Vzdělání a osvěta

Vzdělání a osvěta

Usilujeme o zvyšování povědomí české společnosti o problematice chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo porušování lidských práv. Snažíme se i o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie v České republice. Prostředkem k naplnění těchto cílů jsou vzdělávací a informační programy.

Celý text Méně textu
Logo Jeden svět

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie.

Více informací
Logo Varianty

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí už více než patnáct let informační servis a metodickou podporu v oblasti inkluzivního, interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání.

Více informací
Logo Migrace

Program migrace

Přispíváme k lepšímu soužití migrantů a většinové společnosti skrze poskytování objektivních a různorodých informací o migraci a migrantech v Česku. Spolupracujeme jak s novináři na zkvalitnění zpravodajství o migraci, tak s migranty samotnými, aby byly jejich vlastní hlasy (nejen) v médiích více slyšet.

Více informací
Logo Rozvojovka

Rozvojovka

Rozvojovka je informačně vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni, která vznikla v roce 2003. Snaží se zvýšit zájem české společnosti o situaci v rozvojových zemích, problematiku mezinárodní rozvo­jové spolu­práce a problémy dnešního globalizovaného světa.

Více informací
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně

Novinky

Nová listopadová sada filmů na Promítej i Ty!

Nová listopadová sada filmů na Promítej i Ty!

Známe vítěze komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět

Známe vítěze komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět

Udělování cen Příběhů bezpráví

Udělování cen Příběhů bezpráví

Listopad - Měsíc filmu na školách

Listopad - Měsíc filmu na školách

Člověk v tísni hledá budoucí LEADry a LEADryně  (už potřetí)

Člověk v tísni hledá budoucí LEADry a LEADryně (už potřetí)

(Ne)bezpečí na síti – konference pro vyučující základních a středních škol

(Ne)bezpečí na síti – konference pro vyučující základních a středních škol

Další články