Vzdělání a osvěta

Vzdělání a osvěta

Usilujeme o zvyšování povědomí české společnosti o problematice chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo porušování lidských práv. Snažíme se i o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie v České republice. Prostředkem k naplnění těchto cílů jsou vzdělávací a informační programy.

Celý text Méně textu
Logo Jeden svět

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie.

Více informací
Logo Varianty

Varianty

Vzdělávací program Varianty nabízí školám informační servis a metodickou podporu v oblastech inkluzivního a interkulturního vzdělávání, globálního rozvojového vzdělávání a aktivního občanství. Pořádá kurzy, workshopy, semináře, konference, setkání expertů, komiksovou soutěž pro studenty, a další. Vznikl v roce 2001.

Více informací
Logo Migrace

Program migrace

Program migrace se zaměřuje na zobrazování migračních témat v médiích a veřejném prostoru. V oblasti vzdělávání pracuje zejména se studenty VŠ a VOŠ oborů žurnalistika a mediální studia, a také s novináři či celými redakcemi, kterým nabízí informační a metodickou podporu práce s tématem, včetně zprostředkování kontaktů. Ve spolupráci s Variantami a JSNŠ realizuje na ZŠ a SŠ semináře na téma migrace a média. Program migrace vznikl v roce 2002 a od roku 2012 je součástí programu Varianty.

Více informací
Logo Rozvojovka

Rozvojovka

Rozvojovka je informačně vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni, která vznikla v roce 2003. Snaží se zvýšit zájem české společnosti o situaci v rozvojových zemích, problematiku mezinárodní rozvo­jové spolu­práce a problémy dnešního globalizovaného světa.

Více informací
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně

Novinky

Konference Média a volby

Konference Média a volby

Praha oslaví Světový den vyprávění už popáté, letos tématem Moudří blázni

Praha oslaví Světový den vyprávění už popáté, letos tématem Moudří blázni

Libor Malý nominován na cenu za filantropii Via Bona

Libor Malý nominován na cenu za filantropii Via Bona

Nová knížka pro děti k výuce globálních témat

Nová knížka pro děti k výuce globálních témat

Jak vypadá mediální výuka na středních školách?

Jak vypadá mediální výuka na středních školách?

Dvě pražské školy získaly ocenění v rámci projektu „Život napříč kulturami“

Dvě pražské školy získaly ocenění v rámci projektu „Život napříč kulturami“

Další