Vzdělání a osvěta

Vzdělání a osvěta

Usilujeme o zvyšování povědomí české společnosti o problematice chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo porušování lidských práv. Snažíme se i o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie v České republice. Prostředkem k naplnění těchto cílů jsou vzdělávací a informační programy.

Celý text Méně textu
Logo Jeden svět

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie.

Více informací
Logo Varianty

Varianty

Vzdělávací program Varianty nabízí školám informační servis a metodickou podporu v oblastech inkluzivního a interkulturního vzdělávání, globálního rozvojového vzdělávání a aktivního občanství. Pořádá kurzy, workshopy, semináře, konference, setkání expertů, komiksovou soutěž pro studenty, a další. Vznikl v roce 2001.

Více informací
Logo Migrace

Program migrace

Program migrace se zaměřuje na zobrazování migračních témat v médiích a veřejném prostoru. V oblasti vzdělávání pracuje zejména se studenty VŠ a VOŠ oborů žurnalistika a mediální studia, a také s novináři či celými redakcemi, kterým nabízí informační a metodickou podporu práce s tématem, včetně zprostředkování kontaktů. Ve spolupráci s Variantami a JSNŠ realizuje na ZŠ a SŠ semináře na téma migrace a média. Program migrace vznikl v roce 2002 a od roku 2012 je součástí programu Varianty.

Více informací
Logo Rozvojovka

Rozvojovka

Rozvojovka je informačně vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni, která vznikla v roce 2003. Snaží se zvýšit zájem české společnosti o situaci v rozvojových zemích, problematiku mezinárodní rozvo­jové spolu­práce a problémy dnešního globalizovaného světa.

Více informací
Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně

Novinky

Dvě pražské školy získaly ocenění v rámci projektu „Život napříč kulturami“

Dvě pražské školy získaly ocenění v rámci projektu „Život napříč kulturami“

Výsledky Studentských voleb: středoškoláci vybrali za prezidenta Jiřího Drahoše

Výsledky Studentských voleb: středoškoláci vybrali za prezidenta Jiřího Drahoše

Studentské volby: středoškoláci budou vybírat ze dvou kandidátů na prezidenta

Studentské volby: středoškoláci budou vybírat ze dvou kandidátů na prezidenta

Nominujte aktivní mladé lidi na Cenu Gratias Tibi

Nominujte aktivní mladé lidi na Cenu Gratias Tibi

Promítej i Ty: Zeptejte se sexperta!

Promítej i Ty: Zeptejte se sexperta!

Bilancování a plány Příběhů bezpráví

Bilancování a plány Příběhů bezpráví

Další