Individuální poradenství

Individuální poradenství

Posláním individuálního poradenství je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům, kteří dlouhodobě žijí v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si samy. Směřuje k tomu, aby dokázaly problémy samy identifikovat, dokázaly je řešit vlastními silami a lépe se orientovaly ve svých právech a povinnostech. Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji přímo v domácnosti klienta.

Základní cíle služby

 • Poskytovat informace o možnostech řešení tíživé situace. Klient je informován o možnostech řešení, současně jsou mu vysvětlena případná rizika spojená s jeho způsobem života.
 • Pomoci při řešení této situace. Jedná se o poradenství v některé z uvedených oblastí: bydlení, dluhy, nezaměstnanost, sociální dávky, rodinné problémy, trestní řízení. Je mu poskytnuta pomoc a podpora při jednání na úřadech, pomoc s listinami, doporučení a zprostředkování dalších služeb.
 • Aktivně zapojit klienta do nalezení řešení. Pracovník podněcuje klienta k aktivitě, identifikují a rozdělí si úkoly, které vedou k naplnění obsahu spolupráce.
 • Naučit ho podobnou situaci zvládnout v budoucnu samostatně. Cílem je nevytvářet závislost klienta na službě, ale naučit ho v průběhu spolupráce postupům a dovednostem, které i po jejím skončení může samostatně použít.
 • Zprostředkovat další odbornou pomoc. Na řešení se často podílí další instituce nebo organizace.

Zpočátku se snažíme především zamezit zhoršování sociální situace jednotlivce. Optimálním cílovým stavem je pak zlepšení klientových sociálních dovedností, jeho životní úrovně a spokojenosti.

Zacílení služby

Individuální poradenství je určeno dospělým jednotlivcům, kteří naplňují minimálně tři z níže uvedených základních charakteristik:

 • nevyhovující nebo nestabilní bydlení,
 • dlouhodobá nezaměstnanost, nízká uplatnitelnost na trhu práce,
 • zadluženost,
 • potíže s výchovou a péčí o děti,
 • potíže se zvládáním rodinného rozpočtu,
 • sociální znevýhodnění z důvodu předsudků,
 • nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci,
 • příjem domácnosti tvořen zejména sociálními dávkami a důchody,
 • sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …),
 • nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému, nebo předčasně ukončenému vzdělání).

Základní principy poskytování služby

 • Mlčenlivost- Sdělené osobní informace považujeme za důvěrné. Bez vědomí a souhlasu klienta je dále nešíříme - výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost. 
 • Dobrovolnost - Službu poskytujeme na přání klienta a v rozsahu, který si sám zvolí. Spolupráci může bez udání důvodu kdykoliv ukončit. 
 • Individuální přístup - Hledáme řešení podle konkrétní situace, respektujeme jedinečnosti každého člověka. 
 • Zplnomocňování - Klienty vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podíleli na řešení své situace a nesli za ni odpovědnost.

Kontakt:


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Byt namísto ubytovny? I tak může vypadat život kladenských Romů!

Byt namísto ubytovny? I tak může vypadat život kladenských Romů!

V bludném kruhu chudoby

V bludném kruhu chudoby

Nabízíme pomoc s dluhy, prací, bydlením: Člověk v tísni rozšiřuje své služby do dalších obcí v okolí Kladna

Nabízíme pomoc s dluhy, prací, bydlením: Člověk v tísni rozšiřuje své služby do dalších obcí v okolí Kladna

Další