Individuální poradenství

Individuální poradenství

Posláním individuálního poradenství je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům, kteří dlouhodobě žijí v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si samy. Směřuje k tomu, aby dokázaly problémy samy identifikovat, dokázaly je řešit vlastními silami a lépe se orientovaly ve svých právech a povinnostech. Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji přímo v domácnosti klienta.

Základní cíle služby

 • Poskytovat informace o možnostech řešení tíživé situace. Klient je informován o možnostech řešení, současně jsou mu vysvětlena případná rizika spojená s jeho způsobem života.
 • Pomoci při řešení této situace. Jedná se o poradenství v některé z uvedených oblastí: bydlení, dluhy, nezaměstnanost, sociální dávky, rodinné problémy, trestní řízení. Je mu poskytnuta pomoc a podpora při jednání na úřadech, pomoc s listinami, doporučení a zprostředkování dalších služeb.
 • Aktivně zapojit klienta do nalezení řešení. Pracovník podněcuje klienta k aktivitě, identifikují a rozdělí si úkoly, které vedou k naplnění obsahu spolupráce.
 • Naučit ho podobnou situaci zvládnout v budoucnu samostatně. Cílem je nevytvářet závislost klienta na službě, ale naučit ho v průběhu spolupráce postupům a dovednostem, které i po jejím skončení může samostatně použít.
 • Zprostředkovat další odbornou pomoc. Na řešení se často podílí další instituce nebo organizace.

Zpočátku se snažíme zamezit zhoršování sociální situace. Optimálním cílovým stavem je zlepšení klientových sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

Zacílení služby

Služba je určena dospělým jednotlivcům, kteří naplňují minimálně tři uvedené charakteristiky:

 • nevyhovující nebo nestabilní bydlení,
 • dlouhodobá nezaměstnanost, nízká uplatnitelnost na trhu práce,
 • zadluženost,
 • potíže s výchovou a péčí o děti,
 • potíže se zvládáním rodinného rozpočtu,
 • sociální znevýhodnění z důvodu předsudků,
 • nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci,
 • příjem domácnosti tvořen zejména sociálními dávkami a důchody,
 • sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …),
 • nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému, nebo předčasně ukončenému vzdělání).

Základní principy poskytování služby

 • Mlčenlivost- Sdělené osobní informace považujeme za důvěrné. Bez vědomí a souhlasu klienta je dále nešíříme - výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost. 
 • Dobrovolnost - Službu poskytujeme na přání klienta a v rozsahu, který si sám zvolí. Spolupráci může bez udání důvodu kdykoliv ukončit. 
 • Individuální přístup - Hledáme řešení podle konkrétní situace, respektujeme jedinečnosti každého člověka. 
 • Zplnomocňování - Klienty vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podíleli na řešení své situace a nesli za ni odpovědnost.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Transformujete svůj život pomocí Transferu

Transformujete svůj život pomocí Transferu

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí

Když podpora v nezaměstnanosti nestačí

Víte jistě, jakou máte zdravotní pojišťovnu?

Víte jistě, jakou máte zdravotní pojišťovnu?

Další