Vzdělání a osvěta

Vzdělání a osvěta

Usilujeme o zvyšování povědomí české společnosti o problematice chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo porušování lidských práv. Snažíme se i o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie v České republice. Prostředkem k naplnění těchto cílů jsou vzdělávací a informační programy.

Celý text Méně textu
Logo Jeden svět

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie.

Více informací
Logo Varianty

Varianty

Vzdělávací program Varianty nabízí školám informační servis a metodickou podporu v oblastech inkluzivního a interkulturního vzdělávání, globálního rozvojového vzdělávání a aktivního občanství. Pořádá kurzy, workshopy, semináře, konference, setkání expertů, komiksovou soutěž pro studenty, a další. Vznikl v roce 2001.

Více informací
Logo Migrace

Program migrace

Program migrace se zaměřuje na zobrazování migračních témat v médiích a veřejném prostoru. V oblasti vzdělávání pracuje zejména se studenty VŠ a VOŠ oborů žurnalistika a mediální studia, a také s novináři či celými redakcemi, kterým nabízí informační a metodickou podporu práce s tématem, včetně zprostředkování kontaktů. Ve spolupráci s Variantami a JSNŠ realizuje na ZŠ a SŠ semináře na téma migrace a média. Program migrace vznikl v roce 2002 a od roku 2012 je součástí programu Varianty.

Více informací
Logo Rozvojovka

Rozvojovka

Rozvojovka je informačně vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni, která vznikla v roce 2003. Snaží se zvýšit zájem české společnosti o situaci v rozvojových zemích, problematiku mezinárodní rozvo­jové spolu­práce a problémy dnešního globalizovaného světa.

Více informací
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně

Novinky

Chudoba blízká i vzdálená: Přijďte na Summit světových škol

Chudoba blízká i vzdálená: Přijďte na Summit světových škol

Vzdělávací program Varianty

Jak vzdělání rodičů ovlivňuje jejich očekávání od školy?

Jak vzdělání rodičů ovlivňuje jejich očekávání od školy?

Vzdělávací program Varianty

Hra s dobrými otázkami pomáhá zapojit všechny žáky

Hra s dobrými otázkami pomáhá zapojit všechny žáky

Vzdělávací program Varianty

Získejte titul světová škola! Hlásit se můžete do 15. září

Získejte titul světová škola! Hlásit se můžete do 15. září

Vzdělávací program Varianty

Titul Světová škola získalo 15 nových škol, celkem jich je v Česku už 84

Titul Světová škola získalo 15 nových škol, celkem jich je v Česku už 84

Vzdělávací program Varianty

Vyhlašujeme 8. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět

Vyhlašujeme 8. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět

Vzdělávací program Varianty

Další