokud postižená oblast není schopna začít fungovat samostatně. Nejčastěji je humanitární pomoc potřeba v případě válečných konfliktů, přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení, záplavy nebo sucha způsobující hladomor. 

V posledních letech při tom přibývá katastrof způsobených, nebo do značné míry ovlivněných, extrémními výkyvy počasí. Proto jsme v posledních letech opakovaně poskytovali pomoc obětem sucha v Etiopii, záplav v Kambodže a na Srí Lance nebo extrémních mrazů v Mongolsku.

Pro úspěšnou záchranu lidí postižených náhlou krizí hraje klíčovou roli rychlost, kvalitní vyhodnocení situace přímo na místě a dostatek finančních prostředků hned v první fázi pomoci. V posledních letech jsme schopni úspěšně a rychle reagovat zvláště díky Fondu okamžité pomoci, který je tvořen příspěvky Klubu přátel.

Základními aktivitami při poskytování humanitární pomoci jsou: 

  • zajištění přístřeší (dočasných příbytků, distribuce plachet), 
  • distribuce potravin, 
  • zajištění vody a hygieny, 
  • distribuce léků, přikrývek, základního domácího vybavení, 
  • lékařské ošetření, 
  • zřizování uprchlických táborů, 
  • provizorní školní výuka a psychosociální pomoc obětem katastrof.

V další fázi je pak kladen důraz na ekonomickou obnovu oblasti (organizace veřejných prací, odklízení trosek, obnova prostředků obživy) a následně na obnovu základní infrastruktury (např. oprava zničených škol, zdravotních středisek, domů, zavlažovacích kanálů). Zároveň je však klíčové dlouhodobě pracovat s nejzranitelnějšími komunitami a budovat jejich odolnost a schopnost přestát katastrofy s co nejmenšími ztrátami na životech, zdraví a majetku.

Vždy při tom usilujeme o maximální zapojení místních lidí tak, aby oběti katastrof nebyly pasivními příjemci pomoci, ale těmi, kdo si dokáží pomoci sami. Materiální pomoc si její příjemci nakupují samostatně na místních trzích (díky voucherům či malým finančním grantům), nebo je pořizována centrálně v daném regionu a distribuována našimi týmy na místě. Poskytujeme humanitární pomoc čistě na základě potřeb zasažených obyvatel, aniž by byli zvýhodňováni příslušníci konkrétního etnika, náboženství či jedné ze stran konfliktu.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Povodně, sucha, bouře. Drony pomáhají v Kambodži varovat místní obyvatele před blížící se katastrofou

Povodně, sucha, bouře. Drony pomáhají v Kambodži varovat místní obyvatele před blížící se katastrofou

Záplavy v Nepálu postihly přes 336 000 lidí

Záplavy v Nepálu postihly přes 336 000 lidí

Světový humanitární den #NotATarget

Světový humanitární den #NotATarget

Další